Nazorg bij borstkanker

Na uw behandeling van borstkanker start u met het nazorgtraject. In deze folder leest u meer over het nazorgtraject, wat u kunt verwachten en wie u kunt benaderen bij vragen en/of klachten. Daarnaast staan de meest voorkomende mogelijke gevolgen van uw behandeling in deze folder beschreven.

Hoe ziet het nazorgtraject eruit

Persoonlijk nazorgplan
Tijdens uw eerste controle afspraak (follow-up consult) na uw behandeling bespreekt de mammacare verpleegkundige (MCV) samen met u de behandeling die u heeft ondergaan, hoe u deze ervaren heeft en uw mogelijke behoefte aan nazorg. Aan de hand hiervan wordt een persoonlijk nazorgplan opgesteld. Dit plan wordt regelmatig met u besproken en zo nodig aangepast.

Persoonlijk nazorgplan 
Het nazorgtraject bestaat uit follow-up consulten (zie figuur 1). Het is goed om u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan in figuur 1 is beschreven.
Tijdens de follow-up consulten wordt lichamelijk onderzoek gedaan. Verder is er aandacht voor emotionele, sociale, praktische en spirituele problemen die u mogelijk ervaart. Ook wordt jaarlijks een borstfoto (mammografie) gemaakt.
Wij helpen u met klachten die als gevolg van uw behandeling zijn ontstaan en bij het verwerken van uw ziekte. Specifieke klachten kunt u bespreken met de chirurg, mammacare verpleegkundige (MCV) of verpleegkundig specialist (VS). Er wordt eerst besproken of u zelf iets tegen de klachten kunt doen. Zo nodig wordt u doorverwezen naar een gespecialiseerde zorgverlener.

De follow-up consulten vinden plaats op de mammapolikliniek van het St. Anna Ziekenhuis. In overleg met u vinden de afspraken plaats bij een chirurg samen met de mammacare verpleegkundige (MCV) of bij de verpleegkundig specialist (VS). Vanaf hier gebruiken we de afkorting MCV en VS.

 

 

Lastmeter

Met de lastmeter wordt in kaart gebracht hoe het met u gaat en welke problemen u mogelijk ervaart op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied.
Tijdens het nazorgtraject vult u de lastmeter meerdere keren in. De MCV, VS of chirurg bespreekt de antwoorden met u en kan u, zo nodig, doorverwijzen naar een gespecialiseerde zorgverlener.
U krijgt de lastmeter van de MCV of de VS. U kunt de lastmeter ook vinden op de website van het St. Anna Ziekenhuis (www.st-anna.nl/ chirurgie-folders) of op www.lastmeter.nl.

Gevolgen van de behandeling

Borstkanker en de daarbij behorende behandelingen kunnen klachten en ongemakken met zich mee brengen. Soms kunnen klachten tijdens de behandeling ontstaan; hierover bent u vaak voor uw behandeling geïnformeerd. Soms treden klachten pas jaren na afloop van een behandeling op.

Steeds meer mensen overleven borstkanker. Hierdoor ontstaat steeds meer inzicht in de mogelijke gevolgen die de behandeling van borstkanker op lange termijn kan hebben. Onder deze ‘late gevolgen’ verstaan we de langdurige veranderingen die u kunt ervaren op psychisch en/of lichamelijk gebied, door borstkanker en/of na de behandeling voor borstkanker, waardoor uw dagelijks functioneren gehinderd wordt.

De meest voorkomende gevolgen na behandeling van borstkanker zijn: 

 • vermoeidheid 
 • zenuwpijn 
 • overgangsverschijnselen
 • angst
 • litteken(s)
 • lymfeoedeem
 • osteoporose
 • depressie
 • gewichtstoename
 • na chemotherapie: cognitieve klachten zoals geheugen- en concentratiestoornissen

De gevolgen hangen af van de soort behandeling die u heeft gehad en van u als persoon.

Bij specifieke klachten kan een professional u hulp bieden. Bespreek de klachten die u ervaart met uw behandelend chirurg, MCV en/of VS. Zij kunnen u mogelijk doorverwijzen of hulp bieden.

Op de volgende pagina’s zijn mogelijke gevolgen van de behandeling aan borstkanker voor u op een rij gezet. Daarnaast staat beschreven wat u zelf kunt doen en wanneer en met wie u contact kunt opnemen.
De gevolgen zijn beschreven per behandeling:

 • borstoperatie
 • chemotherapie
 • radiotherapie
 • immunotherapie.

De mogelijke gevolgen na hormoontherapie (endocriene therapie) kunt u lezen in de folder: ‘Endocriene (hormonale) therapie bij borstkanker’ van het St. Anna Ziekenhuis (www.st-anna.nl/borstzorg).

Overige klachten

Het is mogelijk dat u andere klachten ervaart dan in deze folder staan beschreven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de mammapolikliniek van het St. Anna Ziekenhuis.

Praktische, emotionele, sociale, spirituele problematiek

Naast lichamelijke klachten ten gevolge van een behandeling kunt u ook te maken krijgen met praktische, emotionele, sociale of spirituele problemen, zoals u heeft kunnen lezen bij de informatie over de lastmeter.

Op de volgende pagina’s kunt u kijken of bepaalde situaties herkenbaar zijn en wat u zelf kunt doen.

Contactgegevens

De mammacareverpleegkundigen
Kristianne van den Boom
Jolanda van Rooy

De spreekuren van de mammacare verpleegkundige
(alleen voor geplande afspraken)
Maandag 08:30 - 11:30 uur
Dinsdag 08:30 - 11:30 uur en 13.00 - 16.30 uur
Donderdag 08:30 - 11:30 uur en 13:00 - 16:30 uur
Vrijdag 08:30 - 11:30 uur en 13:00 - 16:30 uur

Telefonische spreekuren
Maandag 11:45 - 12:15 uur
Dinsdag 11:45 - 12:15 uur
Vrijdag 11:45 - 12:15 uur

De mammacare verpleegkundige is tijdens het telefonisch spreekuur bereikbaar op telefoonnummer: 040 - 286 4649

Let op: alleen tijdens deze telefonische spreekuren kunt u bellen met dit telefoonnummer.

De verpleegkundig specialist
Dorothy Heijmans

U kunt haar bereiken via telefoonnummer 040 - 286 4872 op:
Maandag 08:30 - 12:30 uur en 13:00 - 17:00 uur
Dinsdag 08:30 - 12:30 uur Woensdag 08:30 - 12:30 uur
Donderdag 08:30 - 12:30 uur en 13:00 - 17:00 uur

(kies als u belt in het keuzemenu voor ‘medische vraag’)

Overige bereikbaarheid mammacare verpleegkundige
Tijdens kantooruren kunt u bellen met de polikliniek chirurgie (route 53), telefoon 040 - 286 4872.

Bij dringende en acute zaken kunt u in de avonduren en in het weekend contact opnemen met de spoedeisende hulp (SEH),
telefoon 040 - 286 4834.