Ingegroeide teennagel

Wat is een ingegroeide teennagel en hoe ontstaat het

Een ingegroeide teennagel komt meestal voor bij de grote teen. De binnen- of buitenrand van de nagel is dan in de huid gegroeid en kan aanleiding geven tot irritatie, pijn of een ontsteking. Waarom zo'n teennagel ingroeit is niet met zekerheid bekend. Mogelijk ligt het aan het schoeisel (te nauw, te smal) of aan de bouw van de teen zelf.
De teen kan licht gekanteld zijn, waardoor bij het lopen een nagelrand te veel in de huid drukt. Een andere mogelijke oorzaak is het te kort knippen van de nagel in de hoekjes.

Is er nog nader onderzoek nodig

Meestal is geen nader onderzoek nodig. Een enkele keer kan de arts, afhankelijk van de bevindingen, een röntgenfoto van de teen laten maken.

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden

Er zijn verschillende behandelingsmogelijkheden, afhankelijk van de ernst van ingroeiing van de nagelrand.

Wanneer de nagelrand een beetje ingroeit of dreigt in te groeien en irritatie veroorzaakt, kan vaak volstaan worden met eenvoudige maatregelen. De nagelrand kan wat worden opgehoogd door een wattenbolletje onder de nagel te schuiven en/of de huid regelmatig naar beneden te masseren.
Wanneer de mate van ingroei erger is en aanleiding geeft tot pijn, een ontsteking veroorzaakt - met of zonder verdikking van de huid en wild vlees (hypergranulatie) -, dan is een versmalling van de nagelrand vaak aangewezen. Zo'n versmalling kan geschieden door de nagelrand weg te knippen.

Later groeit de nagel dan weer terug. Als de ontsteking tot rust is gekomen, kan geprobeerd worden met bovengenoemde eenvoudige maatregelen een hernieuwde ingroei te voorkomen.
Ook kan de nagel blijvend versmald worden door niet alleen de nagelrand weg te knippen, maar ook de wortel van de nagel te versmallen. Dat stukje wortel van de nagel kan weg worden gesneden of gekrabd, of door middel van een etsende vloeistof (phenol) worden vernietigd.
Soms kan, afhankelijk van de bevindingen van de arts, het nodig zijn de hele of halve nagel te verwijderen.
Deze operaties aan de teennagel worden poliklinisch uitgevoerd onder plaatselijke verdoving door middel van een tweetal verdovingsprikken aan de teenbasis. Uw arts zal met u overleggen welke behandeling in uw situatie het beste lijkt.

Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Toch komen bij deze operaties nabloedingen weinig en infecties zelden voor. Wel kan een herhaling voorkomen: de nagel groeit weer in ondanks de poging de wortel van de nagel te versmallen. Het probleem komt dan toch weer terug. Zeer zelden komt een wat vervormde nagel terug of een te kleine nagel.

Na de chirurgische behandeling

Het kan zijn dat u na de chirurgische behandeling napijn hebt. Afhankelijk van de aard van de ingreep zal de pijn licht of matig zijn. Met milde pijnstillers, bijvoorbeeld paracetamol, is dit ongemak meestal te bestrijden.
Ook kan het hooghouden van de teen de pijn verlichten. Normaal lopen zal, afhankelijk van de pijn, meestal weer na twee tot vijf dagen mogelijk zijn.

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als een aanvulling hierop. Zodat u alles nog eens rustig na kunt lezen.

Heeft u vragen? Dan kunt u bellen naar de polikliniek chirurgie, van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 12:15 uur. Telefoonnummer 040 - 286 4872.