Casemanager Oncologie: één aanspreekpunt voor uw gehele behandeltraject

St. Anna Logo

Inleiding

Deze informatie is bedoeld voor patiënten met kanker en hun naasten en geeft informatie over wat de casemanager voor u kan betekenen.

De casemanager

De diagnose kanker is ingrijpend en kan veel spanning en onzekerheid met zich meebrengen. Er komt veel op u af. U krijgt te maken met onderzoeken, behandelingen en controles bij specialisten. Meestal zijn er meerdere specialismen en afdelingen bij uw behandeling betrokken. Daardoor is het niet altijd duidelijk waar u met welke vragen terecht kan en wie voor welk deel van uw behandeling verantwoordelijk en aanspreekbaar is. Daarom is het prettig als u één vast aanspreekpunt heeft; deze persoon noemen wij de casemanager.

De casemanager is een verpleegkundige/verpleegkundig specialist met vele jaren praktijkervaring. Zij werkt nauw samen met uw specialisten en maakt deel uit van het behandelteam. De casemanager is er voor u gedurende uw gehele behandeltraject, inclusief de daaropvolgende periode met controleafspraken.

U kunt bij uw casemanager terecht voor: vragen, onduidelijkheden, onzekerheden, het afstemmen van afspraken en de coördinatie van uw zorg.

Ook zorgt de casemanager voor (het inschakelen van) psychosociale ondersteuning en begeleiding gedurende het gehele zorgtraject, al naar gelang uw behoefte en die van uw naasten. Hiervoor maken zij gebruik van de lastmeter (zie folder ‘lastmeter’).

Waarmee kunt u bij de casemanager terecht?

Hier beschrijven wij enkele voorbeeldsituaties waarbij de casemanager u kan helpen.

 • Ik hoef pas over drie maanden op controle bij mijn specialist, maar het gaat de afgelopen week niet goed met mij. Wat moet ik doen?
  De casemanager regelt na overleg met de specialist, indien nodig, een vervroegde afspraak.

 • Ik heb volgende week een afspraak bij de arts, maar ik moet dan ook voor bestraling naar Eindhoven.
  De casemanager regelt het verzetten van de afspraak bij de arts.

 • Ik heb een uitgebreid gesprek gehad met mijn specialist, maar ik vind het moeilijk om het medische verhaal aan mijn kinderen uit te leggen.
  De casemanager helpt u bij het verwoorden van het medisch verhaal.

 • Mijn specialist adviseert behandeling met chemotherapie, maar ik twijfel of ik dat wel moet doen. Ik heb er zoveel narigheid over gehoord.
  De casemanager kan u extra uitleg geven en ondersteunt u bij het nemen van uw weloverwogen besluit.

 • Ik overweeg een second-opinion. Wat houdt dat in en hoe regel ik dat?
  De casemanager legt u de procedure uit en helpt u bij het beschikbaar stellen van uw medische gegevens.

 • Het lukt me maar niet om de draad weer op te pakken na de behandeling. Waar kan ik hulp krijgen?
  De casemanager kan u adviseren en eventueel doorverwijzen naar de juiste hulpverlener en/of instantie.