Behandeling van spataderen (varices) onverzekerde zorg

Het spataderspreekuur

Binnen het Anna Ziekenhuis worden spataderen behandeld door de vaatchirurg. Je kan hiervoor terecht op ons speciale spataderspreekuur op de polikliniek chirurgie. Dit spreekuur vindt plaats:

 • iedere dinsdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur op locatie Geldrop;
 • iedere donderdag één dagdeel op locatie Eindhoven.

Tijdens dit spreekuur onderzoekt de vaatchirurg en/of verpleegkundig specialist vaatchirurgie jouw benen. Zo nodig wordt meteen een duplex-onderzoek verricht op de afdeling radiologie (zie ‘Het duplex-onderzoek’).
De uitslag van dit onderzoek wordt aansluitend met jou besproken waarna je direct een behandeladvies krijgt. Als een laserbehandeling wordt geadviseerd, dan wordt in overleg met bureau opname een voorlopige behandeldatum vastgesteld.
Vanwege het specifieke karakter van het spreekuur vragen wij je er rekening mee te houden dat het bezoek aan het ziekenhuis langer kan duren. Door de afspraak bij de specialist te combineren met bijvoorbeeld een duplex-onderzoek kan vaak een herhalingsbezoek worden voorkomen.

Een afspraak kan je maken bij de:
polikliniek chirurgie, via telefoon: 040 - 286 48 72.

De uiteindelijke behandeling vindt plaats door de vaatchirurg.

Hier krijg je meer informatie over spataderen, het onderzoek en de behandeling hiervan. Tevens vind je op bladzijde 7 aangevinkt welke behandeling op je van toepassing is en op welke bladzijde(n) je hierover meer kan lezen.

Wat zijn spataderen

In ons lichaam wordt het bloed vervoerd via bloedvaten. Deze bloedvaten zijn te onderscheiden in slagaderlijke vaten (arteriën) en aderlijke vaten (venen).
Zuurstofrijk bloed gaat vanuit de longen naar het hart. Vanuit het hart wordt het via de slagaderen het lichaam ingepompt. Via een netwerk van haarvaten komt het zuurstofrijke bloed in organen, weefsels en spieren waar het een belangrijke rol speelt bij het verbrandingsproces waarbij energie en warmte vrijkomen. Het inmiddels zuurstofarme bloed wordt vervolgens mede door de pompfunctie van de spieren in de benen via de aderen weer teruggevoerd naar het hart.
Kleppen in de aderen van de benen (zie figuur 1) zorgen ervoor dat het bloed niet weer omlaag kan zakken. Als het zuurstofarme bloed weer in het hart komt wordt het verder naar de longen gepompt waar het opnieuw van zuurstof wordt voorzien.

Figuur 1

Spataderen zijn abnormaal verwijde, gekronkelde aderen in de benen (zie figuur 2 en 3). De medische naam voor spataderen is ‘varices’. Spataderen kunnen op verschillende plaatsen voorkomen: in de grote hoofdtak aan de binnenzijde van het been of op de kuit (stamvarices), in een zijtak (zijtakvarices) en in kleinere adertjes (besenreiser- of penseelvarices).

Figuur 2
Figuur 3

Hoe ontstaan spataderen

Als de kleppen in de aderen van de benen lek raken, kunnen spataderen ontstaan. Factoren die hier een belangrijke rol bij spelen zijn:

 • erfelijke aanleg;
 • zwangerschap;
 • langdurig te hoge bloeddruk;
 • trombosebeen in het verleden;
 • veel en lang (stil)staan;
 • hormonale factoren;
 • overgewicht.

Spataderen die tijdens de zwangerschap ontstaan, kunnen vanzelf verdwijnen. Spataderen kunnen ook het gevolg zijn van een trombosebeen. Bij een trombosebeen zijn de dieper in het been gelegen aderen verstopt geraakt en moet het bloed via de oppervlakkige aderen worden teruggevoerd naar het hart. Door deze overbelasting worden oppervlakkige aderen overrekt en ontstaan spataderen.

