Welkom op de afdeling cardiologie

St. Anna Logo

Verpleegafdeling Cardiologie

U bent opgenomen op de verpleegafdeling cardiologie. In deze folder geven we u informatie over de afdeling.

De afdeling beschikt over 12 bedden voor patiënten die behandeld worden door de cardioloog. Op de afdeling cardiologie werken onder andere verpleegkundigen, verzorgenden, afdelingsassistenten, secretaresses, voedingsassistenten en de cardiologen. Verder wordt er nauw samengewerkt met overige disciplines zoals fysiotherapeuten en diëtisten. 

De specialisten

Elke week heeft één cardioloog kliniekdienst; dit is elke week een andere cardioloog. Dit kan dus een andere cardioloog zijn dan bij wie u voorheen op de poli kwam of na de opname bij op de poli zal komen. Deze kliniekcardioloog maakt het beleid voor alle opgenomen patiënten. Hij of zij stemt dagelijks tijdens de ochtendbespreking het beleid af met uw eigen cardioloog bij wie u bekend bent. Uw eigen cardioloog is op deze manier betrokken bij het afstemmen van het beleid en op de hoogte van de uitvoering.

De visites vinden dagelijks plaats tussen 10.00 en 12.00 uur. De cardioloog bespreekt eerst het beleid met de verpleegkundige die verantwoordelijk voor u is. Daarna wordt u gevraagd, indien mogelijk, om plaats te nemen in de visiteruimte zodat het beleid kort met u kan worden besproken. Uw naasten mogen hierbij aanwezig zijn. Als dit wenselijk is overleg dit dan vooraf met de cardioloog en verpleging.

Dit is een andere manier van visite lopen dan u mogelijk gewend bent van eerdere ziekenhuisopnames waar de specialist bij u aan bed het beleid kwam toelichten. Om meer privacy te waarborgen is op afdeling cardiologie voor deze manier van visite lopen gekozen.

Wie zorgt er voor u?

De afdeling is verdeeld in meerdere blokken bestaande uit 2-persoons- en 1-persoonskamers. Iedere verpleegkundige krijgt een blok toegewezen waar hij of zij de zorg voor draagt. Op deze manier werken we zo patiëntgericht mogelijk.

Op de afdeling zijn zowel gediplomeerd verpleegkundigen, verzorgenden, voedingsassistentes en leerlingen werkzaam. Op de gang voor de balie hangt een bord waarop u kunt zien wie er die dag dienst heeft.

Het verplegend personeel werkt in drie diensten: 

 • vroege dienst (07.00 - 15.30 uur); 
 • late dienst (15.00 - 23.00 uur); 
 • nachtdienst (22.45 - 07.15 uur).

Per dienst wordt u toegewezen aan een verpleegkundige.
Deze verpleegkundige is voor u verantwoordelijk en zal de zorg rondom u coördineren. Hij of zij is ook het aanspreekpunt voor u en uw naasten. De verpleegkundigen kunnen per dag verschillen. De namen van uw verpleegkundigen zijn zichtbaar op een bord in uw kamer.
Voor vragen rondom uw verblijf kunt u bij uw verpleegkundige terecht. Naast verpleegkundigen zijn er ook verzorgenden werkzaam op de afdeling. Zij verlenen, net als de verpleegkundigen, directe zorg aan u.

Voeding

Op de afdeling zijn voedingsassistenten werkzaam die uw eten en drinken verzorgen. Dit doen zij op vaste tijden, bij drukte wordt er soms vanaf geweken.

 • 08.00 uur ontbijt, 
 • 10.00 uur drinken/tussendoortje 
 • 12.00 uur broodmaaltijd
 • 15.00 uur drinken/tussendoortje 
 • 17.00 uur warme maaltijd 
 • 19.00 uur drinken

Leerlingen

Op afdeling cardiologie werken ook leerlingen die de opleiding tot verpleegkundigen volgen. Dit zijn voornamelijk 3e en 4e jaars studenten.
De studenten werken onder begeleiding van een gediplomeerd verpleegkundige. De studenten mogen steeds meer taken zelfstandig uitvoeren zodra zij hebben laten zien dat ze hiervoor bekwaam zijn.

Wat merkt u hier als patiënt van?

 • U wordt verzorgd door studenten met verschillende niveaus en dus andere bevoegdheden;
 • Studenten zullen u meer vragen stellen. Het is hun opdracht om zich te verdiepen in ziektebeelden, achtergrondinformatie etc. om zo uw gezondheidstoestand helder te krijgen;
 • Een student zal op sommige momenten niet direct antwoorden hebben op uw vragen, maar zal dit eerst overleggen met de gediplomeerd verpleegkundige om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Uw verblijf zo goed en aangenaam mogelijk

Wij hopen dat uw verblijf in het ziekenhuis en op onze afdeling voorspoedig verloopt. Er wordt naar gestreefd om u de best mogelijke zorg te bieden, toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. Wij horen graag van u als u verbeterpunten voor ons heeft, ook tijdens de opname, om zo de zorg naar een hoger niveau te tillen.

Bezoektijden

Raadpleeg voor de actuele bezoektijden de website van het ziekenhuis www.annaziekenhuis.nl/bezoektijden of vraag het aan de verpleegkundige.

Contactgegevens

De afdeling cardiologie is gevestigd op de 3e etage, route 95.

U kunt de afdeling telefonisch bereiken via: telefoonnummer 040 - 286 48 48.

Voor vragen aan de verpleging die niet dringend zijn, verzoeken wij u ná 11.00 uur te bellen.