Wat is een PEG-sonde

Wat is een PEG-sonde

PEG is de afkorting voor Percutane Endoscopische Gastrostomie. Dat betekent dat met behulp van een endoscopie door de huid heen een verbinding met de maag wordt gemaakt met een dun slangetje, ook wel sonde genoemd. Hierdoor kunnen voeding, vocht en eventueel medicijnen worden gegeven.

Waarom krijgt u een PEG-sonde

Er zijn verschillende redenen om een PEG-sonde te plaatsen. Verwacht wordt in ieder geval dat u voor een langere periode sondevoeding nodig heeft.

Het voordeel van deze sonde is dat u geen sonde meer in uw neus heeft. Ook hoeft de PEG- sonde niet steeds opnieuw ingebracht te worden. Verder is de PEG-sonde niet zichtbaar, omdat hij onder de kleding zit.

Hoe bereidt u zich voor

 • Een lege maag is een voorwaarde voor een goed onderzoek. Daarom mag u  6 uur voor het onderzoek niet meer eten of drinken, niet roken en geen medicijnen innemen.
 • Draag makkelijke en zeker geen nauwsluitende kleding.
 • Als u een gebitsprothese draagt, neemt u deze voor het onderzoek uit.
 • Instructies met betrekking tot medicatiegebruik rond de procedure moet u zorgvuldig opvolgen.
 • Voor de ingreep krijgt u een antibioticum toegediend. Dit wordt door de aanvragend arts bepaald.

Laat vooraf, via uw aanvragend arts, weten of u:

 • Bloedverdunnende geneesmiddelen gebruikt. Deze moeten namelijk gestaakt worden voor deze ingreep.
 • Allergisch bent voor bepaalde medicijnen.
 • Lijdt aan longziekten.
 • Een pacemaker of intracardiale defibrillator (ICD) heeft.
 • Diabetes mellitus (suikerziekte) heeft.
 • Kunt u niet naar de afspraak komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de functieafdeling: 040 - 286 4833.

De plaatsing van de PEG-sonde

De ingreep vindt plaats op de functieafdeling. De MDL- arts en/of verpleegkundige leggen u de ingreep uit en beantwoorden eventuele vragen.

Via de infuusnaald wordt een rustgevende/slaapverwekkende vloeistof (Midazolam) toegediend, zodat u slaperig en ontspannen wordt. U blijft wel aanspreekbaar, zodat u tijdens de ingreep aanwijzingen kunt opvolgen. Een van de eigenschappen van dit middel is dat u zich na afloop weinig tot niets meer herinnert van de ingreep en van alles wat daar om heen gebeurt.

Uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte in het bloed worden permanent gemeten met een band om u arm en een sensor (klip) op u vinger.

Tijdens de ingreep ligt u op uw rug in bed met het hoofd naar links gedraaid. U krijgt een bijtring in uw mond. Als u een gebitsprothese (of andere losse gebitsonderdelen) draagt doet u deze voor de procedure uit.

De arts brengt de endoscoop voorzichtig in uw keel en vraagt u te slikken. De ademweg blijft tijdens de procedure vrij, u kunt dus gewoon ademhalen. De arts inspecteert de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm. Dit is niet pijnlijk, maar kan wel een onprettige ervaring zijn.

Als de endoscoop in de maag ligt, brengt de arts via de scoop lucht in de maag, zodat deze kan ontplooien.

Wanneer er een goede plaats voor de PEG-sonde is gevonden, wordt de huid gedesinfecteerd en wordt uw huid en buikwand verdoofd. Daarna maakt de arts een klein sneetje in de buikwand, waarna met een speciale naald een draadje van buiten door de buikwand in de maag wordt gebracht. Die draad wordt tegelijk voorzichtig met de scoop naar buiten getrokken. Aan het draadje word de PEG-sonde bevestigd. Deze wordt teruggetrokken in de maag door de buikwand. Een schijfje of ballonnetje aan de binnenkant van de maag houdt de PEG-sonde op zijn plaats.

Het wondje en de buik worden schoongemaakt en afgedekt met een gaas.

Bent u weer goed aanspreekbaar/wakker, dan gaat u weer terug naar de verpleegafdeling waar de nazorg en ontslag verder voor u wordt geregeld.

Complicaties

Zoals bij iedere medische ingreep kunnen bij het plaatsen van een PEG-sonde of in de periode daarna problemen of complicaties ontstaan.

Het inbrengen van een PEG-sonde is een veilige ingreep. Door een goede voorbereiding en een goede verzorging is de kans op problemen of complicaties klein.

Mogelijke complicaties kunnen zijn:

 • Door verslikking kan er maaginhoud in de longen terechtkomen. Dit kan een longontsteking veroorzaken. Het is dan ook belangrijk dat uw maag leeg is op het moment van de ingreep.
 • Een enkele keer is het niet mogelijk om een PEG-sonde te plaatsen wegens het ontbreken van een geschikte plek voor deze sonde (afwijkende ligging van de maag).
 • In uitzonderlijke gevallen kan de endoscoop een scheurtje in de slokdarm of maag veroorzaken.
 • Perforatie (gaatje) en/of vrije lucht in de buik

Andere complicaties kunnen zijn:

Pijn, bloeding , roodheid, huidirritatie, huidinfectie en wild vlees.

Samenvatting

 • Het plaatsen van een PEG-sonde is een veilige procedure.
 • Wees nuchter op de dag van het onderzoek.
 • Hoe meer u zich weet te ontspannen, hoe gemakkelijker het onderzoek en de ingreep voor u verloopt.

Heeft u nog vragen

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u vragen over het onderzoek, neemt u dan contact op met de functieafdeling (route 9), telefoon: 040 - 286 4833.

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.