Wat zijn de klachten bij spataderen

 • Spataderen kunnen klachten geven zoals kramp of een moe, zwaar gevoel in de benen.
 • Soms kan na een dag staand werk, een vochtophoping (oedeem) rond de enkels ontstaan.
 • Als je langere tijd spataderen hebt, dan kan je last krijgen van eczeem/ huiduitslag of een verkleuring of verharding van de huid. In het ernstigste geval gaat de huid stuk en ontstaat een ‘open been’.
 • Ook oppervlakkige ontstekingen in de aderen (phlebitis) kunnen veel klachten veroorzaken.
 • In zeldzame gevallen kan een (vaak) heftige bloeding ontstaan uit een gesprongen spatader.

Het onderzoek

Nadat de vaatchirurg of verpleegkundig specialist vaatchirurgie jouw klachten heeft genoteerd, kan deze door middel van een lichamelijk onderzoek de ernst en uitgebreidheid van de spataderen al goed vaststellen. Aanvullend zal, indien nodig, een duplex-onderzoek worden gedaan.

Het duplex-onderzoek
Dit onderzoek is geheel pijnloos en wordt poliklinisch uitgevoerd op de afdeling radiologie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ultrageluidsgolven.
Op deze manier wordt gekeken of de kleppen in de aderen goed functioneren. Hiervoor zal enige druk op de kuiten worden uitgeoefend met behulp van een strakke band of met de handen. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten per been.

De behandeling

De behandeling is voor iedere afzonderlijke patiënt maatwerk. Afhankelijk van de ernst van jouw klachten, de uitgebreidheid en de plaats van de spataderen en de uitslag van het duplex-onderzoek zal jouw specialist kiezen voor een poliklinische operatie, inspuitingen of lasertherapie.

Wanneer de spataderen erg uitgebreid zijn kunnen meerdere behandelingen noodzakelijk zijn. Bij zeer uitgebreide spataderen is de kans op terugkomen (‘recidief’) groter dan bij kleine.

Als sprake is van een doorgemaakte trombose van het been waardoor de oppervlakkige, uitgezette (spat)aderen onmisbaar zijn voor de bloedafvoer wordt van een behandeling afgezien. Vaak worden dan alleen elastische kousen voorgeschreven.

Welke behandeling is voor jou van toepassing

Met jouw behandelend specialist is afgesproken dat je behandeld zal worden voor spataderen. Onderstaand staat aangegeven welke behandeling op jou van toepassing is. Tussen haakjes staan de bladzijden waar je meer informatie kan vinden over deze specifieke behandeling.

Nota bene: Jouw vaatchirurg heeft met jou besproken waarom je niet in aanmerking komt voor vergoeding van deze behandeling door jouw zorgverzekeraar. Het eerste polikliniek bezoek met het consult, het duplex-onderzoek op de afdeling radiologie en de uitleg over het behandelplan op de polikliniek worden overigens wel volledig vergoed door jouw zorgverzekeraar. De prijzen voor de verschillende behandelingen zie ‘onverzekerde zorg’.

De volgende behandeling is voor jou van toepassing:

 • Operatie: Endoveneuze lasertherapie (EVLT) 
 • Operatie: Spataderen onderhuids verwijderen (ambulante flebectomie volgens Muller) 
 • Inspuitingen van spataderen: Sclerocompressietherapie (SCT)

Operatie: endoveneuze lasertherapie (EVLT)

EVLT staat voor endoveneuze lasertherapie. Met deze methode wordt een dunne laserdraad in een ader gebracht, waarna de ader met behulp van laserenergie wordt dichtgemaakt.
De spataders die in aanmerking komen voor de lasertherapie lopen aan de binnenkant van het bovenbeen en aan de achterzijde van het onderbeen. Jouw arts zal met jou bespreken of je voor deze therapie in aanmerking komt en welke van jouw spataders met deze methode kunnen worden behandeld.

