Mammacare-verpleegkundige

St. Anna Logo

Uw specialist heeft met u besproken dat u een operatie/behandeling moet ondergaan vanwege een afwijking aan uw borst(en).

Deze diagnose en de behandeling kunnen een ingrijpende verandering in uw leven betekenen. Geestelijk en lichamelijk kan dit een grote belasting voor u en uw naasten zijn.

In het Anna ziekenhuis is een speciaal mammateam aanwezig om u gedurende deze periode te ondersteunen.

Wat is de rol van de mammacare verpleegkundige

“mamma” betekent borst en “care” betekent zorg. De mammacare verpleegkundige is een verpleegkundige die zich, door middel van een opleiding, heeft gespecialiseerd in de zorg voor en de begeleiding van vrouwen/mannen met een afwijking aan hun borst(en). Zij heeft hiervoor een eigen verpleegkundig spreekuur op de polikliniek chirurgie.

De mammacare verpleegkundige speelt een belangrijke rol in de totale zorg, voorlichting, begeleiding en de nacontrole. Zij coördineert alle zorg omtrent de patiënt. De nadruk van haar werkzaamheden ligt op het verstrekken van informatie, het verlenen van psychische en emotionele ondersteuning en zo nodig de wondzorg. Dit alles onder supervisie van de behandelend chirurg met wie zij haar bevindingen bespreekt.

Vanaf het moment dat de diagnose gesteld wordt, is zij het eerste aanspreekpunt voor vragen omtrent uw ziekte en de daarbij behorende behandelingen. Ook uw partner, kinderen en vertrouwde personen zijn welkom tijdens de gesprekken.

Keuzehulpen

Gedurende uw behandeltraject kunnen er 1 of meerdere digitale keuzehulpen aan u worden uitgereikt. Dit om u meer inzicht te geven in de verschillende behandelingen en om samen met uw specialist te kiezen welke behandeling het beste bij u past. Meer informatie ontvangt u via de Verpleegkundig Specialist of via de mammacare verpleegkundige.

PROMS (Patient Reported Outcome Measures) Wij meten de effectiviteit van uw behandeling

Wij vinden goede zorg leveren belangrijk, maar veel belangrijker nog vinden wij dat u na een behandeling uw kwaliteit van leven terugkrijgt.

Om het effect van de behandelingen die u ondergaat inzichtelijk te maken, ontvangt u zowel voor- als na de behandelingen enkele vragenlijsten. U zult op enkele momenten gevraagd worden een vragenlijst in te vullen.
Deelname aan een vragenlijst vraagt niet veel van uw tijd.

Voor deze vragenlijsten hebben we uw email adres nodig. Deze wordt gebruikt om in het vervolg de vragenlijsten digitaal naar u toe te sturen.

Door de vragenlijsten in te vullen geeft u inzicht in uw situatie en de effectiviteit van de behandeling. Op deze manier kunnen wij de voortgang van uw gezondheid in de gaten houden en daarnaast continu onze zorg verbeteren. Met uw antwoorden wordt zeer vertrouwelijk omgegaan. Deze worden enkel gebruikt om u te helpen en de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.

Neem gerust contact met ons op als u vragen of opmerkingen hebt over dit onderzoek.

Bereikbaarheid van de mammacare verpleegkundigen in het Anna Ziekenhuis

Wie zijn de mammacare verpleegkundigen:

 • Kristianne van den Boom
 • Jolanda van Rooy

Verpleegkundig specialist (VS):

 • Dorothy Heijmans (voor meer informatie zie folder de Verpleegkundig Specialist Anna Borstzorg)

De spreekuren van de mammacare verpleegkundige:

 • Maandag: 08:30 tot 11:30 uur - 13.00 tot 16.30 uur
 • Dinsdag: 08:30 tot 11:30 uur - 13:00 tot 16:30 uur (locatie Eindhoven)
 • Woensdag: 13:00 tot 16:30 uur
 • Donderdag: 08:30 tot 11:30 uur - 13:00 tot 16:30 uur 
 • Vrijdag: 08:30 tot 11:30 uur - 13:00 tot 16:30 uur (locatie Eindhoven)

Telefonische spreekuren:

 • Maandag: 11:45 tot 12:15 uur
 • Dinsdag: 11:45 tot 12:15 uur
 • Donderdag: 16:15 tot 16:45 uur
 • Vrijdag: 11:45 tot 12:15 uur

De mammacare verpleegkundige is dan bereikbaar op telefoonnummer: 040 - 286 46 49.

Let op: alleen tijdens deze telefonische spreekuren mag u bellen met dit nummer. Indien u buiten deze tijden belt, belt u tijdens het reguliere spreekuur en wordt de telefoon niet opgenomen.

Overige bereikbaarheid mammacare verpleegkundig:

Tijdens kantooruren kunt u bellen met de polikliniek chirurgie:
040 - 286 48 72 (optie 2 = medische vraag). Indien de mammacare verpleegkundige niet direct bereikbaar is, wordt er een telefonische afspraak gemaakt zodat u dezelfde dag wordt teruggebeld.

U kunt ook contact met ons opnemen via onderstaand mailadres: casemanager.mammapathologie@st-anna.nl

Bij dringende en acute zaken kunt u buiten kantoortijden en in het weekend contact opnemen met de spoedeisende hulp (SEH) van het  Anna ziekenhuis: 040 - 286 48 34.