Wat is een PEG-sonde

Wat is een PEG-sonde

PEG is de afkorting voor Percutane Endoscopische Gastrostomie. Dat betekent dat met behulp van een endoscopie door de huid heen een verbinding met de maag wordt gemaakt met een dun slangetje, ook wel sonde genoemd. Hierdoor kunnen voeding, vocht en eventueel medicijnen worden gegeven.

Waarom krijg je een PEG-sonde

Er zijn verschillende redenen om een PEG-sonde te plaatsen. Verwacht wordt in ieder geval dat je voor een langere periode sondevoeding nodig hebt.

Het voordeel van deze sonde is dat je geen sonde meer in jouw neus hebt. Ook hoeft de PEG- sonde niet steeds opnieuw ingebracht te worden. Verder is de PEG-sonde niet zichtbaar, omdat hij onder de kleding zit.

Hoe bereid je je voor

 • Een lege maag is een voorwaarde voor een goed onderzoek. Daarom mag je 6 uur voor het onderzoek niet meer eten of drinken, niet roken en geen medicijnen innemen.
 • Draag makkelijke en zeker geen nauwsluitende kleding.
 • Als je een gebitsprothese draagt, neem je deze voor het onderzoek uit.
 • Instructies met betrekking tot medicatiegebruik rond de procedure moet je zorgvuldig opvolgen.
 • Voor de ingreep krijg je een antibioticum toegediend. Dit wordt door de aanvragend arts bepaald.

Laat vooraf, via jouw aanvragend arts, weten of je:

 • Bloedverdunnende geneesmiddelen gebruikt. Deze moeten namelijk gestaakt worden voor deze ingreep.
 • Allergisch bent voor bepaalde medicijnen.
 • Lijdt aan longziekten.
 • Een pacemaker of intracardiale defibrillator (ICD) hebt.
 • Diabetes mellitus (suikerziekte) hebt.
 • Kun je niet naar de afspraak komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de functieafdeling: 040 - 286 48 33.

De plaatsing van de PEG-sonde

De ingreep vindt plaats op de functieafdeling. De MDL- arts en/of verpleegkundige leggen jou de ingreep uit en beantwoorden eventuele vragen.

Via de infuusnaald wordt een rustgevende/slaapverwekkende vloeistof (Midazolam) toegediend, zodat je slaperig en ontspannen wordt. Je blijft wel aanspreekbaar, zodat je tijdens de ingreep aanwijzingen kunt opvolgen. Een van de eigenschappen van dit middel is dat je je na afloop weinig tot niets meer herinnert van de ingreep en van alles wat daar om heen gebeurt.

Jouw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte in het bloed worden permanent gemeten met een band om je arm en een sensor (klip) op je vinger.

Tijdens de ingreep lig je op jouw rug in bed met het hoofd naar links gedraaid. Je krijgt een bijtring in jouw mond. Als je een gebitsprothese (of andere losse gebitsonderdelen) draagt doe je deze voor de procedure uit.

De arts brengt de endoscoop voorzichtig in jouw keel en vraagt je te slikken. De ademweg blijft tijdens de procedure vrij, je kunt dus gewoon ademhalen. De arts inspecteert de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm. Dit is niet pijnlijk, maar kan wel een onprettige ervaring zijn.

Als de endoscoop in de maag ligt, brengt de arts via de scoop lucht in de maag, zodat deze kan ontplooien.

Wanneer er een goede plaats voor de PEG-sonde is gevonden, wordt de huid gedesinfecteerd en wordt jouw huid en buikwand verdoofd. Daarna maakt de arts een klein sneetje in de buikwand, waarna met een speciale naald een draadje van buiten door de buikwand in de maag wordt gebracht. Die draad wordt tegelijk voorzichtig met de scoop naar buiten getrokken. Aan het draadje word de PEG-sonde bevestigd. Deze wordt teruggetrokken in de maag door de buikwand. Een schijfje of ballonnetje aan de binnenkant van de maag houdt de PEG-sonde op zijn plaats.

Het wondje en de buik worden schoongemaakt en afgedekt met een gaas.

Ben je weer goed aanspreekbaar/wakker, dan ga je weer terug naar de verpleegafdeling waar de nazorg en ontslag verder voor je wordt geregeld.

Complicaties

Zoals bij iedere medische ingreep kunnen bij het plaatsen van een PEG-sonde of in de periode daarna problemen of complicaties ontstaan.

Het inbrengen van een PEG-sonde is een veilige ingreep. Door een goede voorbereiding en een goede verzorging is de kans op problemen of complicaties klein.

Mogelijke complicaties kunnen zijn:

 • Door verslikking kan er maaginhoud in de longen terechtkomen. Dit kan een longontsteking veroorzaken. Het is dan ook belangrijk dat jouw maag leeg is op het moment van de ingreep.
 • Een enkele keer is het niet mogelijk om een PEG-sonde te plaatsen wegens het ontbreken van een geschikte plek voor deze sonde (afwijkende ligging van de maag).
 • In uitzonderlijke gevallen kan de endoscoop een scheurtje in de slokdarm of maag veroorzaken.
 • Perforatie (gaatje) en/of vrije lucht in de buik

Andere complicaties kunnen zijn:

Pijn, bloeding , roodheid, huidirritatie, huidinfectie en wild vlees.

Samenvatting

 • Het plaatsen van een PEG-sonde is een veilige procedure.
 • Wees nuchter op de dag van het onderzoek.
 • Hoe meer je je weet te ontspannen, hoe gemakkelijker het onderzoek en de ingreep voor jou verloopt.