Echocardiografie

Wat is echocardiografie?

Op grond van bepaalde klachten of als controle heeft jouw cardioloog besloten een echocardiogram bij jou te laten maken. In deze informatie lees je meer over dit onderzoek.

Echocardiografie is een onderzoek, waarbij het hart met behulp van – voor de mens onhoorbaar – hoogfrequent geluid zichtbaar wordt gemaakt. Tijdens het onderzoek wordt een apparaatje (de transducer) tegen de borst gehouden. De transducer zendt (ultra)geluid uit met een frequentie van twee tot drie miljoen trillingen per seconde. Het hart weerkaatst het geluid dat als een echo door hetzelfde apparaatje wordt opgevangen en vervolgens op een monitor wordt omgezet in beeld. Zo krijgt jouw cardioloog een indruk van de bouw en de werking van jouw hart.

Het kan voorkomen dat je tijdens het onderzoek, het geluid van het bloed dat door jouw hart stroomt hoort. Dit is het doppler onderzoek.

Voorbereiding

Echocardiografie vraagt geen bijzondere voorbereiding. Meld je tijdig af als je verhinderd bent.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek vindt plaats op de functie-afdeling (route 9).

Je ligt op de linkerzijde op een onderzoektafel. Voordat het onderzoek begint, worden er 3 plakkers op de borst aangebracht en met elektrodes verbonden, zodat de hartslag geregistreerd wordt. Met behulp van een transducer met daarop gelei (= verdikt water) worden er vanuit verschillende plaatsen op de borst opnames gemaakt. De gelei voelt wat koud aan en zorgt voor een goed contact tussen jouw lichaam en de transducer. De geluidsgolven worden daardoor optimaal doorgegeven. De via de transducer verkregen informatie wordt op de computer vastgelegd en later door jouw cardioloog bestudeerd.

Duur van het onderzoek
Het gehele onderzoek kan ongeveer 30 minuten duren.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek kun je naar huis.

Uitslag van het onderzoek
De uitslag van het onderzoek wordt bij het eerstvolgende controlebezoek aan jouw cardioloog met jou besproken.

Heb je nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Heb je nog vragen over het onderzoek, neem dan contact op met de functieafdeling, telefoon: 040 - 286 48 33.

Met medische vragen kun je terecht bij jouw behandelend specialist.