Operatie aan een haarnestcyste (sinus pilonidalis)

Hier volgt informatie over de klachten en oorzaak van een haarnestcyste én welke behandeling mogelijk is. Het is goed om te weten dat de situatie voor je anders kan zijn dan hier beschreven is.

Wat is een haarnestcyste

Een haarnestcyste (sinus pilonidalis) is een aandoening in de bilnaad, die vooral ontstaat bij behaarde mensen. Door de ingroei van haartjes ontstaan kleine abcesjes, waar je in de eerste instantie nauwelijks iets van merkt, maar die onder de huid een uitgebreid stelsel van gangetjes kunnen vormen. Mannen met zittende activiteiten hebben er vaker last van. Het kan echter bij iedereen voorkomen. Soms is er sprake van plaatselijke irritatie, zonder veel pijn, maar met veel meer vochtproductie, die in wisselende mate aanwezig is en zich via meerdere openingen in de huid kan manifesteren.

Klachten

Behalve ontstekingen kan een haarnestcyste ook pijn veroorzaken en afscheiding van vocht of bloed geven. Als zich eenmaal een haarnestcyste heeft ontwikkeld, verdwijnt deze meestal niet spontaan en zal bij aanhoudende klachten een operatie nodig zijn.

Na de behandeling van een haarnestcyste is het aan te bevelen het gebied te ontharen. Dit is vaak nodig om uitbreiding of herhaling te voorkomen. Boven het veertigste levensjaar komt de aandoening aanzienlijk minder voor.

Zijn er nog onderzoeken nodig

Meestal zijn de klachten zo duidelijk, dat alleen een lichamelijk onderzoek van de arts voldoende is om de diagnose te stellen. Bij het lichamelijk onderzoek zal de arts de anus voorzichtig inspecteren.

Operatieve behandeling

Bij hinderlijke klachten kan worden besloten tot een operatie. De operatie vindt plaats onder algehele verdoving (narcose of ruggenprik), omdat de uitgebreidheid van de aandoening niet van de buitenkant valt in te schatten. De ingreep vindt plaats in dagbehandeling. Bij erg grote wonden (dit is van tevoren niet altijd te voorspellen), is het soms verstandig toch een nacht in het ziekenhuis te blijven.

Tijdens de operatie
Bij de operatie wordt de haarnestcyste in zijn geheel verwijderd, dus met alle onderhuidse gangen en hun uitgang (sinus). Pas tijdens de ingreep kan een beeld worden verkregen over de omvang van dit gebied en daarmee de grootte van de wond die ontstaat. De wond wordt altijd opengelaten. Ook kan het soms nodig zijn dat een draintje in de wond achterblijft. Een drain is een slangetje dat wondvocht afvoert naar buiten.

Na de operatie
Vanwege de plaats van de wond kan je de eerste dagen na de operatie problemen verwachten. De wond is pijnlijk en gevoelig. Je zal voornamelijk pijnklachten hebben bij het zitten en op de rug liggen. Milde pijnstillers (bijvoorbeeld Paracetamol) kunnen de pijn verlichten. Geleidelijk aan zullen de pijnklachten verdwijnen. Afhankelijk van de wond kan de totale genezing soms weken of zelfs maanden duren.

Om infecties te voorkomen is het belangrijk na de operatie de wond te reinigen. Je krijgt van de verpleegkundige op de afdeling een pakket mee met een beschrijving van de wondbehandeling en voldoende materiaal tot aan jouw eerste polibezoek. Soms is het nodig/wenselijk dat een thuiszorg organisatie de wondzorg bij je thuis komt doen.

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijg je een afspraak voor controle op de polikliniek. Daar zal controle plaatsvinden door de arts of door een gespecialiseerde verpleegkundige, die waar nodig het wondbeleid zal aanpassen tot uiteindelijk de wond dicht is. Ook zal zij de formaliteiten rondom ontharen (met laser) in gang zetten om herhaling te voorkomen.

Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij deze operatie de normale risico's op complicaties van een operatie, zoals trombose, longontsteking, nabloeding of wondinfectie.

Omdat de wond vaak wordt opengelaten, kan je last hebben van bloedverlies. Vertrouw je het niet en heb je een flinke nabloeding, dan moet je contact opnemen met de afdeling spoedeisende hulp, telefoon: 040 - 286 48 34.

Een voordeel van het openlaten van de wond is dat wondinfecties niet of nauwelijks voor komen. Wel kan de wondgenezing traag verlopen door de vorming van littekenweefsel (wild vlees)

Heb je nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek chirurgie, telefoon 040 - 286 48 72.

Je kan ook een e-mail sturen naar: poli.chirurgie@st-anna.nl of afdeling.chirurgie@st-anna.nl.

Voor meer informatie over opname op de afdeling chirurgie verwijzen wij je naar onze website: www.annaziekenhuis.nl/opname-chirurgie.

Met medische vragen kan je terecht bij jouw behandelend specialist.