Prednison bij huidziekten

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten of overweegt u het geneesmiddel prednison te gaan gebruiken. Deze folder geeft informatie over dit geneesmiddel. Heeft u na het lezen nog vragen, dan kunt u daarmee altijd bij uw behandelend arts of verpleegkundige terecht.

 

Wat is prednison

Prednison behoort tot de corticosteroïden, een groep geneesmiddelen die vergelijkbaar zijn met de hormonen die in het lichaam zelf worden aangemaakt door de bijnieren (bijnierschorshormonen). Prednison werkt onder andere ontstekingsremmend en onderdrukt het afweersysteem.
Prednison wordt bij veel verschillende ontstekingsziekten gebruikt.
Prednison werkt in het algemeen snel (vaak al binnen enkele dagen).

Wanneer prednison

Bij verschillende huidaandoeningen (zoals bijvoorbeeld eczeem, blaarziekten, auto-immuunziekten en allergische reacties) kan prednison als behandeling voorgeschreven worden. De dosering die u krijgt voorgeschreven is meestal afhankelijk van het soort aandoening dat u heeft, de ernst van de aandoening en uw gewicht.

Prednison is verkrijgbaar in tabletten van 5 mg en soms kan de apotheek capsules met een andere dosering maken.

Hoe moet ik prednison innemen

Prednison dient bij voorkeur ’s ochtends ingenomen te worden. Bij hogere doseringen kan uw voorschrijvend arts ervoor kiezen de inname te verspreiden over meerdere momenten op de dag. Neem de prednison bij voorkeur vóór of tijdens de maaltijd in met melk of water, tenzij uw arts anders heeft voorgeschreven.

Welke bijwerkingen kunnen optreden

Zoals bij elk geneesmiddel kan prednison bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen worden genoemd in deze folder. Een volledig overzicht van deze bijwerkingen vindt u in de bijsluiter (let op: alle bijwerkingen die ooit zijn gemeld worden hierin vermeld).

De bijwerkingen van prednison hangen af van de gebruikte dosering en de behandelduur. Om deze reden schrijft uw arts altijd de laagst mogelijke dosering voor, voor een zo kort mogelijke periode. Bij kortdurend gebruik van 7 tot 14 dagen (stootkuur) is er meestal geen sprake van bijwerkingen.

Meld uw voorschrijvend arts als u last denkt te hebben van een bijwerking.

De belangrijkste en meest voorkomende bijwerkingen die kunnen optreden zijn:

 • Dikker worden van het gezicht en de romp door een verandering in de vetverdeling en daarnaast ook het makkelijker vasthouden van vocht (meestal niet bij kortdurend gebruik).
 • Gewichtstoename en verhoogde eetlust: probeer erop te letten dat u gevarieerd en niet te veel eet en indien mogelijk aan voldoende lichaamsbeweging doet. Meld ongewenste gewichtstoename bij uw arts.
 • Maagklachten.
 • Dunner worden van de huid (bij frequent en/of langdurig gebruik).
 • Verhoogde gevoeligheid voor het krijgen van infecties.
 • Botontkalking (bij frequent en/of langdurig gebruik): uw voorschrijvend arts kan er soms voor kiezen om bij langdurig gebruik van prednison tabletten voor te schrijven om botontkalking te voorkomen. Zelf kunt u botontkalking helpen te voorkomen door bij langdurige behandeling met prednison te zorgen voor voldoende inname van zuivelproducten (ten minste vier eenheden per dag, bijvoorbeeld melk, kaas of yoghurt), dagelijks lichaamsbeweging (bijvoorbeeld 30 minuten wandelen) en zoveel mogelijk beperken van alcoholgebruik.
 • Spierzwakte.
 • Verandering van stemming of slaapritme.
 • Verhoging van de bloeddruk: uw behandelend arts zal de bloeddruk bij langdurig gebruik van prednison regelmatig meten. Wanneer u al een hoge bloeddruk heeft of andere hart- en/of vaatproblemen heeft (gehad) is het belangrijk dit aan uw voorschrijvend arts te melden.
 • Suikerziekte (diabetes): indien u suikerziekte heeft kunnen de suikers ontregelen (hoger worden). Daarom is het nodig de bloedsuikerwaarde in het bloed vaker te controleren. Binnen twee dagen na het starten van behandeling met prednison moet de bloedsuikerwaarde gecontroleerd worden als u ook suikerziekte heeft. Er kunnen uiteraard redenen zijn die losstaan van de prednison om de bloedsuikerwaarden vaker te bepalen, overleg hierover bij twijfel met uw huisarts. Heel soms kan iemand die met prednison behandeld wordt suikerziekte krijgen tijdens de behandeling. Het is in het algemeen te adviseren, dus ook als u geen suikerziekte heeft, om tijdens het langdurig gebruik van prednison ten minste eenmaal per drie maanden de bloedsuikerwaarden te laten controleren via de huisarts of uw voorschrijvend arts.
 • Oogklachten: langdurig gebruik van prednison kan soms oogproblemen zoals problemen met de oogzenuw (glaucoom) of staar veroorzaken. Wanneer u op dit moment oogklachten heeft of hier in het verleden voor behandeld bent is het belangrijk om dit te melden aan uw voorschrijven arts. Meld het ook wanneer er oogziekten in de familie voorkomen.

Belangrijk

 • Het is mogelijk dat door het gebruik van prednison uw bijnieren zelf minder bijnierschorshormoon gaan produceren en dat uw lichaam afhankelijk wordt van de prednison. Dit hangt samen met de dosering en de duur van uw prednison gebruik. Het is daarom belangrijk om nooit zelf de dosis van uw prednison te veranderen, maar dit altijd in overleg met uw voorschrijvend arts te doen. Bij langdurig gebruik van prednison is het geleidelijk aan afbouwen van de dosis noodzakelijk om ontwenningsverschijnselen te voorkomen.
 • Ontwenningsverschijnselen treden niet op wanneer u behandeld wordt met een korte stootkuur prednison van 7 tot 14 dagen. Ontwenningsverschijnselen door te snel afbouwen van prednison zijn: hoofdpijn, braken, misselijkheid, diarree, koorts, een daling van de bloeddruk of bewustzijnsdaling. Het is belangrijk om bij deze klachten direct contact op te nemen met een arts en te vermelden dat u prednison (heeft) gebruikt. Wanneer u langer dan een maand prednison heeft gebruikt kunnen deze klachten ook na het stoppen nog tot ongeveer een jaar later optreden.
 • Bij stressvolle situaties voor uw lichaam, zoals ziekte met koorts of een operatie heeft het lichaam tijdelijk meer prednison nodig. Overleg een dergelijke situatie altijd direct met een arts.
 • Het is belangrijk om elke (tand)arts bij wie u onder behandeling bent te informeren over uw prednison gebruik en de andere medicijnen die u gebruikt (ook de medicijnen die u misschien zelf aanschaft zonder recept via bijvoorbeeld een drogist).

Zwangerschap en borstvoeding

Overleg altijd met uw arts voordat u zwanger wilt worden of als u onverwacht zwanger bent. Wanneer het nodig is kan prednison tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding gebruikt worden, maar soms dient de dosering te worden aangepast.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie, maar een aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om alles nog eens na te lezen.

Wanneer u nog vragen heeft na het lezen van deze informatie, neem dan contact op met de polikliniek dermatologie, telefoon: 040 - 286 4862.

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.