Als je zwanger bent, borstvoeding geeft, bedlegerig bent, ernstige bloedingsneiging of hoge koorts hebt, dan mag je geen EVLT ondergaan.

Dagbehandeling
EVLT wordt uitgevoerd in dagbehandeling. Het dagcentrum is een afdeling in het ziekenhuis waar patiënten op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur terecht kunnen voor diverse behandelingen.

Voorbereiding

 • Je mag gewoon eten en drinken op de dag van de behandeling.
 • Als je allergisch bent voor verdovingsvloeistoffen moet je dit op de polikliniek aan jouw arts te melden!
 • Als je bloedverdunnersgebruikt moet je dit op de polikliniek aan jouw arts melden.
 • Op de dag van de behandeling kan je het beste ruime kleding en ruime schoenen dragen. Na de behandeling krijg je een elastische kous aan waardoor strakke kleren/schoenen soms niet prettig zitten.
 • Neem een extra set ondergoed mee, tijdens de procedure kan dit soms nat worden van de verdovingsvloeistof.
 • Mannen wordt aanbevolen een boxershort met wijde pijpen of een slip te dragen.
 • Op de dag van de behandeling kan je beter geen crème/olie/zalf of andere middelen op het te behandelen been smeren, hierdoor plakken de pleisters minder goed.
 • Na de behandeling mag je zelf niet autorijden/fietsen. Het is dus belangrijk dat je er voor zorgt dat iemand je thuis brengt.

De behandeling
EVLT wordt uitgevoerd in dagbehandeling. Op de afgesproken tijd meld je je aan de balie van de afdeling dagbehandeling. Daar krijg je een operatiejasje aan (ondergoed mag je aanhouden). Als je aan de beurt bent, word je in een bed of rolstoel naar de operatiekamer gereden.

Daar wordt, terwijl je staat, de spatader bekeken met een duplex-onderzoek. Het kan zijn dat er toch veranderingen zijn opgetreden aan de spatader in de afgelopen weken, waardoor laserbehandeling alsnog niet kan doorgaan. Dan zal bekeken worden of een andere behandeling mogelijk/noodzakelijk is.

Op jouw been wordt een kruisje gezet en je krijgt een band om jouw bovenbeen. Nu mag je op de behandeltafel gaan liggen; als de ader aan de achterzijde van jouw been behandeld gaat worden word je gevraagd op jouw buik te gaan liggen.

Jouw been wordt afgedekt met steriele doeken. Na een prikje voor de verdoving prikt de arts de spatader aan. Dit kan lastig zijn en soms even duren; door de verdoving is het minder pijnlijk. Er wordt een dunne catheter in de spatader omhoog geschoven terwijl tegelijk met duplex gekeken wordt.

Als de catheter goed zit krijg je nog een aantal prikken in het been langs de ader. Dit is verdovingsvloeistof en werkt ook als bescherming voor de weefsels die om de spatader heen liggen.

Iedereen krijgt nu een speciale laserbril op (u ook), waarna de spatader wordt dicht gemaakt door de lasercatheter langzaam terug te trekken (zie figuur 4). Je voelt hier niets van.

Figuur 4

Na het laseren krijg je een witte elastische kous om. Je gaat terug naar de zaal en mag direct jouw eigen kleren aantrekken en rondlopen.
Bij ontslag krijg je een afspraakkaart mee voor een belafspraak met de verpleegkundig specialist en een afspraak voor controle op de polikliniek.

