Sedatie voor een onderzoek of behandeling

Inleiding

Binnenkort heb je een onderzoek of behandeling waarbij sedatie nodig is. Hier kan je nalezen wat sedatie is, waarom het nodig kan zijn en wat je kan verwachten.

Wat is sedatie

Sedatie betekent letterlijk het verlagen van het bewustzijn van een patiënt. Dit gebeurt door het toedienen van geneesmiddelen via een infuus in je hand of arm. Bij sommige behandelingen is het van belang dat je wekbaar bent, maar door de medicijnen die we gebruiken ervaar je dit niet als onprettig. Bij sedatie behoud je belangrijke reflexen zoals ademhalen en slikken. De sedatie wordt uitgevoerd door een sedatiepraktijkspecialist (SPS).

Sedatie kan worden toegepast om een onaangenaam of pijnlijk onderzoek of behandeling zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Ook de eventuele lange tijdsduur van een onderzoek of behandeling kan een reden van sedatie zijn. Voor de sedatie worden twee soorten medicijnen gebruikt.

 • Een slaapmiddel vermindert angst en verlaagt het bewustzijn zodanig dat een onaangename procedure beter verdragen wordt. Je wordt slaperig en suf. Daarom maak je het onderzoek of de behandeling niet of niet helemaal bewust mee. Het kan ook zijn dat je het onderzoek of de behandeling zelfs vergeet.
 • Pijnstillende medicatie wordt gegeven om de pijnlijke momenten van het onderzoek of behandeling te verminderen of te onderdrukken. Deze pijnstillende medicatie kan je ook slaperig en suf maken.

Voorbereiding op de sedatie

Op de preoperatieve screening krijg je een gesprek met een anesthesiologisch screeningsmedewerker om een goed beeld van jouw gezondheid te krijgen. Tevens krijg je uitleg over sedatie. Indien je medicatie gebruikt, wordt er ook een telefonisch gesprek ingepland met de geneesmiddelenpoli, om hiervan een overzicht te krijgen.

Eten en drinken

De sedatie kan alléén plaatsvinden als je de uren ervoor nuchter bent gebleven. Dit houdt in dat je een aantal uren niet mag eten, drinken en roken. Dit betekent:

 • Tot 6 uur vóór de opnametijd mag je eten, drinken en roken.
 • Tot 2 uur vóór de opnametijd mag je alleen nog water drinken.
 • Afgesproken medicatie mag je met een slokje water innemen.

Het is belangrijk om nuchter te zijn, zodat jouw maag leeg is. Als dat niet het geval is kan het eten of drinken dat nog in de maag zit tijdens of rondom de ingreep in jouw longen terecht komen. Dit kan leiden tot een longontsteking en problemen met de ademhaling. Daarom is het van groot belang dat je je aan deze nuchterheidsvoorschriften houdt.

LET OP: Als je bovenstaande voorschriften niet opvolgt kan dit betekenen dat het onderzoek of behandeling niet doorgaat.

Roken

Je mag 6 uur voor de sedatie niet roken. Het kan zijn dat jouw behandelend arts andere afspraken met je maakt vanwege het soort onderzoek of behandeling. Houd je aan de afspraken die jouw arts met jouw maakt.

Medicijnen

Wanneer je medicijnen gebruikt, wordt tijdens de preoperatieve screening bepaald of je deze op de dag van het onderzoek of behandeling in moet nemen. Als je ze in moet nemen, neem ze dan vóór 7.30 uur met een klein slokje water in, ook als je nuchter moet zijn. Je ontvangt een medicatieoverzicht met daarin de richtlijnen voor het gebruik van jouw medicatie voor de dag waarop het onderzoek of behandeling zal plaatsvinden. Dit medicatieoverzicht heb je meegekregen tijdens de preoperatieve screening of wordt per post naar jou toegezonden.
Afhankelijk van de behandeling kan het zijn dat je voorafgaand aan de behandeling thuis pijnmedicatie in moet nemen. Je krijgt hiervoor een recept van de behandelend arts.

