Leefregels na een handoperatie door de chirurg

  • Je krijgt vanuit het dagcentrum een mitella om de arm aan de geopereerde kant. Deze dien je gedurende twee dagen overdag om te houden zodat de hand rust heeft en niet dik kan worden. 's Nachts is het voldoende als je de hand op een kussen wat hoger legt.
  • Het verband mag je na twee dagen verwijderen en een gewone pleister op de wond(jes) doen, tenzij de arts anders heeft beslist.
  • Baden of douchen mag als het verband maar droog blijft.

Controle-afspraak

Voor nacontrole is reeds een afspraak gemaakt, zie hiervoor jouw afsprakenkaartje.

Wat te doen bij vragen of problemen?

Mochten er zich problemen voordoen, dan kan je altijd bellen naar:

Dagelijks:
8.30 - 17.00 uur: polikliniek Chirurgie 040 - 286 48 72
Na 17.00 uur: S.E.H. (spoed eisende hulp) 040 - 286 48 34

Op de dag van de ingreep:
7.00 - 20.00 uur: Dagbehandeling 040 - 286 48 44