Na de behandeling

 • De witte elastische kous moet je zeven dagen en nachten dragen, daarna mag je hem uitlaten. Na 24 uur mag je de kous gerust heel even uitdoen om te douchen of de kous uit te spoelen. Doe de kous wel zo snel mogelijk weer om!
 • Het drukverband dat over de kous heen zit mag je na 24 uur verwijderen.
 • Het is de bedoeling dat je gewoon gaat lopen; dus niet overdag in bed liggen.
 • Na ongeveer twee dagen kan je een pijnlijk trekkend gevoel krijgen op de plek waar de spatader liep. Dit is normaal en trekt na zeven tot veertien dagen weer weg. Eventueel kan je paracetamol gebruiken (3 maal daags 1000 mg).
 • Soms kan het behandelde been wat dikker zijn, met name als je veel loopt: dit is normaal en na een week weer weg. Als je erg last hebt van een opgezet been is het goed om tijdelijk even wat meer rust te nemen.
 • De eerste vier weken na de behandeling kan je beter niet in de felle zon en niet onder de zonnebank gaan met het been. Dit kan een (blijvende) verkleuring van de huid geven.
 • Afhankelijk van het soort werk dat je doet kan je na 1 à 2 dagen weer aan het werk.
 • De eerste week na de behandeling mag je niet intensief sporten.
 • Hierna wordt nogmaals een controle afspraak gemaakt, ongeveer 6-8 weken na de behandeling.
 • Sauna bezoek wordt de eerste 4 weken na behandeling afgeraden.

Complicaties
De mogelijkheid bestaat dat na de behandeling complicaties ontstaan. Bij deze behandeling is dat gelukkig zeldzaam. Complicaties kunnen zijn:

 • Nabloeding op de plek waar de spatader is aangeprikt.
 • Infectie.
 • Huidverkleuring of huidbeschadiging door de warmte van de laser.
 • Gevoelloosheid van de huid boven de spatader.

Bij complicaties kan je tot 17.00 uur contact opnemen met: de polikliniek chirurgie, telefoon 040 - 286 48 72.

’s Avonds en in het weekend kan je in dringende gevallen contact opnemen met: de spoedeisende hulp (SEH), telefoon 040 - 286 4834.

Spataderen onderhuids verwijderen (ambulante flebectomie volgens Muller)

Bij jou zijn spataderen geconstateerd van een formaat dat het beste kan worden behandeld volgens de Muller methode. Dit is een speciale operatieve behandeling en heet ‘ambulante flebectomie volgens Muller’ (dr. Muller is een Zwitserse arts die deze behandeling ontwikkeld heeft).

Bij deze behandeling worden de spataderen onder lokale verdoving via kleine sneetjes weggehaald. Je hoeft dus niet onder narcose.

De Muller methode is vooral geschikt voor grote spataderen. Het is een tijdrovende ingreep, maar het biedt wel meer zekerheid dat de spataderen niet meer terugkomen.

Dagbehandeling
Het betreft een dagbehandeling op onze polikliniek. Je hoeft niet te worden opgenomen in het ziekenhuis.

Voorbereiding
De volgende punten zijn van groot belang vóór de behandeling:

 • De behandeling vindt plaats op de polikliniek chirurgie. Wij verzoeken je op tijd aanwezig te zijn. Je meldt je op de afgesproken dag op de afgesproken tijd bij de meldbalie op de begane grond.
 • Bij eventuele verhindering moet je zo spoedig mogelijk de afspraak afzeggen via telefoonnummer: 040- 286 48 72 (poli chirurgie). In de vrijgekomen tijd kan dan iemand anders geholpen worden.
 • Als je allergisch bent voor verdovingsvloeistof moet je dit tevoren aan jouw chirurg melden.
 • Als je in bezit bent van de juiste maat therapeutisch elastische kousen/ panty (steunkous), dan moet je deze mee nemen. Het kan ook zijn dat afgesproken wordt, dat na de behandeling een steunkous in het ziekenhuis wordt aangemeten, die na de behandeling bij jou wordt aangedaan.
 • Op de dag van behandeling is het raadzaam ruime schoenen en ruime kleding te dragen. Door de kousen die je na de behandeling moet dragen zal een strakke broek of schoen mogelijk niet passen.
 • De steriele doeken worden met kleefstrips aan jouw been geplakt. Het verwijderen van deze kleefstrips kan bij beharing pijnlijk zijn. Wij adviseren je het been dat behandeld wordt eventueel te scheren.
 • Op de dag van behandeling mag je geen crème of zalf op de benen smeren.
 • Na de ingreep kan je gewoon lopen, maar je mag niet zelf auto rijden. Neem daarom een begeleider mee naar het ziekenhuis.

De behandeling
De arts zal met een huidstift de loop van de te behandelen spatader aftekenen terwijl je rechtop staat. Vervolgens neem je plaats op de behandeltafel.

Deze operatie vindt plaats onder lokale verdoving. Je krijgt daarvoor injecties met het verdovingsmiddel lidocaïne (of alternatief bij allergie hiervoor) om de huid te verdoven. Deze injecties zijn pijnlijk, de rest van de ingreep niet.

Hierna worden met een mesje sneetjes van ongeveer 3 mm, op 3 tot 7 cm afstand van elkaar in de verdoofde huid aangebracht. Via deze sneetjes wordt de spatader, indien nodig, losgemaakt en met een soort haakje naar buiten getrokken.

Als de spatader is verwijderd worden de sneetjes met een kleine hechtpleister (steristrip) dichtgeplakt. Hechten van de wondjes is niet nodig. Het gebruik van steristrips geeft een mooiere wondgenezing.
Over het behandelde gebied wordt een drukverband aangelegd met daar overheen een elastische kous. Dit om de vorming van bloeduitstortingen zoveel mogelijk te beperken. Zo nodig kan besloten worden om het hele been in te zwachtelen.

Je wordt verzocht na de behandeling nog minimaal een kwartier in de wachtkamer te blijven zitten met het been omhoog, om te controleren op eventueel nabloeden of een knellend verband.

Na de behandeling

Drukverband en kous

 • Het verband mag niet nat worden.
 • Het verband moet 48 uur (twee dagen, dag én nacht) blijven zitten. Daarna mag je het verband zelf verwijderen. Het is normaal dat er bloeduitstortingen te zien zijn, dit trekt vanzelf weer weg.
 • Mochten er problemen ontstaan met het verband (verband zakt af, of zit te los of te strak) neem dan contact op met de polikliniek.
 • Na het verwijderen van het verband moet je nog 5 dagen jouw eigen therapeutisch elastische kous (=steunkous) overdag dragen. Indien gewenst mag je deze langer dragen.

Bewegen
Bewegen is goed, maar ‘alles met mate’. Vermijdt de eerste week na de ingreep intensieve sporten zoals wielrennen of hardlopen. Hierna mag je weer jouw normale activiteiten hervatten.

Pijn
Pijn na de ingreep is niet gebruikelijk. Heb je echter toch pijn, dan mag je zo nodig 4x daags 1000 mg paracetamol innemen. In geval van aanhoudende pijn in het been, ondanks gebruik van paracetamol, of bij roodheid en/of zwelling van het behandelde been, neem je contact op met de polikliniek chirurgie.

Mogelijke complicaties
De mogelijkheid bestaat dat na de behandeling complicaties ontstaan.

 • Er kan een nabloeding optreden. Het is dan belangrijk om goed druk uit te oefenen gedurende 15-30 minuten op de bloedende plek. Dit stopt het bloeden over het algemeen.
 • Bloeduitstorting (blauwe plek).
 • Blaren/oppervlakkige wondjes van hechtpleister. Bloeduitstortingen of blaren kunnen een pijnlijk gevoel geven en er lelijk uitzien, maar verdwijnen vanzelf weer en kunnen verder geen kwaad.
 • Donkere verkleuring (pigmentatie) ter hoogte van de wondjes. Deze verkleuring verdwijnt meestal weer. Mensen met een donker huidtype hebben een grotere kans op blijvende pigmentatie.
 • Er kunnen stukjes ader achterblijven na de behandeling. Dit voelt aan als harde en in het begin gevoelige knobbels onder de huid. Dit trekt vanzelf weg in de loop van weken tot maanden.
 • Zeer zelden wordt een klein zenuwtakje beschadigd bij het verwijderen van een spatader. Hierdoor kan het gevoel (pijn en tastzin) in het gebied rondom de verwijderde spatader verminderd of afwezig zijn. Ook dit herstelt zich meestal volledig, maar het duurt langer, enkele maanden.

