Welkom op de afdeling cardiologie

Verpleegafdeling Cardiologie

De afdeling beschikt over 12 bedden voor patiënten die behandeld worden door de cardioloog. Op de afdeling cardiologie werken onder andere verpleegkundigen, afdelingsassistenten, secretaresses en voedingsassistenten. Verder wordt er nauw samengewerkt met overige disciplines zoals fysiotherapeuten en diëtisten. 

De specialisten

Elke week heeft één cardioloog kliniekdienst. Deze cardioloog maakt het beleid voor alle opgenomen patiënten. Dit kan dus een andere cardioloog zijn dan bij wie je voorheen op de poli kwam of na de opname bij op de poli zal komen. Deze kliniekcardioloog stemt dagelijks het beleid af met de cardioloog bij wie je bekend bent tijdens de ochtendbespreking. Jouw eigen cardioloog is op deze manier betrokken bij het afstemmen van het beleid en op de hoogte van de uitvoering. Naast de kliniekcardioloog komt het voor dat de visite wordt verzorgd door een arts in opleiding. Dit gebeurd altijd onder supervisie van de kliniekcardioloog.

De artsenvisites vinden dagelijks plaats tussen 09.00 en 12.00 uur. De cardioloog bespreekt het beleid met de verpleegkundige die verantwoordelijk voor je is. Daarna zal je gevraagd worden, indien mogelijk, om plaats te nemen in de visiteruimte zodat het beleid kort met je kan worden besproken. Hierbij bestaat de mogelijkheid om jouw naasten aanwezig te laten zijn. Dit dient vooraf overlegd te worden met de cardioloog en verpleging.

Deze manier van artsenvisite is anders dan je mogelijk gewend bent van eerdere ziekenhuisopnames. Om meer privacy te waarborgen is op afdeling cardiologie voor deze manier van 'visite lopen' gekozen.

Welke verpleegkundige zorgt er voor jou?

Op de afdeling hangt een bord met daarop de namen van de medewerkers die dagelijks werkzaam zijn. Daarnaast hangt er een bord op jouw kamer waar je kan vinden welke verpleegkundige de zorg voor je draagt in de verschillende diensten. Deze verpleegkundige is voor je verantwoordelijk en zal de zorg rondom je coördineren. Hij of zij is ook het aanspreekpunt voor jou en jouw naasten.

Voeding

Op de afdeling zijn voedingsassistenten werkzaam die jouw eten en drinken verzorgen. Dit doen zij op vaste tijden, waar bij drukte soms vanaf geweken wordt. Om 8.00, 12.00 en 17.00 uur zijn de maaltijdrondes. En om 10.00, 15.00 en 19.00 uur zijn de drankrondes. 

Leerlingen

Naast gediplomeerd personeel zijn er op de afdeling cardiologie ook leerlingen werkzaam die de opleiding tot verpleegkundige volgen. Dit zijn voornamelijk 3e en 4e jaars studenten.
De studenten werken onder begeleiding van een gediplomeerd verpleegkundige en mogen steeds meer taken zelfstandig uitvoeren zodra zij hebben laten zien dat ze hiervoor bekwaam zijn.

Wat merk je hier als patiënt van?

  • Je wordt verzorgd door studenten met verschillende niveaus en dus andere bevoegdheden;
  • Een student zal op sommige momenten niet direct antwoorden hebben op jouw vragen, maar zal dit eerst overleggen met de gediplomeerd verpleegkundige om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Jouw ervaring

Wij hopen dat jouw verblijf in het ziekenhuis en op onze afdeling voorspoedig verloopt. We streven ernaar om jou de best mogelijke zorg te bieden. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over de gang van zaken. Wij horen graag van jou als je verbeterpunten voor ons hebt, ook tijdens de opname, om zo de zorg te optimaliseren.

Bezoektijden

Raadpleeg voor de actuele bezoektijden de website van het ziekenhuis op: www.annaziekenhuis.nl/bezoektijden of vraag het aan de verpleegkundige.

Contactgegevens

De afdeling cardiologie is gevestigd op de 3e etage, route 95.

Je kan de afdeling telefonisch bereiken via: telefoonnummer 040 - 286 48 48.

Voor vragen aan de verpleging die niet dringend zijn, verzoeken wij je ná 11.00 uur te bellen.