Anesthesie bij (zeer) ernstig overgewicht

St. Anna Logo

Binnenkort wordt u geopereerd in het Anna Ziekenhuis in Geldrop. Omdat u (zeer) ernstig overgewicht heeft loopt u extra risico’s bij het ondergaan van een narcose. Graag willen wij u hierover uitleg geven. Ook de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO) vereist deze uitleg.

Wat is te zwaar


We relateren het gewicht (kg) aan de lengte (meters) en dit wordt de Body Mass Index (kortweg BMI) genoemd. De BMI wordt als volgt berekend:

                                           gewicht (kg)
                                      lengte x lengte (meter)

Voorbeeld: U weegt 100 kg en uw lengte is 1.70 m.

Dan is uw BMI         100      =       100    = 34,6
                         1.70x1.70          2,89


 

Welke extra risico’s loopt u

  • Bij overgewicht moet uw hart een groter bloedvolume rondpompen en wordt de hartspier groter en dikker. De kransslagaders moeten een groter hart voorzien van bloed. Dit verhoogt de kans op een hartinfarct. Normaal gewicht Licht overgewicht Ernstig overgewicht Zeer ernstig overgewicht Stress, bloedverlies, pijn of zuurstoftekort rondom een operatie kan het hart extra belasten. Dit vormt een extra risico.
  • Voor de operatie wordt een infuusnaald ingebracht in de arm. Door het overtollige vetweefsel in de huid zijn de bloedvaatjes moeilijk zichtbaar en is de kans dat er mis geprikt wordt groter.
  • Tijdens de operatie moet u beademd worden. Hiervoor wordt een buisje via uw keel in uw luchtpijp geplaatst. Dit gebeurt terwijl u slaapt. Bij overgewicht is moeilijker om een buisje te plaatsen. Dit komt door anatomische veranderingen in het mond/keelgebied. De beweeglijkheid van de nek verandert waardoor er een grotere kans op gebitsbeschadiging bestaat. Ook is een hogere beademingsdruk nodig omdat de buik door de grotere omvang tegen de onderkant van de longen drukt. De kans op longproblemen neemt daardoor toe.
  • Na de operatie moet u zelf weer voldoende gaan ademen. Ook dit wordt bemoeilijkt door de buik die tegen de longen duwt. Hierdoor is er een grotere kans op zuurstoftekort in het lichaam. Dit proberen we te voorkomen door u zoveel mogelijk rechtop te zetten en zuurstof toe te dienen via een neussonde.

    De maatschap anesthesie hanteert een BMI van maximaal 45 als grens voor een operatie die geen spoed vereist. Als uw BMI hoger is wordt u verzocht om af te vallen tot een BMI van onder 45 voor de operatie.