Operatie aan een bursa (slijmbeurs in de elleboog of knie)

Hier volgt informatie over de klachten en oorzaak van de geïrriteerde slijmbeurs en hoe dit behandeld kan worden. Het is goed je te realiseren dat bij het vaststellen van een aandoening de situatie voor iedereen weer anders kan zijn.

Wat is een slijmbeurs

De slijmbeurs is een soort stootkussentje op uitstekende botdelen of tussen botdelen in en is normaal altijd aanwezig. De meeste klachten komen voor bij de slijmbeurs op de elleboog en knie. De slijmbeurs kan door een klap of een val zodanig beschadigd worden dat deze zich vult met bloed. Op dat moment kan men meestal volstaan met het leegzuigen van de slijmbeurs.

Anders is het, wanneer de slijmbeurs herhaaldelijk wordt beschadigd. Door het neerslaan van de eiwitten aanwezig in de slijmbeurs na de bloeduitstorting en door de verdikking van de slijmbeurswand, kan er een blijvende zwelling met vochtophoping en irritatie ontstaan. Het steunen op de elleboog of op de knie is dan pijnlijk.

De behandeling

Als eerste stap in de behandeling komt het leegzuigen en het inbrengen van een corticosteroïd-preparaat met verdovingsvloeistof in aanmerking. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, is het beste tot operatieve verwijdering van de slijmbeurs te besluiten. De ingreep vindt plaats onder verdoving van de gehele arm of been of onder algehele narcose tijdens een dagbehandeling. De holte die dan ontstaat vult zich in het algemeen met wat bloed, hierdoor kan het lijken alsof de ingreep niet het gewenste resultaat heeft gehad. Deze zwelling verdwijnt echter.
Bij acute ontstekingsverschijnselen van de slijmbeurs wordt in eerste instantie volstaan met het opensnijden van de slijmbeurs. Vaak in combinatie met het plaatsen van een drain. De inhoud kan gemakkelijk naar buiten komen.

Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Natuurlijk kan er een nabloeding optreden of kan de wond geïnfecteerd raken. Dit komt gelukkig weinig voor. Een recidief is ook mogelijk: de slijmbeurs komt dan weer terug.

In noodgevallen kan je tijdens kantooruren contact opnemen met de: polikliniek chirurgie, telefoon 040 - 286 48 72.
‘s Avonds en in het weekend kan je contact opnemen met de: Spoed Eisende Hulp, telefoon 040- 286 48 34.

De nabehandeling

Veel pijnklachten zal je, als de verdoving uitgewerkt is, niet hebben. Na een of twee dagen kan het drukverband verwijderd worden. Je krijgt zo nodig voor enige tijd een steunkous.

Heb je nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met polikliniek chirurgie, telefoon 040 - 286 4872.

Met medische vragen kan je terecht bij jouw behandelend specialist. Voor meer informatie over opname op de afdeling chirurgie verwijzen wij je naar onze website: www.st-anna.nl/opname-chirurgie.

Deze folder werd mede samengesteld door de Commissie Voorlichting van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde