Echocardiografie

St. Anna Logo

Wat is echocardiografie

Op grond van bepaalde klachten of als controle heeft uw cardioloog besloten een echocardiogram bij u te laten maken. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Echocardiografie is een onderzoek, waarbij het hart met behulp van – voor de mens onhoorbaar – hoogfrequent geluid zichtbaar wordt gemaakt.

Tijdens het onderzoek wordt een apparaatje (de transducer) tegen de borst gehouden. De transducer zendt (ultra)geluid uit met een frequentie van twee tot drie miljoen trillingen per seconde. Het hart weerkaatst het geluid dat als een echo door hetzelfde apparaatje wordt opgevangen en vervolgens op een monitor wordt omgezet in beeld.  Zo krijgt uw cardioloog een indruk van de bouw en de werking van uw hart.

Het kan voorkomen dat u tijdens het onderzoek, het geluid van het bloed dat door uw hart stroomt hoort.

Voorbereiding

Echocardiografie vraagt geen bijzondere voorbereiding.
Meldt u zich tijdig af als u verhinderd bent.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Het onderzoek vindt plaats op de functieafdeling (route 9).
U ligt in zijligging op een onderzoektafel. Voordat het onderzoek begint, wordt een laagje gelei op uw borst aangebracht. De gelei voelt wat koud aan en zorgt voor een goed contact tussen uw lichaam en de transducer. De geluidsgolven worden daardoor optimaal doorgegeven.

De via de transducer verkregen informatie wordt op de computer vastgelegd en later door uw cardioloog bestudeerd.

Duur van het onderzoek
Het gehele onderzoek kan ongeveer 30 minuten duren.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek kunt u naar huis.

Uitslag van het onderzoek
De uitslag van het onderzoek krijgt u bij het eerstvolgende controlebezoek aan uw cardioloog.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u nog vragen over het onderzoek, neem dan contact op met de functieafdeling, telefoon: 040 - 2864833.

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.