De verpleegkundig specialist Anna Borstzorg (mammapoli)

Hier geven wij je meer informatie over de rol van de verpleegkundig specialist Borstzorg (mammapoli).

De verpleegkundig specialist

Binnen de poli chirurgie/mammapoli is een verpleegkundig specialist werkzaam. ‘Mamma’ is het Latijnse woord voor borst. De verpleegkundig specialist is gespecialiseerd in vrouwen en mannen met aandoeningen van de borstklier. Zij is aanvullend academisch geschoold en is samen met de arts verantwoordelijk voor de medische zorgverlening en voorlichting aan patiënten.

De verpleegkundig specialist team Borstzorg Anna

De verpleegkundig specialist ondersteunt de oncologisch chirurg bij het uitvoeren van een aantal medische taken.

Tot het werk van de verpleegkundig specialist behoren onder andere:

 • Het verzorgen van het eerste contact met de patiënt op de poli chirurgie/mammapoli. Tijdens deze eerste afspraak krijg je de uitslag van de punctie.
 • Het verzorgen van de zorg- en hulpvraag van de patiënt.
 • Het geven van voorlichting en adviezen met betrekking tot de diverse behandelingen.
 • Het verzorgen van een deel van de controles na behandeling.
 • Het verwijzen van patiënten naar andere hulpverleners.
 • Het coördineren van de zorg.

De verpleegkundig specialist van Anna Borstzorg werkt zelfstandig en zij vervult binnen de poli een centrale rol. Zij verricht haar werkzaamheden (soms) in overleg met de oncologisch chirurg.

Bepaalde patiënten categorieën (zoals onder andere de vrouw met mastopathie) ziet de verpleegkundig specialist zelfstandig en heeft de bevoegdheid voor een zelfstandige behandelrelatie.

Wat zijn de voordelen?

De functie van verpleegkundig specialist heeft een aantal voordelen voor jou als patiënt, namelijk:

 • Verkorting van de wachttijden op de poli. Dit betekent sneller een afspraak en kortere wachttijd in de wachtkamer.
 • Tijdens het gehele behandelproces heb je dezelfde contactpersoon.
 • De verpleegkundig specialist is laagdrempelig voor jouw vragen en is eventueel een aanspreekpunt voor jouw huisarts.
 • De verpleegkundig specialist kan meer tijd voor jou vrijmaken dan de oncologisch chirurg. Er zal dus meer ruimte zijn om bijvoorbeeld psychosociale zaken of andere onderwerpen te bespreken.
 • Voor vragen of problemen is de verpleegkundig specialist, Dorothy Heijmans bereikbaar op: maandag en donderdag van 9.00 - 16.00 uur of op dinsdag en woensdag van 9.00 - 12.00 uur  op telefoonnummer 040 - 286 48 72. Kies optie 2. 

Je kunt ook mailen naar: casemanager.mammapathologie@st-anna.nl.

Wat kun je verwachten?

Als je vanuit de afdeling radiologie naar de mammapoli doorverwezen wordt, zal je eerst contact hebben met de verpleegkundig specialist. Voor dit eerste gesprek neemt zij ruim de tijd. Zij bespreekt jouw klachten met jou en verricht een lichamelijk onderzoek.

Zodra alle uitslagen binnen zijn, zal zij deze verzamelen en met de oncologisch chirurg bespreken. De oncologisch chirurg of de verpleegkundig specialist bespreekt met jou de uitslag en stelt jou een behandeling voor. Als je geopereerd wordt zullen de eerste controles op de poli worden verricht door de oncologisch chirurg samen met de mammacare verpleegkundige. Zie hiervoor de folder ‘Mammacare verpleegkundige’.

Als je later voor een behandeling of controle terug moet komen, dan zal de verpleegkundig specialist deze taak uitvoeren. Als er meer controles nodig zijn zal je afwissend bij de oncologische chirurg en de verpleegkundig specialist terug komen.