Stomaverpleegkundige

De stomaverpleegkundige

U heeft een stoma gekregen. Dat kan een stoma zijn op de dikke darm (een colostoma), een stoma op de dunne darm (een ileostoma) of een stoma op de urinewegen (een urostoma).

Deze ingreep heeft veel invloed op uw dagelijks leven. Belangrijk is dat u zoveel mogelijk uw stoma (en de daarachterliggende ziekte) leert inpassen in uw leven. Dat vergt inzet van uzelf maar ook van uw naaste familieleden. De stomaverpleegkundige probeert u hier zoveel mogelijk bij te helpen en begeleiden.

Wat doet de stomaverpleegkundige?

Als u niet acuut wordt opgenomen om geopereerd te worden, krijgt u voor uw opname in de meeste gevallen van de stomaverpleegkundige de eerste informatie over het leven met een stoma. Uitgelegd wordt wat een stoma is, hoe het wordt aangelegd en wat de eventuele consequenties zijn. Ook wordt dan in overleg met u bepaald waar het stoma komt te zitten. Het is niet altijd mogelijk voor de chirurg om zich precies aan deze plaats te houden, maar er wordt wel naar gestreefd.

Bij dit eerste informatieve gesprek is het ten zeerste aan te raden om een vertrouwd iemand mee te nemen; uw partner en/of uw (oudere) kinderen, een goede vriend of een ander familielid.

Tijdens uw opname begeleiden afdelingsverpleegkundigen u. Zij leren u hoe u met het stoma kunt omgaan en betrekken hier ook uw partner bij. In overleg met de stomaverpleegkundige kijken zij welk materiaal het beste bij u past, zodat dit kan worden besteld. In deze periode zullen zij uw vragen beantwoorden en u op alle manieren bijstaan.

Controle afspraak

Bij uw ontslag krijgt u een afspraak mee voor controle na ongeveer 1 à 2 weken bij de stomaverpleegkundige. Tijdens deze afspraak bespreekt de stomaverpleegkundige met u hoe het thuis gaat en of u tevreden bent over de materialen die u gebruikt. Verder wordt ingegaan op vragen en eventuele problemen die u heeft. Ook kunt u vervolgafspraken maken. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Bij de vervolgafspraken komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • opvangmateriaal;
  • sporten met een stoma;
  • voeding;
  • vakantie met een stoma;
  • alle problemen die u mocht ondervinden, op welk gebied dan ook

Bereikbaarheid van de stomaverpleegkundige

De stomaverpleegkundige is bereikbaar via de polikliniek chirurgie, telefoon 040 - 286 4872, van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 12:15 uur

U kunt uw vraag ook per e-mail stellen: stomaverpleegkundigen@st-anna.nl

Spreekuur van de stomaverpleegkundigen
Maandagochtend 9.00 - 13.00 uur
Dinsdagochtend 9.00 - 12.00 uur
Woensdagochtend 9.00 - 12.00 uur      
Donderdagmiddag 12.30 - 14.30 uur

Tijdens feestdagen en vakantieperioden is het aantal spreekuren verminderd.

Wij vragen u altijd vooraf een afspraak te maken. U kunt zich aanmelden bij balie 53.

Voorbereidingen voor uw afspraak

  • Neem altijd uw eigen stomamateriaal mee als u op controle komt.
  • Verschoon niet het stomamateriaal voor uw bezoek aan de stomaverpleegkundige. Deze wil graag zien hoe u het materiaal zelf aangebracht heeft en hoe u het zakje en de plak verwijdert.
    Als u eventuele problemen heeft, zoals bij voorbeeld lekkage, kan de stomaverpleegkundige soms veel afleiden uit de huidplak die er al een poosje opzit.
  • U zult merken dat u vooral de eerste weken veel vragen heeft. Wij adviseren u de vragen op te schrijven op het moment dat ze bij u opkomen, zodat u ze mee kunt nemen naar uw afspraak.