Verwijdering goedaardig knobbeltje in de borst

Uw chirurg heeft met u besproken dat u in aanmerking komt voor een borstbesparende behandeling bij een goedaardig knobbeltje.

Deze behandeling bestaat uit het operatief verwijderen van het knobbeltje uit de borst. De borst zelf blijft behouden.

In deze folder leest u hier meer over.

Wat gebeurt er tijdens de operatie

Knobbeltje en rand gezond weefsel

Bij een borstsparende operatie verwijdert de chirurg het knobbeltje met een weefselrand eromheen. De grootte van het litteken is afhankelijk van de grootte en ligging van het knobbeltje; gemiddeld is dit 4-5 cm. De huid wordt onderhuids gehecht met een oplosbare hechting, deze hoeft niet meer verwijderd te worden. Tijdens de operatie krijgt u vocht via een infuus in uw arm. Een drain is meestal niet aanwezig.

Geen zware operatie

Een borstsparende operatie vindt onder algehele verdoving plaats en duurt ongeveer 1 à 1,5 uur, afhankelijk van de behandeling die er bij u plaats vindt. Lichamelijk gezien is een borstsparende operatie geen zware operatie.

Veranderingen borst

Bij een borstsparende behandeling blijft uw borst behouden, maar door de operatie kan de vorm van de borst veranderingen vertonen, meteen of na een langere periode. U kunt dit altijd met uw chirurg bespreken.

Wat gebeurt er na de operatie

Infuus

Het infuus wordt verwijderd als u op de afdeling bent en u gedronken en geplast heeft en niet (meer) misselijk bent. Als u 1 uur terug bent op de afdeling wordt u omgekleed en krijgt u de door uzelf meegebrachte sportbeha aan, die u 2 weken dag en nacht moet dragen.

Wondvocht

Na de operatie kan een ophoping ontstaan van wondvocht (seroom) in het operatiegebied. Dit is niet verontrustend, maar kan wel vervelend zijn. In sommige gevallen is het nodig dat dit vocht met een naald wordt weggezogen. Dit is meestal pijnloos, omdat het wondgebied nog gevoelloos is. Dit aanprikken kan nog tot enkele weken na de operatie nodig zijn en gebeurt tijdens de controles op de polikliniek door de chirurg of de verpleegkundig specialist.

Naar huis

Na de operatie mag u na een paar uur weer naar huis.

Afspraak na ontslag

Bij ontslag krijgt u een afspraak mee met uw specialist/chirurg voor 7 - 10 dagen na de operatie. Tijdens deze afspraak wordt uw wond gecontroleerd en krijgt u de uitslag van het weefsel.

Welke complicaties zijn mogelijk

Bij elke ingreep bestaat de kans op een complicatie. Zo zijn er ook bij borstoperaties de normale risico’s en complicaties.

Nabloeding

Een nabloeding kan optreden na een borstoperatie. Deze ontstaat meestal binnen 24 uur na de operatie. U bent dan nog opgenomen. Soms is een tweede operatie noodzakelijk.

Infectie

Verder bestaat de kans op een infectie, die zich uit in roodheid rondom het operatiegebied, temperatuursverhoging en zwelling. Meestal is een antibioticakuur dan noodzakelijk.

Welke leefregels zijn van toepassing

 • De 2e dag na de operatie als u thuis bent, mag u douchen met doucheschuim/shampoo. 
 • Bij pijn mag u tot 4 x daags 2 tabletten paracetamol 500 mg. innemen. 
 • Tot aan de controleafspraak fietst u niet.
 • U mag na 6 weken weer sporten, zoals hardlopen en tennissen.
 • U moet het de eerste 2 weken rustiger aan doen: u doet geen zwaar lichamelijk en huishoudelijk werk, zoals tillen. 
 • U draagt 2 weken dag en nacht een sportbeha, daarna nog 4 weken overdag. 
 • Uw wond verzorgt u slechts met een losse gaas in de beha.

Wanneer moet u contact opnemen

U moet contact opnemen bij: 

 • temperatuurstijging boven 38,5° C die langer dan 24 uur duurt; 
 • toenemende roodheid of zwelling van het operatiegebied en/of oksel; 
 • toenemende vochtophoping, mogelijk met pijn en bewegingsbeperking; 
 • lekkage vocht/bloed uit de wond en toenemende pijnklachten.

Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de polikliniek chirurgie, telefoon: 040 - 286 4872.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH), telefoon: 040 - 286 4834.

Vragen

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie, maar als een aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk om alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u na het lezen van deze folder vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek chirurgie, telefoon: 040 - 286 4872.