Beroerte (CVA) - behandeling

St. Anna Logo

Een beroerte (cerebrovasculair accident CVA) wordt veroorzaakt door een herseninfarct of een hersenbloeding. Bij een herseninfarct sluit een bloedpropje een bloedvat in de hersenen af. Bij een hersenbloeding barst een bloedvat in de hersenen open. De signalen van een beroerte zijn: een scheve mond, verwarde spraak en een lamme arm. Een beroerte kan blijvende hersenbeschadiging veroorzaken. Bij een beroerte is het daarom belangrijk dat u zo snel mogelijk medische hulp zoekt. Hoe eerder u hulp krijgt, hoe groter de kans op een gunstig herstel. In het Anna Ziekenhuis in Geldrop hebben we een lange traditie in het voorkomen en behandelen bij een beroerte en het begeleiden van patiënten naar herstel.

 

Behandeling van CVA in het Anna Ziekenhuis

Bij (het vermoeden van) een beroerte is met spoed een adequate behandeling nodig in het ziekenhuis. Deze zorg bieden we in het Anna Ziekenhuis op onze Brain Care Unit. U krijgt direct verschillende onderzoeken, zoals een CT-scan van uw hersenen en echo-onderzoek van de halsslagaders (duplexonderzoek). Als de beroerte is veroorzaakt door een herseninfarct, start u met trombolyse om het verstopte bloedvat weer doorgankelijk te maken. Bij trombolyse krijgt u medicatie via een infuus toegediend. Deze behandeling moet binnen 4,5 uur na de eerste verschijnselen van een beroerte plaatsvinden. Dat vermindert de kans op blijvende schade. Als de oorzaak van de beroerte een vernauwing is van de halsslagader, dan volgt in veel gevallen een operatie. Hierbij maakt de (vaat)chirurg de vernauwing ongedaan. Onze zorg stopt niet als u na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis gaat. In het Anna Ziekenhuis hechten wij veel waarde aan goede nazorg en revalidatie. Op onze polikliniek komt u voor controle, krijgt u begeleiding en zo nodig vervolgbehandelingen bij verschillende behandelaars, zoals de neuroloog, revalidatiearts, logopedist en fysiotherapeut.

Lees voor meer informatie de folder 'Trombolyse'. 

Stel je vraagWij beantwoorden je vraag binnen 2 werkdagen

Voor medische vragen: neem telefonisch contact op met de polikliniek of maak gebruik van BeterDichtbij als je daarvoor bent aangemeld. Gebruik het afsprakenformulier voor het maken of wijzigen van een afspraak.