Neoadjuvante chemotherapie bij borstkanker

Samen met jouw behandelend specialist is gekozen voor neoadjuvante chemotherapie. Dit is chemotherapie voorafgaand aan een operatie.

In deze informatie lees je meer over de neoadjuvante chemotherapie.

Waarom vooraf chemotherapie

Als ten tijde van de diagnose al duidelijk is dat chemotherapie nodig zal zijn, dan kan ervoor gekozen worden om chemotherapie te geven voorafgaand aan jouw borstoperatie. Hiervoor zijn twee redenen:

 1. Als de wens voor een borstsparende operatie aanwezig is. Hierbij is de chemotherapie bedoeld om de tumor te verkleinen, waardoor bij de operatie veel minder borstklierweefsel weggenomen hoeft te worden.
 2. Om te zien of voor de juiste chemotherapie gekozen is. Wordt de tumor tijdens de behandeling kleiner, dan is de juiste chemotherapie gekozen. Als de chemotherapie onvoldoende of geen resultaat heeft, kan gekozen worden voor een andere behandeling.

Onderzoeken en afspraken

Voor aanvang van de neoadjuvante chemotherapie vindt een aantal onderzoeken en afspraken plaats. Jouw specialist zal je uitleggen welke onderzoeken en afspraken voor jou noodzakelijk zijn.

Over deze onderzoeken en afspraken ontvang je mondelinge informatie en de bijbehorende patiënteninformatiefolder.

De verschillende onderzoeken

 • MRI mammae.
 • Echo mammae.
 • Inbrengen van een jodiumzaadje (markering van de tumor) in borst    en/of oksel. In de oksel noemen we dit MARI-klier procedure.
 • Petscan (vindt plaats in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven).

Niet alle onderzoeken zijn noodzakelijk, dit is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

Afspraken

 • Radiotherapeut
  Dit betreft een kennismakingsgesprek vóór aanvang van de chemotherapie. Dit gesprek is noodzakelijk omdat de mogelijkheid bestaat dat je na de chemotherapie en operatie ook in aanmerking komt voor radiotherapie (bestraling).
  Radiotherapie vindt plaats in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.
  Wij maken voor jou deze afspraak met de radiotherapeut.

 

 • Internist-oncoloog
  Voor de behandeling van chemotherapie word je verwezen naar de internist-oncoloog. Tijdens het eerste gesprek met de internist-oncoloog krijg je informatie over de soort chemotherapie (afhankelijk van het type borstkanker) en het aantal behandelingen dat je zal krijgen.

 

 • Oncologieverpleegkundige
  Voordat je start met de behandelingen met chemotherapie heb je een intakegesprek met een oncologieverpleegkundige, waarin zij uitgebreid ingaat op de behandeling en eventuele bijwerkingen van de voor jou voorgeschreven chemotherapie.

Evaluatie van de behandeling

Om vast te stellen of de tumor reageert op de behandeling met chemotherapie wordt tussentijds en op het einde van de behandeling met chemotherapie een MRI/echo van de borsten gemaakt. Elke MRI/echo wordt besproken in een multidisciplinair team, dat onder andere bestaat uit de chirurg, internist-oncoloog, radiotherapeut, radioloog en patholoog.
Hierna krijg je de uitslag van jouw behandelend specialist in aanwezigheid van de mammacare verpleegkundige. Tijdens dit gesprek vindt ook de verdere planning van jouw behandeling plaats.

Operatie

Drie tot vijf weken na jouw laatste chemotherapiebehandeling word je ingepland voor jouw borst/oksel operatie. De keuze van deze operatie wordt van te voren met jou besproken, samen met jouw behandelend chirurg.

Je krijgt van de mammacare verpleegkundige nog aanvullende informatie over de voor jou geplande ingreep. Ook volgt er voorafgaande aan de ingreep een intakegesprek met de mammacare verpleegkundige en een preoperatieve screening door een anesthesie medewerker

Heb je nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Heb je nog vragen dan kan je tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek chirurgie, telefoon: 040 - 286 48 72. Vraag dan naar de mammacare verpleegkundige, de verpleegkundig specialist of de chirurg.

Buiten kantooruren kan je contact opnemen met de afdeling Spoedeisende hulp (SEH), telefoon 040 - 286 48 34.

Mammacare verpleegkundige
Tijdens het telefonisch spreekuur kan je contact opnemen met de mammacare verpleegkundige. Voor tijden en telefoonnummer zie kopje ‘Mammacare verpleegkundige’. Bij geen gehoor kan je bellen met de polikliniek chirurgie.