Hydroxychloroquine bij huidaandoeningen

In overleg met jouw behandelend arts hebt je besloten het geneesmiddel hydroxychloroquine te gebruiken. Deze folder geeft informatie over dit geneesmiddel.

Werking

Hydroxychloroquine (merknaam: Plaquenil®) is oorspronkelijk een anti-malaria middel, maar heeft ook een goede werking tegen verschillende huidaandoeningen en een anti-reumatische werking. Hydroxychloroquine werkt langzaam. Het kan tot zes weken duren voor het effect merkbaar wordt op de huid.

Hoe wordt het gebruikt

Hydroxychloroquine wordt, afhankelijk van de aandoening, met één tot drie doseringen per dag, in dragees van 200 milligram ingenomen. Je neemt de dragees na de maaltijd of voor de nacht in met water en slikt deze in het geheel door.

Welke bijwerkingen kunnen optreden

Meest voorkomend:

  • Misselijkheid, braken en diarree. Deze verschijnselen zijn meestal van voorbijgaande aard.
  • Huiduitslag en jeuk.

Minder voorkomend:

  • Sufheid, vermoeidheid en hoofdpijn.
  • Oogproblemen: wazig zien en lichtflitsen.

Zelden voorkomend:

  • Beschadiging van het netvlies. Hydroxychloroquine wordt in allerlei organen opgeslagen, waaronder de ogen. Bij langdurig gebruik en bij hoge dosering bestaat het gevaar van beschadiging van het netvlies.
  • Deze bijwerking komt echter zelden voor bij de aan je voorgeschreven dosering. Meestal word je bij (te verwachten) langdurig gebruik van Hydroxychloroquine, verwezen naar de oogarts voor een uitgangssituatie.
  • Indien één of meerdere van bovenstaande klachten aanhouden, neem dan contact op met jouw behandelend arts.

Contra-indicatie

  • Hydroxychloroquine dient met voorzichtigheid gegeven te worden aan alle patiënten met ernstige maag- en darmklachten, neurologische- of bloedaandoeningen of met psoriasis. Patiënten met psoriasis lijken meer gevoelig voor huidreacties te zijn dan andere patiënten.

Zwangerschap

Hydroxychloroquine geeft niet meer kans op aangeboren afwijkingen tijdens de zwangerschap. Hoewel er geen schadelijke gevolgen zijn beschreven, raden we je aan het aan jouw arts te melden als je zwanger bent of van plan bent om zwanger te worden.