Bij complicaties, zoals nabloeding of blaarvorming, kan je tot 17.00 uur contact opnemen met de polikliniek chirurgie, telefoon 040 - 286 48 72.

’s Avonds en in het weekend kan je in dringende gevallen contact opnemen met de spoedeisende hulp (SEH), telefoon 040 - 286 48 34.

Inspuitingen van spataderen: Sclerocompressietherapie (SCT)

De polikliniek
Bij jou zijn kleinere spataderen geconstateerd die het beste weggespoten kunnen worden. Er wordt voor je een afspraak gemaakt op de polikliniek voor het inspuiten van de spataderen (‘sclerocompressietherapie’). Je hoeft niet te worden opgenomen in het ziekenhuis.

Voorbereiding
De volgende punten zijn van groot belang vóór de behandeling:

 • De behandeling vindt plaats op de polikliniek chirurgie. Wij verzoeken je op tijd aanwezig te zijn. Je meldt je op de afgesproken dag op de afgesproken tijd bij de meldbalie op de begane grond.
 • Bij eventuele verhindering moet je zo spoedig mogelijk de afspraak afzeggen via telefoonnummer: 040- 286 48 72 (poli chirurgie). In de vrijgekomen tijd kan dan iemand anders geholpen worden.
 • Op de dag van behandeling is het raadzaam ruime schoenen en ruime kleding te dragen. Door het verband dat je na de behandeling moet dragen zal een strakke broek of schoen mogelijk niet passen.
 • Op de dag van behandeling mag je geen crème of zalf op de benen smeren.
 • Na de ingreep kan je gewoon lopen, maar je mag niet zelf auto rijden. Neem daarom een begeleider mee naar het ziekenhuis.

De behandeling
Allereerst zal de arts de plaats aantekenen waar de inspuitingen plaats zullen vinden. In de spatader krijg je een injectie met een medicijn dat de binnenwand van het ingespoten bloedvat aan elkaar plakt (zie figuur 5).

Figuur 5

Tijdens het inspuiten kan een brandend gevoel ervaren in het been. Na het inspuiten van de vloeistof wordt een stevig verband aangelegd dat, afhankelijk van de uitgebreidheid van de spataderen, minimaal vier dagen moet blijven zitten. Over dit verband wordt vaak nog een elastische kous aangebracht. Door het verband blijven de ingespoten aderen goed dichtgedrukt, zodat er geen bloed in kan stromen en geen bloedstolsels kunnen ontstaan.

Na de behandeling
Direct na de behandeling moet je een paar minuten lopen. Na de inspuitingen kan je soms een jeukend of prikkelend gevoel ervaren op de inspuitplaats. Dit is een normaal verschijnsel en betekent dat de ader reageert op de inspuitingen.

Thuis
Vaak kan je jouw normale werkzaamheden weer snel hervatten. Bedenk wel dat lopen beter is dan lang stilstaan. Wanneer het verband niet goed zit, kan je contact opnemen met de polikliniek chirurgie. Je krijgt het advies om het verband na circa vier dagen zelf te verwijderen. Soms ontstaan ter plaatse van de inspuitingen kleine bloeduitstortingen die na korte tijd vanzelf weer verdwijnen. Afhankelijk van de grootte van de spataderen dien je de voorgeschreven elastische kous twee tot zes weken te dragen.
‘s Nachts mag je de kous uitlaten. Een enkele maal zal de specialist je adviseren de kous ook ‘s nachts aan te houden.

