Belangrijke adviezen voor u als trombosepatiënt

trombosedienst9.jpg
St. Anna Logo

De trombosedienst is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur en 16.30 uur via telefoonnummer 040-2864060. Uitsluitend voor spoedgevallen zijn wij ook buiten kantoortijden bereikbaar.

Belangrijke informatie voor de behandeling:
 • Neem uw antistollingstabletten altijd in volgens de laatste doseringskalender en op een vast tijdstip na 17.00 uur.
 • Kruis direct na inname de dosis door op de kalender. Zo voorkomt u vergissingen.
 • Neem geen aspirine of soortgelijke pijnstillers. Paracetamol mag u wel gebruiken.
 • Houd u altijd aan de controle-afspraak met de trombosedienst en neem contact op als u verhinderd bent.
 • Eet gevarieerd en beperk uw alcoholconsumptie tot maximaal 1 of 2 consumpties per dag.
 • Als u mag stoppen met de antistollingstabletten, zorg dan voor een schriftelijke bevestiging van uw behandelend arts.
 • De trombosedienst heeft een klachtenreglement. Informatie hierover kunt u vinden op www.st-anna.nl.
 • Uw gegevens kunnen gedeeld worden met zorgpartners indien u daartoe toestemming heeft gegeven.
 • Wilt u meer privacy tijdens uw bloedafname, vraag de laborant naar de mogelijkheden.
Meld de trombosedienst de volgende punten:
 • Neem contact op met de trombosedienst bij hoge koorts, langdurig braken en/of diarree.
 • Geef de trombosedienst elke medicijnwijziging door (starten en stoppen), ook van zelfgekochte medicijnen, uiterlijk op de volgende werkdag, tenzij de apotheek aangeeft dat dit door hen verzorgd wordt.
 • Meld minimaal 1 week tevoren als u een (poli)klinische ingreep moet ondergaan, of als u tanden en/of kiezen moet laten trekken.
 • Waarschuw de trombosedienst en de huisarts bij ongevallen en bloedingen.
 • Waarschuw de trombosedienst wanneer u in een ziekenhuis wordt opgenomen. Informeer bij ontslag of u opnieuw bent aangemeld bij de trombosedienst en of uw laatste INR-uitslag, dosering en reden van opname zijn doorgegeven.
 • Informeer uw trombosedienst tijdig als u op vakantie gaat.
 • Geef een wijziging van uw adres, telefoonnummer of e-mailadres tijdig door. Zorg dat u op de dag van controle telefonisch bereikbaar bent tussen 15.00 en 16.30 uur.
 • U wordt gebeld als de dosering op de dag van bloedafname wijzigt of als u geen dosering meer heeft.
Stel uw vraagWij beantwoorden uw vraag binnen 2 werkdagen

Voor medische vragen: neem telefonisch contact op met de polikliniek of maak gebruik van BeterDichtbij als u daarvoor bent aangemeld. Gebruik het afsprakenformulier voor het maken of wijzigen van een afspraak.