Naar huis met een (oksel)drain

St. Anna Logo

Inleiding

Tijdens een borst-/okseloperatie in verband met borstkanker, wordt een slangetje (drain) in de wond geplaatst om wondvocht af te voeren.

In overleg met uw specialist mag u naar huis met de drain. Vóór u naar huis gaat, leert de verpleegkundige u hoe u de drain en de wond thuis moet verzorgen.

Als u thuis vragen heeft over de verzorging van de drain of de wond, neemt u contact op met uw mammacare-verpleegkundige.

Wat is een drain

Als gevolg van de borst-/okseloperatie produceert het lichaam wondvocht.
Dit wondvocht moet worden afgevoerd om genezing van de wond te bevorderen. Tijdens de operatie krijgt u daarom een (oksel)drain. Deze (vacuüm)drain zuigt continu vocht uit de wond. Het vocht komt in een opvangzakje.


Hoe ziet een drain er uit
1 = Bovenste klem
2 = Harmonicagedeelte
3 = Onderste klem
4 = Afsluitdopje

Het legen van de (oksel)drain

Als u naar huis gaat, vervangt de verpleegkundige het opvangzakje door een afsluitdopje. U krijgt een maatbekertje mee.
Thuis leegt u de drain 2 keer per dag, het liefst op vaste tijden bijvoorbeeld 's morgens en 's avonds. Zo voorkomt u dat de drain onverwacht te vol raakt. Is de drain toch te vol, dan kunt u deze gerust een extra keer legen.

U leegt de drain als volgt:

 1. Zet het maatbekertje klaar.
 2. Draai het afsluitdopje (4) eraf en plaats het maatbekertje onder de opening.
 3. Schuif de onderste klem (3) open en druk het harmonicagedeelte (2) leeg in het maatbekertje. Houd het harmonicagedeelte ingedrukt tot de drain leeg is.  
 4. Schuif, terwijl u het harmonicagedeelte (2) ingedrukt houdt, de onderste klem (3) weer dicht en draai het afsluitdopje erop.
 5. Noteer de hoeveelheid opgevangen wondvocht op laatste pagina van deze folder. De mammacare-verpleegkundige heeft deze gegevens nodig bij de controle.
 6. Het maatbekertje leegt u in het toilet. U kunt het omspoelen met water.

Verzorging van de wond/insteekopening

Thuis verzorgt u de insteekopening 1 keer per dag. We raden u aan ook dit op een vast tijdstip te doen.

U verzorgt de insteekopening als volgt:

 1. Was uw handen.
 2. Verwijder de pleister.
 3. U mag douchen, maar niet in bad.
 4. U mag shampoo of zeep gebruiken.
 5. Spoel het wondgebied goed na en droog het deppend af met een schone handdoek (een ontsmettingsmiddel, zoals in het ziekenhuis werd gebruikt, is thuis niet nodig).
 6. Breng een nieuwe pleister aan op de insteekopening.
 7. Was uw handen.

Belangrijk

 • Om er zeker van te zijn dat het wondvocht in de drain loopt, draagt u de drain lager dan de wond (bijvoorbeeld in een heuptasje of aan uw broekriem, onder uw kleren).
 • Zorg dat er geen knik in de slang kan komen. Het harmonicagedeelte moet voldoende ruimte hebben, zodat het uit kan zetten.
 • Gebruik geen deodorant tot de wond goed genezen is.

Wanneer wordt de drain verwijderd

De drain wordt maximaal 7 dagen na de (borst-/oksel)operatie door de mammacare-verpleegkundige op de polikliniek verwijderd.

Als u na de operatie naar huis gaat, krijgt u hiervoor een afspraak mee.

Wat te doen bij problemen

1. Als de drain nog in de wond zit:

Er hoopt zich onderhuids vocht op of er lekt vocht uit de wond langs de drain.

Controleer dan eerst:

 • of er geen knik in de slang zit;
 • of de bovenste klem (1) wel open staat;
 • of de drain nog wel vacuüm is. Als dit niet het geval is, maakt u de drain opnieuw vacuüm. Zie kopje ‘U leegt de drain als volgt’ (blz. 4).

Wordt hiermee het probleem niet verholpen, neem dan contact op met het ziekenhuis.

2. Als de drain verwijderd is:

ophopend wondvocht (seroom)

Na het verwijderen van de drain kan een zwelling ontstaan. Deze zwelling is een ophoping van wondvocht (seroom). Neem contact op met het ziekenhuis als dit klachten geeft, zoals pijn of het moeilijker kunnen bewegen van de arm. Dit vocht kan zo nodig aangeprikt en weggezogen worden (seroompunctie). Deze punctie is pijnloos.

Neem contact op met het ziekenhuis:

 • als u de drain niet meer vacuüm krijgt.
 • als u boven 38,5ºC koorts heeft, die langer dan 24 uur duurt.
 • als u andere vragen of problemen heeft met de drain.

 

Drainproduktie per dag

Noteer in onderstaand schema de hoeveelheid wondvocht (in milliliters, zie de aanduiding op de maatbeker) dat u per keer opvangt. Neem dit schema mee als u naar het ziekenhuis komt om de drain te laten verwijderen.

Datum Tijd Hoeveelheid wondvocht (ml)