Sedatie voor een onderzoek of behandeling

St. Anna Logo

Inleiding

Binnenkort heeft u een onderzoek of behandeling waarbij sedatie nodig is. In deze folder kunt u nalezen wat sedatie is, waarom het nodig kan zijn en wat u kunt verwachten.

Wat is sedatie

Sedatie betekent letterlijk het verlagen van het bewustzijn van een patiënt. Dit gebeurt door het toedienen van geneesmiddelen via een infuus in uw hand of arm.  Bij sommige behandelingen is het van belang dat u wekbaar bent, maar door de medicijnen die we gebruiken ervaart u dit niet als onprettig. Bij sedatie behoudt u belangrijke reflexen zoals ademhalen en slikken. De sedatie wordt uitgevoerd door een sedatiepraktijkspecialist (SPS).

Sedatie kan worden toegepast om een onaangenaam of pijnlijk onderzoek of behandeling zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Ook de eventuele lange tijdsduur van een onderzoek of behandeling kan een reden van sedatie zijn. Voor de sedatie worden twee soorten medicijnen gebruikt.

 • Een slaapmiddel vermindert angst en verlaagt het bewustzijn zodanig dat een onaangename procedure beter verdragen wordt. U wordt slaperig en suf. Daarom maakt u het onderzoek of de behandeling niet of niet helemaal bewust mee. Het kan ook zijn dat u het onderzoek of de behandeling zelfs vergeet.
 • Pijnstillende medicatie wordt gegeven om de pijnlijke momenten van het onderzoek of behandeling te verminderen of te onderdrukken. Deze pijnstillende medicatie kan u ook slaperig en suf maken.

Voorbereiding op de sedatie

Op de preoperatieve screening krijgt u een gesprek met een anesthesiologisch screeningsmedewerker om een goed beeld van uw gezondheid te krijgen. Tevens krijgt u uitleg over sedatie. Indien u medicatie gebruikt, wordt er ook een telefonisch gesprek ingepland met de geneesmiddelenpoli, om hiervan een overzicht te krijgen.

Eten en drinken

De sedatie kan alléén plaatsvinden als u de uren ervoor nuchter bent gebleven. Dit houdt in dat u een aantal uren niet mag eten, drinken en roken. Dit betekent:

 • Tot 6 uur vóór de opnametijd mag u eten, drinken en roken.
 • Tot 2 uur vóór de opnametijd mag u alleen nog water drinken.
 • Afgesproken medicatie mag u met een slokje water innemen.

Het is belangrijk om nuchter te zijn, zodat uw maag leeg is. Als dat niet het geval is kan het eten of drinken dat nog in de maag zit tijdens of rondom de ingreep in uw longen terecht komen. Dit kan leiden tot een longontsteking en problemen met de ademhaling. Daarom is het van groot belang dat u zich aan deze nuchterheidsvoorschriften houdt.

LET OP: Als u bovenstaande voorschriften niet opvolgt kan dit betekenen dat het onderzoek of behandeling niet doorgaat.

Roken

U mag 6 uur voor de sedatie niet roken. Het kan zijn dat uw behandelend arts andere afspraken met u maakt vanwege het soort onderzoek of behandeling. Houdt u zich aan de afspraken die uw arts met uw maakt.

Medicijnen

Wanneer u medicijnen gebruikt, wordt tijdens de preoperatieve screening bepaald of u deze op de dag van het onderzoek of behandeling in moet nemen. Als u ze in moet nemen, neem ze dan vóór 7.30 uur met een klein slokje water in, ook als u nuchter moet zijn. U ontvangt een medicatieoverzicht met daarin de richtlijnen voor het gebruik van uw medicatie voor de dag waarop het onderzoek of behandeling zal plaatsvinden. Dit medicatieoverzicht heeft u meegekregen tijdens de preoperatieve screening of wordt per post naar u toegezonden.
Afhankelijk van de behandeling kan het zijn dat u voorafgaand aan de behandeling thuis pijnmedicatie in moet nemen. U krijgt hiervoor een recept van de behandelend arts.

