Ciclosporine

Wat is ciclosporine

Ciclosporine (Neoral ®) is een zogeheten immuunsuppressivum, een middel dat de immuniteit (afweer) onderdrukt. Het remt onder andere de deling van T-lymfocyten (soort witte bloedcellen), die bij psoriasis en constitutioneel eczeem een belangrijke rol spelen.

Behandeling met ciclosporine

Ciclosporine wordt gegeven in de vorm van capsules van 25 en 100 mg of als drank (100 mg/ml), in 2 doses per dag in te nemen. Deze dosis is voor iedere patiënt verschillend, afhankelijk van het lichaamsgewicht en de ernst van de huidaandoening. Bij acuut stoppen van de behandeling is de kans groot dat de huidaandoening snel terugkomt. Het is belangrijk dat men zich precies aan de aanwijzingen houdt van de arts die de ciclosporine heeft voorgeschreven.

Bijwerkingen van ciclosporine

Zoals alle geneesmiddelen kan ciclosporine, naast de gewenste werking, ook bijwerkingen veroorzaken. Deze hoeven niet bij iedereen op te treden. De bijwerkingen kunnen ook weer verdwijnen. Zo nodig zal uw arts de dosering van de ciclosporine aanpassen. Soms dient de ciclosporine te worden gestaakt. In verband met deze mogelijke bijwerkingen wordt bloed en urine frequent onderzocht en wordt de bloeddruk regelmatig gecontroleerd.

Van ciclosporine zijn diverse bijwerkingen bekend. Hoge bloeddruk en nierfunctiestoornissen worden regelmatig gezien en kunnen ernstig zijn. Andere bijwerkingen zijn haargroei in het gelaat en op het lichaam, opzwelling van het tandvlees, tintelingen in de handen en voeten, leverfunctiestoornissen en maagdarmklachten.

Bij langdurig gebruik van ciclosporine (> 2 jaar) is er een toegenomen kans op het krijgen van huidkanker.

Ciclosporine en andere geneesmiddelen

Als u verschillende geneesmiddelen gebruikt, kunnen deze middelen elkaar beïnvloeden. Dit kan schadelijke gevolgen hebben. Vertel uw arts daarom altijd welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt. Uw arts en apotheker kunnen dan beoordelen of ze met ciclosporine gecombineerd kunnen worden.

Voorzorgsmaatregelen bij de behandeling met ciclosporine

Zwangerschap
Gebruik ciclosporine tijdens de zwangerschap alleen na overleg met uw arts. Neem daarom contact op met uw arts als u zwanger bent of zwanger wilt worden.

Borstvoeding
Ciclosporine komt in de moedermelk terecht. Daarom kunt u beter geen borstvoeding geven. Indien u dit toch wenst te doen, moet u uw arts raadplegen.

Tandvlees
Een van de mogelijke bijwerkingen is zwelling van het tandvlees, waardoor het sneller ontstoken kan geraken. Daarom moeten de tanden extra goed gepoetst worden.

Infecties
Tijdens de behandeling met ciclosporine kunt u vatbaarder zijn voor infecties. Verschijnselen als koorts, keelpijn, griep e.d. moet u aan uw arts meedelen.

Uitgebreidere informatie

Voor uitgebreidere informatie kunt u de bijsluiter van ciclosporine raadplegen (www.cvzkompassen.nl/fk/) evenals de richtlijn voor behandeling met ciclosporine van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.
(www.huidziekten.nl/richtlijnen/nvdvpsoriasis2005.pdf )

Nuttige websites:

www.psoriasis.nl

www.huidarts.info

www.huidarts.com

www.huidziekten.nl

www.huidinfo.nl

www.psori-ver.nl (psoriasisvereniging Nederland)

www.psoriasis-fn.nl (psoriasisfederatie Nederland)

www.huidfederatie.nl/vmce/index.htm (vereniging voor mensen met constitutioneel eczeem)

www.annaziekenhuis.nl

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u vragen over de behandeling, neem dan contact op met de Polikliniek Dermatologie, telefoon 040-286 4862.

Met algemene vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.