Huidbehandeling met ultraviolet licht

Samen met uw behandelend specialist is besloten dat u een lichtbehandeling met ultraviolet licht (UV-licht) gaat krijgen.

Wat is een UV-lichtbehandeling

Met een UV-lichtbehandeling wordt een behandeling met ultraviolet licht bedoeld. UV-licht is een onderdeel van het zonlicht. Het is onzichtbaar en als apart onderdeel niet te voelen. Alleen de gevolgen van blootstelling aan dit licht zijn te merken.

Bij een UV-behandeling wordt de huid met UV-licht behandeld met als doel de klachten van een huidziekte, bijvoorbeeld eczeem of psoriasis, weg te nemen of te verminderen.

De oorzaak van de huidziekte wordt niet weggenomen. Door behandeling met UV-licht komt de huidziekte alleen voor een periode tot rust.

Diverse behandelingsmogelijkheden met UV-licht

Bij de belichting kan gebruik worden gemaakt van verschillende soorten ultraviolette straling:

 • UV-B TL01
 • PUVA

UV-B TL01
Hierbij wordt één golflengte van UV-B licht gebruikt. UV-B is het gedeelte van het zonlicht, waardoor de huid rood wordt en kan verbranden.

Doordat één golflengte wordt gebruikt, ontstaat minder snel huidirritatie of een verbranding dan bij gebruik van breedband UV-B. Ook wordt de huid minder beschadigd waardoor het risico op huidkanker op latere leeftijd minder groot is dan bij breedband UV-B.

PUVA
Bij PUVA wordt het effect van UV-A (het gedeelte van het zonlicht waardoor de huid bruin wordt) versterkt door gebruik van medicijnen.

Dit kan door middel van:

Badtherapie:
Hiervoor gaat u op het Dermatologisch Dagcentrum 15 minuten geheel of gedeeltelijk in een bad(je) waarin methoxsaleen badvloeistof is toegevoegd.

Lokaal emulsie:
Hierbij wordt het te behandelen lichaamsdeel (meestal het behaarde hoofd) ingesmeerd met een emulsie, waarna deze 15 minuten moet inwerken.

Geroxaleen capsules,
Welke een uur voor de PUVA- behandeling met melk of een melkproduct ingenomen moeten worden. Afhankelijk van uw lichaamsgewicht moeten 2 of meerdere capsules tegelijk worden ingenomen. De capsules worden verstrekt op het Dermatologisch Dagcentrum. Géén alcohol drinken op de dag voor en van de behandeling.
Bij gebruik van Geroxaleen capsules is ook het netvlies van de ogen gevoelig voor UV-licht, daarom moeten de ogen direct na het innemen van de capsules tenminste 8 uur beschermd worden door het dragen van een zonnebril met voldoende UV bescherming, ook achter vensterglas.

Let op: Wanneer emulsie of badvloeistof is gebruikt, moet dit na de lichtbehandeling in de douche op het Dermatologisch Dagcentrum afgewassen worden. Dit voorkomt verbranding van de huid door zonlicht.

Bijwerkingen van de behandelingen

Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken wordt u dicht onder het verbrandingsniveau van de huid belicht. U moet de reacties van de huid altijd melden aan het personeel. Deze informatie is nodig om verbranding bij een volgende belichting te voorkomen.

Bij alle behandelingen met UV-licht is de behandelde huid gevoeliger voor zonlicht. U moet  24 tot 48 uur na de behandeling oppassen voor verbranding van de behandelde huid door zonlicht (ook achter vensterglas) en indien mogelijk de behandelde huid afdekken.

Reacties op het UV- licht kunnen onder andere zijn:

 • Roodheid
 • Warm gevoel
 • Verbranding: Verbranding is een bijwerking, die gelukkig weinig voorkomt.
 • Huidkanker: Teveel blootstelling aan UV-licht verhoogt het risico op huidkanker later in het leven. Wij zorgen ervoor dat dit risico voor u niet te groot wordt. Daarom controleren wij de totale hoeveelheid UV-licht die u in alle voorafgaande behandelingen heeft gekregen.

UV-therapie en zwangerschap

Wanneer u zwanger bent of zwanger zou kunnen zijn, moet u dit direct melden.

 • Behandeling met UVB TL01-therapie is veilig in de zwangerschap.
 • Behandeling met (bad)PUVA moet gestaakt worden. Geadviseerd wordt om met zwangerschap te wachten tot een maand na het staken van de (bad)PUVA.
 • Aan mannen wordt geadviseerd om in de eerste maand na PUVA met Geroxaleen geen kinderen te verwekken.

Wat neemt u mee

Medicijnkaart en alle medicijnen en zalven die u gebruikt

Voordat de UV-behandeling kan starten is een volledig overzicht nodig van alle medicijnen en zalven die u gebruikt. Ook producten van bijvoorbeeld homeopaten moet u vermelden.

In combinatie met de UV-behandeling kunnen sommige medicijnen en zalven ongewenste effecten hebben, zoals verbranding van de huid. Gebruik daarom alleen zalven die door uw dermatoloog zijn voorgeschreven.

Geef een verandering in medicijngebruik altijd door aan het personeel van het Dermatologisch Dagcentrum, voordat u de huid met UV-licht laat behandelen. Dit voorkomt onnodige risico’s en verbranding. Bedenk ook dat veel medicijnen (ook antibiotica) snel een verbranding kunnen veroorzaken. Uw dermatoloog kan u vertellen welke medicijnen voor u veilig zijn. Vaak kunnen uw medicijnen veranderd worden. Hierdoor wordt de behandeling veiliger.

Let op: 4 uur voor de belichting mag er nooit zalf of crème gebruikt worden op de te belichten huid.

Slip of string
De zeer dunne huid van de mannelijke geslachtsorganen kan door veelvuldige blootstelling aan UV-licht beschadigd worden. Om dit risico uit te sluiten, wordt nog alleen UVB of (bad)PUVA gegeven indien de geslachtsorganen geheel worden afgeschermd.

Verder meenemen:

 • Kamerjas
 • Slippers of pantoffels
 • T-shirt

Een enkele keer worden alleen handen, voeten of het behaarde hoofd behandeld. In dat geval is het niet altijd noodzakelijk om een kamerjas en slippers of pantoffels mee te nemen.

Mobiel telefonie
Mobiele telefoons kunnen medische apparatuur verstoren.
Wij verzoeken u uw mobiele telefoon volledig uit te schakelen bij het betreden van ruimten met een verbod sticker.

Medische implantaten
Bent u in bezit van een medisch implantaat zoals bijvoorbeeld een pacemaker, dan is voorzichtigheid bij sterke elektrische apparaten geboden. Neem contact op met uw behandelend arts voordat u met een UV behandeling start.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Hebt u nog vragen over de UV-behandeling neem dan contact op met de medewerkers van:
Dermatologisch Dagcentrum, telefoon: 040 - 286 4184.

 

Belangrijk!

Als u een afspraak onverhoopt niet kunt nakomen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het Dermatologisch Dagcentrum.