Start van de behandeling of het onderzoek

Op de behandelkamer neemt u plaats op een behandeltafel of bed. Hier ontmoet u de Sedatie Praktijk Specialist die elektroden op uw borst of armen plakt. Hiermee wordt uw hartritme bewaakt. Op één van uw vingers krijgt u een saturatiemeter waarmee het zuurstofgehalte in uw bloed wordt gemeten. Om de arm krijgt u een manchet die elke 3 minuten uw bloeddruk meet. Tijdens de eerste metingen krijgt u een infuus ingebracht en wordt de zuurstofvoorziening aangesloten. Vervolgens wordt via het infuus de slaapmedicatie toegediend. Als u slaapt start de behandelend arts het onderzoek of de behandeling.

Na de sedatie

Wanneer de arts klaar is met het onderzoek of de behandeling wordt de toediening van de slaapmiddelen en pijnstillende medicatie gestaakt. U wordt vervolgens snel wakker. U wordt nog minimaal 1 uur bewaakt op de uitslaapkamer van de operatiekamer of de functieafdeling. Afhankelijk van de afspraken met uw behandelend arts, kunt u daarna weer naar huis. Indien noodzakelijk krijgt u een recept voor pijnstillende medicatie mee
naar huis.

Bijwerkingen en complicaties van sedatie

Het kan gebeuren dat tijdens het onderzoek of de behandeling het zuurstofgehalte in het bloed en/of de bloeddruk daalt. De sedatiepraktijkspecialist heeft verschillende methoden om dit op te vangen. Andere bijwerkingen en complicaties zijn vergelijkbaar met die van algehele anesthesie zoals misselijkheid en braken, of hangen samen
met de specifieke behandeling waar u voor komt.

Het volgende moet u altijd meenemen

 • Een geldig legitimatiebewijs
 • Een briefje met naam en telefoonnummer van uw contactpersoon
 • De medicatielijst (van de preoperatieve screening)

Overige zaken

 •  Als u een gebitsprothese of plaatjes heeft, moet u deze uitdoen. Neem
  hiervoor een doosje mee om deze gedurende het onderzoek of de
  behandeling in te kunnen bewaren.
 • Uw horloge en sieraden dient u af te doen. We adviseren u om deze
  thuis te laten.
 • Contactlenzen dient u uit te doen. Uw bril mag u ophouden totdat u
  gaat slapen. Neem daarom een brillenkoker mee zodat u uw bril veilig
  op kunt bergen.
 •  Verwijder make-up en nagellak (ook doorzichtige). Bij gel- en
  acrylnagels moet u minimaal van elke hand één nagel (bij voorkeur van
  uw wijsvinger) verwijderen. Het is belangrijk dat we de natuurlijke
  kleur van de huid en nagels kunnen zien.
 • Het kan zijn dat u een operatiehemd aan krijgt dat u tijdens het
  onderzoek of de behandeling draagt.
 •  Geen bodylotion of andere crèmes gebruiken op de dag van het
  onderzoek of de behandeling.
 • Indien u een CPAP apparaat of MRA beugel heeft, dient u deze mee te
  nemen als u in het ziekenhuis moet slapen.Als u naar huis mag na het onderzoek of behandeling, dient u deze de eerste nacht goed te gebruiken.
 • De medicijnen die gegeven worden tijdens de sedatie kunnen ervoor
  zorgen dat de hormonale anticonceptie verminderd werkzaam is.Daarom dient u gedurende 7 dagen na het onderzoek of de behandelingaanvullende anticonceptie (zoals een condoom) te gebruiken om dekans op een zwangerschap te voorkomen.
 • Indien u een allergie heeft, dient u dit ten alle tijden te vermelden.

Overige aandachtspunten

 • Neem op de dag van de behandeling geen belangrijke of ingrijpende
  beslissingen.
 • Zorg voor begeleiding. U mag na de behandeling niet zelf of alleen naar
  huis rijden. Dus ook niet alleen per taxi of bus. Regel van te voren
  iemand die u naar huis kan brengen.
 • Als er veranderingen optreden in uw gezondheidstoestand of
  medicijngebruik tussen het gesprek met de anesthesiologisch
  screeningsmedewerker en het onderzoek of de behandeling, neem dan
  contact met ons op.
 • Indien mogelijk, zorg dat er iemand de eerste nacht na het onderzoek
  of de behandeling bij u is.

Wanneer neemt u contact op?

Neem contact op met uw behandelend arts als u klachten of verschijnselen heeft die u niet vertrouwt.

Herstel
Het kan soms even duren voordat u zich weer helemaal fit voelt, dit is normaal. Uw lichaam heeft tijd nodig om te herstellen van de sedatie en behandeling. Dit kan 1 tot 3 dagen duren.