Stappenplan Boezemfibrilleren - Atriumfibrilleren

1. U herkent de klachten van uw ritmestoornis

Bij pijn op de borst of benauwdheidklachten anders dan voor u passend bij de ritmestoornis, overleg met uw huisarts. In geval van nood, bel de ambulance: 112.

2. U mag uw extra tablet innemen

Als u een extra tablet 'zo nodig' mag innemen, neem deze dan het liefst binnen een half uur na het ontstaan van de klachten in.

3. U blijft nuchter

 • U mag niet meer eten, drinken en roken.
 • Neem wel uw tabletten in met een slokje water.
 • Indien u medicatie heeft voor diabetes, neem deze dan niet in.

4. U neemt contact op met de Eerste Hart Hulp

 • Wanneer uw klachten na 1-2 uur NIET over zijn, belt u naar de Eerste Hart Hulp: 040-2864777.
 • Is uw ritmestoornis ontstaan tussen 17.00 uur en 8.00 uur? Dan mag u ook wachten met bellen tot 8.00 uur in de ochtend. Blijf wel nuchter vanaf 0.00 uur.
 • Kom liefst binnen 24 uur naar de Eerste Hart Hulp.

Indien u twijfelt of vragen heeft mag u altijd contact opnemen met de Eerste Hart Hulp.

Opmerkingen

 • Neem uw actuele medicatielijst of uw medicatiedoosjes mee naar de Eerste Hart Hulp.
 • Rijd niet zelf naar het ziekenhuis maar laat u brengen.
 • De Eerste Hart Hulp (EHH) bevindt zich in het Anna Ziekenhuis in Geldrop, op de derde etage.

Wat te doen als u op vakantie bent?

Binnen Nederland:
Neem in plaats van de Eerste Hart Hulp contact op met de huisartsenpost in de buurt van uw vakantieadres. Indien u onderstaande antistolling gebruikt en weinig klachten heeft van uw ritmestoornis dan mag u ook wachten tot u weer thuis bent. Neem bij thuiskomst contact op met de Eerste Hart Hulp. Antistolling:

 • acenocoumarol (sintrom)
 • fenprocoumon (marcoumar)
 • dabigatran (pradaxa)
 • rivaroxaban (xarelto)
 • apixaban (eliquis)
 • edoxaban (lixiana)

Buiten Nederland:
Neem contact op met een arts bij uw vakantieadres. Houdt u echter goed in de gaten dat u als toerist misschien meer onderzoeken en behandelingen moet ondergaan, die niet perse nodig zijn! Daarnaast moet u zich bij terugkomst in de Nederland via uw huisarts laten testen op de MRSA-bacterie. Indien u weinig klachten heeft kunt u wachten tot u weer thuis bent. Neem bij thuiskomst contact op met de Eerste Hart Hulp.