Informatie voor de urologische patient

St. Anna Logo

Geachte mevrouw / meneer,

Bij ontslag uit het ziekenhuis is het van groot belang te weten hoe u thuis bij problemen kunt handelen.

Mochten zich thuis onverhoopt problemen voordoen die mogelijk te maken hebben met uw ziekenhuisverblijf, operatie of behandeling, dan kunt u contact opnemen met:

  • Tijdens kantooruren: 
    Polikliniek urologie,  telefoon: 040 - 286 4865
  • Vóór 8:30 uur, na 17:00 uur en in het weekend:
    Spoedeisende hulp (SEH), telefoon: 040 - 286 4834
  • Op de dag van de ingreep:
    Afdeling dagbehandeling, telefoon: 040 - 286 4844

 

U hoeft zich dan dus niet eerst tot uw huisarts te richten !

 

Met vriendelijke groet,

Verpleging en urologen,
Anna Ziekenhuis
Geldrop