Naar huis met een (oksel)drain

Inleiding

Tijdens een borst-/okseloperatie in verband met borstkanker, wordt een slangetje (drain) in de wond geplaatst om wondvocht af te voeren.

In overleg met jouw specialist mag je naar huis met de drain. Vóór je naar huis gaat, leert de verpleegkundige je hoe je de drain en de wond thuis moet verzorgen.

Als je thuis vragen hebt over de verzorging van de drain of de wond, neem je contact op met jouw mammacare-verpleegkundige.

Wat is een drain?

Als gevolg van de borst-/okseloperatie produceert het lichaam wondvocht.
Dit wondvocht moet worden afgevoerd om genezing van de wond te bevorderen. Tijdens de operatie krijg je daarom een (oksel)drain. Deze (vacuüm)drain zuigt continu vocht uit de wond. Het vocht komt in een opvangzakje.

Hoe ziet een drain eruit?
1 = Bovenste klem
2 = Harmonicagedeelte
3 = Onderste klem
4 = Afsluitdopje

Het legen van de (oksel)drain

Als je naar huis gaat, vervangt de verpleegkundige het opvangzakje door een afsluitdopje. Je krijgt een maatbekertje mee.
Thuis leeg je de drain 2 keer per dag, het liefst op vaste tijden bijvoorbeeld 's morgens en 's avonds. Zo voorkom je dat de drain onverwacht te vol raakt. Is de drain toch te vol, dan kan je deze gerust een extra keer legen.

Je leegt de drain als volgt:

 1. Zet het maatbekertje klaar.
 2. Draai het afsluitdopje (4) eraf en plaats het maatbekertje onder de opening.
 3. Schuif de onderste klem (3) open en druk het harmonicagedeelte (2) leeg in het maatbekertje. Houd het harmonicagedeelte ingedrukt tot de drain leeg is.  
 4. Schuif, terwijl je het harmonicagedeelte (2) ingedrukt houdt, de onderste klem (3) weer dicht en draai het afsluitdopje erop.
 5. Noteer de hoeveelheid opgevangen wondvocht op laatste pagina van deze folder. De mammacare-verpleegkundige heeft deze gegevens nodig bij de controle.
 6. Het maatbekertje leeg je in het toilet. Je kan het omspoelen met water.

Verzorging van de wond/insteekopening

Thuis verzorg je de insteekopening 1 keer per dag. We raden je aan ook dit op een vast tijdstip te doen.

Je verzorgt de insteekopening als volgt:

 1. Was jouw handen.
 2. Verwijder de pleister.
 3. Je mag douchen, maar niet in bad.
 4. Je mag shampoo of zeep gebruiken.
 5. Spoel het wondgebied goed na en droog het deppend af met een schone handdoek (een ontsmettingsmiddel, zoals in het ziekenhuis werd gebruikt, is thuis niet nodig).
 6. Breng een nieuwe pleister aan op de insteekopening.
 7. Was jouw handen.

Belangrijk

 • Om er zeker van te zijn dat het wondvocht in de drain loopt, draag je de drain lager dan de wond (bijvoorbeeld in een heuptasje of aan jouw broekriem, onder jouw kleren).
 • Zorg dat er geen knik in de slang kan komen. Het harmonicagedeelte moet voldoende ruimte hebben, zodat het uit kan zetten.
 • Gebruik geen deodorant tot de wond goed genezen is.

Wanneer wordt de drain verwijderd?

De drain wordt maximaal 7 dagen na de (borst-/oksel)operatie door de mammacare-verpleegkundige op de polikliniek verwijderd.

Als je na de operatie naar huis gaat, krijg je hiervoor een afspraak mee.

Wat te doen bij problemen?

1. Als de drain nog in de wond zit:

Er hoopt zich onderhuids vocht op of er lekt vocht uit de wond langs de drain.

Controleer dan eerst:

 • of er geen knik in de slang zit;
 • of de bovenste klem (1) wel open staat;
 • of de drain nog wel vacuüm is. Als dit niet het geval is, maak je de drain opnieuw vacuüm. Zie kopje ‘Je leegt de drain als volgt’ (blz. 4).

Wordt hiermee het probleem niet verholpen, neem dan contact op met het ziekenhuis.

2. Als de drain verwijderd is:

ophopend wondvocht (seroom)

Na het verwijderen van de drain kan een zwelling ontstaan. Deze zwelling is een ophoping van wondvocht (seroom). Neem contact op met het ziekenhuis als dit klachten geeft, zoals pijn of het moeilijker kunnen bewegen van de arm. Dit vocht kan zo nodig aangeprikt en weggezogen worden (seroompunctie). Deze punctie is pijnloos.

Neem contact op met het ziekenhuis:

 • als je de drain niet meer vacuüm krijgt.
 • als je boven 38,5ºC koorts hebt, die langer dan 24 uur duurt.
 • als je andere vragen of problemen hebt met de drain.

 

Drainproduktie per dag

Noteer in onderstaand schema de hoeveelheid wondvocht (in milliliters, zie de aanduiding op de maatbeker) dat je per keer opvangt. Neem dit schema mee als je naar het ziekenhuis komt om de drain te laten verwijderen.

Datum Tijd Hoeveelheid wondvocht (ml)