Informatiepoli voor hartaandoeningen

Wat is de informatiepoli

De informatiepoli is onderdeel van het cardioprogamma, dit is het revalidatieprogramma in samenwerking met de sportarts.

Bij de informatiepoli houdt een gespecialiseerd verpleegkundige een spreekuur voor patiënten met hartaandoeningen. U kunt hier terecht voor informatie, vragen en problemen over uw hartaandoening. De uitleg wordt individueel gegeven.
Het is van belang ook uw partner of naasten mee te nemen, deze zijn vaak ook geschrokken en kunnen vragen hebben. De gespecialiseerd verpleegkundige geeft mondeling uitleg, eventueel aan de hand van posters, filmpjes of ander materiaal. De afspraak op de informatiepoli is eenmalig en zal ongeveer één uur duren.

Graag uw meest recente medicatieoverzicht meenemen bij bezoek aan de poli.

Waarom een informatiepoli

De informatiepoli is opgezet om een aantal redenen:

 • De steeds kortere opnames op een afdeling in het ziekenhuis.
 • Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een patiënt die opgenomen wordt in het ziekenhuis, slechts 10% van de gekregen informatie ook daadwerkelijk onthoudt.
 • Als u al informatie heeft gehad is herhaling zinvol.
 • Een opname vanwege een hartaandoening kan traumatisch zijn en gepaard gaan met angst en onzekerheid. Door het krijgen van extra informatie en begeleiding kan deze onzekerheid en angst verminderd worden.
 • Partners of naasten krijgen vaak niet voldoende informatie of aandacht en zijn ook van harte welkom.

 

Wanneer komt u op de informatie poli

 • U heeft een hartinfarct gehad.
 • U heeft een omleidingsoperatie (CABG) ondergaan.
 • U heeft een hartklepoperatie gehad.
 • U heeft een dotterbehandeling (PCI) ondergaan.

Wat kunt u verwachten

 • U krijgt informatie over uw ziektebeeld, behandeling of operatie. 
 • Leefregels en leefstijlverandering.
 • Medicatiegebruik en bijbehorende instructies.
 • Controles worden uitgevoerd: bloeddruk, pols en gewicht.
 • Controle pols/lies of borstwond.

Afspraken

Bij vragen of voor het verzetten van een afspraak kunt u contact opnemen met de poli cardiologie, telefoonnummer: 040- 286 48 80.