Ondersteuning bij de diagnose kanker (de lastmeter)

St. Anna Logo

Diagnose kanker

De diagnose kanker kan grote impact op u en uw naaste(n) hebben. De ziekte en de behandeling kunnen niet alleen lichamelijke klachten met zich meebrengen, maar ook kunt u veranderingen op psychische, praktische en sociale gebieden ervaren.

Bij psychische gevolgen kunt u denken aan angst, onzekerheid, depressieve gevoelens en boosheid. Op praktisch gebied kunt u tegen problemen met het huishouden, vervoer of financiën aanlopen. Voorbeelden van sociale gevolgen zijn veranderingen in persoonlijke relaties, sociale activiteiten en de werksituatie.

Het kan zijn dat u goed in staat bent om eventuele problemen zelf op te lossen met hulp van uw familie en vrienden, uw behandelend arts, de (oncologie)verpleegkundige en of casemanager. Het is ook mogelijk dat u tijdens de behandeling of daarna behoefte hebt aan ondersteuning. 

Lastmeter
Om ervoor te zorgen dat u die ondersteuning op het juiste moment van de juiste zorgverlener krijgt, maken we in het Anna Ziekenhuis gebruik van de lastmeter. Op de lastmeter geeft u aan hoe het met u gaat en welke problemen u mogelijk ervaart op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied. De coördinerend (oncologie)verpleegkundige bespreekt uw antwoorden met u en verwijst zo nodig naar een andere, gespecialiseerde zorgverlener. Wanneer u zelf behoefte heeft aan een verwijzing, kunt u dit aangeven.

Hulpaanbod

In het Anna Ziekenhuis kunt u bijvoorbeeld advies en ondersteuning krijgen van een verpleegkundige, casemanager, diëtist, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog, geestelijk verzorger of psychiater.

  • De maatschappelijk werker geeft begeleiding als sprake is van acceptatie en/of verwerkingsproblemen rondom uw ziekte bij u of uw naasten. Ook als er door uw ziekte of behandeling praktische problemen zijn of problemen in de communicatie of relatie met partner, gezin of (werk)omgeving kan de maatschappelijk werker u helpen.

  • Als er sprake is van psychosomatische klachten, cognitieve stoornissen of ernstige verwerkingsproblemen zoals depressieve klachten, dan kunt u naar een psycholoog worden verwezen.

  • De geestelijk verzorger kan met u in gesprek gaan bij zingevingvragen en samen met u zoeken wat u in deze situatie houvast kan bieden. Daarbij kunnen uw persoonlijke levensovertuiging of andere spirituele vragen ter sprake komen.

  • Voor diagnostiek en behandeling van ernstige klachten zoals depressie of verwardheid, kan de psychiater worden ingeschakeld. Dit kan ook wenselijk zijn wanneer behandeling met medicatie zoals antidepressiva overwogen wordt.

De verschillende hulpverleners kunnen, indien nodig, onderling naar elkaar verwijzen.

Deelname aan een revalidatieprogramma ‘Herstel & Balans’ behoort ook tot het hulpaanbod. Soms kan het contact met een lotgenoot helpen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over de lastmeter, neemt u dan contact op met de medewerker die u deze informatie heeft uitgereikt of de polikliniek waar u onder behandeling bent. Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.