PICC-katheter via de arm

De arts of verpleegkundige heeft voorgesteld om bij u een PICC-katheter via de arm in te brengen. In deze folder leest u wat een PICC-katheter is, hoe het inbrengen verloopt en waar u op moet letten als u een PICC-katheter heeft.

Wat is een PICC-katheter

PICC staat voor: peripherally inserted central catheter ofwel ‘perifeer ingebrachte centraal veneuze katheter’. Het is een dun slangetje (katheter) dat via een bloedvat in de bovenarm wordt ingebracht. Het uiteinde van de PICC-katheter komt uit in een groot bloedvat, vlak boven het hart. De PICC-katheter kan maximaal 6 maanden blijven zitten.

Waarom een PICC-katheter

Voor uw behandeling is het nodig dat u medicijnen of chemotherapie via de bloedvaten krijgt toegediend. Uw bloedvaten kunnen van deze handelingen schade ondervinden. Hierdoor kan het steeds moeilijker worden om toegang tot een bloedvat te krijgen door middel van prikken.
Dit wordt vaak als onprettig ervaren. Een PICC-katheter kan deze problemen voorkomen.

Hoe wordt de PICC-katheter ingebracht

Voor het plaatsen van de PICC-katheter is géén operatie nodig. Het inbrengen van de katheter vindt wel plaats in de operatiekamer. Het duurt ongeveer een half uur.

Voorbereiding
Op de dag dat de katheter wordt ingebracht, kunt u het beste ruimzittende bovenkleding dragen.

Het inbrengen van de katheter
Tijdens het inbrengen ligt u op uw rug op een bed, met uw armen naast uw lichaam.

Het inbrengen gebeurt op een steriele manier. Steriel wil zeggen ‘vrij van ziektekiemen’. De medewerker die de katheter inbrengt, draagt daarom een operatieschort, masker en steriele handschoenen. De arm waarin de PICC-katheter geplaatst wordt, dekken we steriel af.

Met behulp van een echoapparaat zoeken we de ader op waarin de PICC-katheter geplaatst wordt. We kiezen hiervoor een ader in de bovenarm, iets boven de elleboogplooi. De PICC-katheter kan in beide armen worden ingebracht, bij voorkeur rechts.

Eerst verdoven we de insteekplaats. Dit kan een onaangenaam gevoel geven. Het opschuiven van de katheter in uw bloedvat is niet pijnlijk. In principe voelt u er weinig tot niets van.

Na het inbrengen
Na het inbrengen controleren we of de katheter op de juiste plaats zit.
Vervolgens leggen we een drukverband aan. Dit mag na een uur verwijderd worden. De PICC-katheter kan direct na het plaatsen gebruikt worden.

Fixeren van de PICC-katheter
Een klein gedeelte van de PICC-katheter is buiten het lichaam zichtbaar. De katheter wordt niet vastgehecht, maar met een speciale fixatiepleister (Statlock®) op zijn plaats gehouden.
De insteekopening van de PICC-katheter dekken we af met doorzichtige folie. Deze folie voorkomt dat bacteriën via de katheter het lichaam in kunnen gaan.

Verzorging van de PICC-katheter

 • Elke keer voor en na gebruik moet de PICC-katheter worden doorgespoten met een zoutoplossing (NaCl 0,9%).
 • Ook als de PICC-katheter even niet in gebruik is, moet deze wekelijks worden verzorgd en doorgespoten.
 • De doorzichtige pleister wordt ook wekelijks verschoond.
 • De Statlock® pleister wordt minimaal eens per drie weken verwisseld.

Wie verzorgt de PICC-katheter
Als u in het ziekenhuis verblijft, dan verzorgt de verpleegkundige de PICC-katheter.

In de thuissituatie verleent de thuiszorg deze zorg wekelijks aan u. De verpleegkundige van het St. Anna Ziekenhuis schakelt de transferverpleegkundige in, die in overleg met u de zorg voor thuis aanvraagt.

Transferverpleegkundige
De transferverpleegkundige regelt de juiste nazorg en materialen om de PICC-katheter thuis te verzorgen. Zij zijn specialist op het gebied van nazorg en kunnen u informeren over de verschillende thuiszorgorganisaties en financiering.

De transferverpleegkundige neemt voor of tijdens de opname contact met u op. U kunt zelf een voorkeur opgeven voor de thuiszorgorganisatie die deze specialistische zorg kan bieden.
Vervolgens neemt de thuiszorgorganisatie contact met u op om een eerste afspraak voor de zorg thuis te plannen. Zij zullen de dag na ontslag bij u langs komen om de zorg te starten.

Verbandmaterialen PICC-katheter
Voor de verbandmaterialen krijgt u een recept mee; de materialen zijn af te halen bij de AnnApotheek in de centrale hal van het ziekenhuis.
Mogelijk moet u voor de verbandmaterialen een eigen bijdrage betalen. De transferverpleegkundige zal u hierover informeren.

 

Aandachtspunten

Wat mag wel met de PICC-katheter

 • Douchen (zowel Statlock® als de doorzichtige pleisters laten zitten!) Eventueel kunt u met vershoudfolie de arm extra beschermen tegen het douchewater. Als er vocht onder de doorzichtige folie zit, dient deze vervangen te worden.

Wat mag niet met de PICC-katheter

 • Bloed afnemen uit de arm waarin de PICC-katheter is geplaatst (dus wel uit de PICC-katheter zelf, maar niet uit een andere ader van deze arm).
 • Het meten van de bloeddruk aan de arm waarin de PICC-katheter is geplaatst. Dit moet dus aan de andere arm of eventueel aan het onderbeen gebeuren.
 • Een bad nemen of zwemmen, tenzij u de arm droog houdt.

 

Wanneer moet u contact opnemen

Heeft u problemen of vragen en is de thuiszorg nog niet bij u langs geweest, dan kunt u contact opnemen met: de afdeling waar u bent ontslagen. Als deze afdeling gesloten is, neemt u contact op met: afdeling chirurgie, telefoon: 040 - 286 48 43.

Neem in de volgende gevallen altijd contact op met de spoedeisende hulp (SEH), telefoon: 040 - 286 48 34:

 • Bij een (mogelijke) infectie rondom de insteekopening. U merkt dit aan roodheid, zwelling, warmte, pijn, vocht (pus).
 • Geruis in het oor terwijl de medicatie gegeven wordt.
 • Pijn tijdens het inspuiten.
 • Barst in de katheter.
 • Als het niet mogelijk is om de medicatie in te spuiten.
 • Weerstand bij het inspuiten van de medicijnen, alsof u een soort tegendruk voelt.
 • Tekenen van trombose (bloedstolsel in de ader), namelijk pijn aan de arm of schouder, zwelling, roodheid.
 • Tekenen van kortademigheid, hoesten, pijn ter hoogte van de borstkas en bewustzijnsverlies.
 • Koorts (een temperatuur van 38.5° C of hoger).

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft, neemt u dan contact op met uw behandelend arts of de verpleegkundige van de afdeling chirurgie, telefoonnummer 040 - 286 4843.

Folders
Al onze folders kunt u ook terugvinden op onze website: www.st-anna.nl.