Start van de behandeling of het onderzoek

Op de behandelkamer neem je plaats op een behandeltafel of bed. Hier ontmoet je de Sedatie Praktijk Specialist die elektroden op jouw borst of armen plakt. Hiermee wordt jouw hartritme bewaakt. Op één van jouw vingers krijg je een saturatiemeter waarmee het zuurstofgehalte in jouw bloed wordt gemeten. Om de arm krijg je een manchet die elke 3 minuten jouw bloeddruk meet. Tijdens de eerste metingen krijg je een infuus ingebracht en wordt de zuurstofvoorziening aangesloten. Vervolgens wordt via het infuus de slaapmedicatie toegediend. Als je slaapt start de behandelend arts het onderzoek of de behandeling.

Na de sedatie

Wanneer de arts klaar is met het onderzoek of de behandeling wordt de toediening van de slaapmiddelen en pijnstillende medicatie gestaakt. Je wordt vervolgens snel wakker. Je wordt nog minimaal 1 uur bewaakt op de uitslaapkamer van de operatiekamer of de functieafdeling. Afhankelijk van de afspraken met jouw behandelend arts, kan je daarna weer naar huis. Indien noodzakelijk krijg je een recept voor pijnstillende medicatie mee
naar huis.

Bijwerkingen en complicaties van sedatie

Het kan gebeuren dat tijdens het onderzoek of de behandeling het zuurstofgehalte in het bloed en/of de bloeddruk daalt. De sedatiepraktijkspecialist heeft verschillende methoden om dit op te vangen. Andere bijwerkingen en complicaties zijn vergelijkbaar met die van algehele anesthesie zoals misselijkheid en braken, of hangen samen
met de specifieke behandeling waar jij voor komt.

Het volgende moet je altijd meenemen

 • Een geldig legitimatiebewijs
 • Een briefje met naam en telefoonnummer van jouw contactpersoon
 • De medicatielijst (van de preoperatieve screening)

Overige zaken

 • Als je een gebitsprothese of plaatjes hebt, moet je deze uitdoen. Neem hiervoor een doosje mee om deze gedurende het onderzoek of de behandeling in te kunnen bewaren.
 • Jouw horloge en sieraden dien je af te doen. We adviseren je om deze
  thuis te laten.
 • Contactlenzen dien je uit te doen. Jouw bril mag je ophouden totdat je gaat slapen. Neem daarom een brillenkoker mee zodat je jouw bril veilig op kan bergen.
 • Verwijder make-up en nagellak (ook doorzichtige). Bij gel- en
  acrylnagels moet je minimaal van elke hand één nagel (bij voorkeur van jouw wijsvinger) verwijderen. Het is belangrijk dat we de natuurlijke kleur van de huid en nagels kunnen zien.
 • Het kan zijn dat je een operatiehemd aan krijgt dat je tijdens het
  onderzoek of de behandeling draagt.
 • Geen bodylotion of andere crèmes gebruiken op de dag van het
  onderzoek of de behandeling.
 • Indien je een CPAP apparaat of MRA beugel hebt, dien je deze mee te nemen als je in het ziekenhuis moet slapen. Als je naar huis mag na het onderzoek of behandeling, dien je deze de eerste nacht goed te gebruiken.
 • De medicijnen die gegeven worden tijdens de sedatie kunnen ervoor
  zorgen dat de hormonale anticonceptie verminderd werkzaam is. Daarom dien je gedurende 7 dagen na het onderzoek of de behandelingaanvullende anticonceptie (zoals een condoom) te gebruiken om dekans op een zwangerschap te voorkomen.
 • Indien je een allergie hebt, dien je dit ten alle tijden te vermelden.

Overige aandachtspunten

 • Neem op de dag van de behandeling geen belangrijke of ingrijpende
  beslissingen.
 • Zorg voor begeleiding. Je mag na de behandeling niet zelf of alleen naar huis rijden. Dus ook niet alleen per taxi of bus. Regel van te voren iemand die je naar huis kan brengen.
 • Als er veranderingen optreden in jouw gezondheidstoestand of
  medicijngebruik tussen het gesprek met de anesthesiologisch
  screeningsmedewerker en het onderzoek of de behandeling, neem dan
  contact met ons op.
 • Indien mogelijk, zorg dat er iemand de eerste nacht na het onderzoek
  of de behandeling bij je is.

Wanneer neem je contact op?

Neem contact op met jouw behandelend arts als je klachten of verschijnselen hebt die je niet vertrouwt.

Herstel
Het kan soms even duren voordat je je weer helemaal fit voelt, dit is normaal. Jouw lichaam heeft tijd nodig om te herstellen van de sedatie en behandeling. Dit kan 1 tot 3 dagen duren.