Gedurende deze periode verschrompelt de ingespoten ader en verandert deze in een litteken dat je onderhuids kan voelen als een streng. Dit littekenweefsel wordt in de loop van zes tot acht weken soepel. Hiervan merk je niets, behalve een soms wat stekend of pijnlijk gevoel.

Bij oppervlakkig gelegen kleine adertjes, de zogenaamde heksenbezems (‘besenreiser- of penseelvarices’) kan de uiteindelijke genezing veel langer duren. De bloeduitstorting en de verkleuring van de huid verdwijnen veelal in een periode van drie maanden.

Het is verstandig gedurende de eerste week na de behandeling grote inspanningen en sport te vermijden.

Er wordt voor je een controle afspraak gemaakt op de polikliniek chirurgie.

Mogelijke complicaties
De mogelijkheid bestaat dat na de behandeling complicaties ontstaan.

 • Bloeduitstortingen verdwijnen na korte tijd weer vanzelf, maar een geelbruine Verkleuring van de huid op plaatsen waar gescleroseerd is, kan soms lang zichtbaar blijven.
 • Bloedstolsels kunnen ontstaan in de ingespoten spatader. Deze zijn ongevaarlijk maar kunnen wel pijn veroorzaken. Na een aantal maanden verdwijnen ze vaak vanzelf.
 • Blaren kunnen ontstaan door het verband of door het weglekken van het ingespoten medicijn.
 • Een allergische reactie op het medicijn dat wordt gebruikt bij het wegspuiten van varices is heel uitzonderlijk, maar het komt voor.
  Daarom is het verstandig om na de behandeling nog gedurende een kwartier in het ziekenhuis te blijven. Na die tijd is de kans op een allergische reactie zeer gering.

Wanneer de spataderen erg uitgebreid zijn kunnen meerdere behandelingen noodzakelijk zijn. Bij zeer uitgebreide spataderen is de kans op terugkomen (“recidief”) groter dan bij kleine.
Tijdens een zwangerschap wordt deze behandeling niet uitgevoerd.

Bij complicaties, zoals blaarvorming, kan je tot 17.00 uur contact opnemen met de polikliniek chirurgie, telefoon 040 - 286 48 72.

’s Avonds en in het weekend kan je in dringende gevallen contact opnemen met de spoedeisende hulp (SEH), telefoon 040 - 286 48 34.

Heb je nog vragen

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie maar als aanvulling hierop.

Als je nog vragen hebt over de behandeling, dan kan je daarvoor op werkdagen tot 17.00 uur terecht bij de verpleegkundig specialist vaatgeneeskunde, dhr. J. Swinkels of één van de vaatchirurgen: polikliniek Chirurgie, telefoonnummer 040 - 286 48 72.

's Avonds en in het weekend kan je in dringende gevallen contact opnemen met de spoedeisende hulp (SEH), telefoon 040 - 286 48 34.

Voor meer informatie kan je ook terecht op www.st-anna.nl/chirurgie.

Voor meer informatie over opname op de afdeling chirurgie verwijzen wij je naar onze website: www.st-anna.nl/opname-chirurgie.

Prijzen spataderbehandeling St. Anna Ziekenhuis Geldrop (‘onverzekerde zorg’)

prijswijzigingen onder voorbehoud

Deze kostenopgave is inclusief:

 • Overhead kosten ziekenhuis
 • Honorarium specialist 
 • Alle verbruiksmaterialen 
 • Lokale anesthesie 
 • Postoperatieve zorg binnen 90 dagen 
 • Kosten lasercatheter 
 • Ondersteuning duplex-onderzoek tijdens EVLT-procedure

Exclusief:

 •  Initieel polikliniekbezoek en duplex-onderzoek (verzekerde zorg)

Facturering vindt plaats via het St. Anna Ziekenhuis Geldrop.