Leefregels na een handoperatie door de chirurg

St. Anna Logo
  • U krijgt vanuit het dagcentrum een mitella om de arm aan de geopereerde kant. Deze dient u gedurende twee dagen overdag  om te houden zodat de hand rust heeft en niet dik kan worden. 's Nachts is het voldoende als u de hand op een kussen wat hoger legt.
  • Het verband mag u na twee dagen verwijderen en een gewone pleister op de wond(jes) doen, tenzij de arts anders heeft beslist.
  • Baden of douchen mag als het verband maar droog blijft.

Controle-afspraak

Voor nacontrole is reeds een afspraak gemaakt, zie hiervoor uw afsprakenkaartje.

Wat te doen bij vragen of problemen?

Mochten er zich problemen voordoen, dan kunt u altijd bellen naar:

Dagelijks:
8.30 - 17.00 uur: polikliniek Chirurgie 040 - 286 4872
Na 17.00 uur: S.E.H. (spoed eisende hulp) 040 - 286 4834

Op de dag van de ingreep:
7.00 - 20.00 uur: Dagbehandeling 040 - 286 4844