Diabetesregulatie rondom coloscopie

Voor mensen met Diabetes Mellitus (suikerziekte) gelden extra voorzorgsmaatregelen met als doel het voorkomen van ontregeling diabetes rondom de geplande coloscopie.

De MDL-verpleegkundige zal u uitgebreid voorlichten over het onderzoek.

Zij bespreekt met u, uw medicatiegebruik en hoe u uw diabetesmedicatie moet gebruiken vooraf aan de coloscopie. In deze folder kunt u de informatie over uw medicatie en het gebruik hiervan nalezen. Mocht u hier nog vragen over hebben, bespreek deze dan vóór het onderzoek met de MDL-verpleegkundige of uw diabetesverpleegkundige.

Voorzorg

 • Na de lunch wordt er niet meer gegeten.
 • Vanaf 18.30 uur wordt er gestart met moviprep.
  ( Zie folder coloscopie / sigmoïdscopie met moviprep voorbereiding)

Er zijn 5 soorten situaties met betrekking tot diabeten die een coloscopie zullen ondergaan:

 • Diabeten met SU* preparaten en/of metformine en/
  of GLP-1 agonisten (1)
 • Diabeten met SU* preparaten en metformine en 1 maal daags insuline
 • Diabeten met 2 maal daags insuline (mix insulines)
 • Diabeten met 4 maal daags insuline
 • Diabeten met pompbehandeling

*SU = Sulfonyl Ureumderivaten

Dit is medicatie zoals: glibenclamide  (daonil), diamicron (gliclazide), glimeperide (amaryl)

(1). GLP-1 agonisten (Byetta, Bydureon, Trulicity, Victoza of Ozempic

Deze schema’s hebben betrekking op de diabetes regulerende medicijnen en insuline.

Bloeddruk medicatie wordt gewoon als altijd ingenomen.

Gebruikt u GLP-1 agonisten dan kunt u de normale dosis injecteren!

In de tabellen staat beschreven wat u moet doen bij afwijkende bloedsuikerwaarden en hoe u de insulinedoseringen moet aanpassen.

Welke insulines zijn er?

Kortwerkende insulines: Apidra, Humalog, Humuline Regular, Insuman Rapid of Novorapid Fiasp

Langwerkende insulines: Humuline NPH, Insulatard, Lantus, Abasaglar, Levemir, toujeo of Tresiba

Mix insulines: Humalog mix 25, Humuline 30/70, Insuman Comb 50-25-15, Mixtard 40/50, novomix of Ryzodeg 30/70

Indien u een bloedglucosemeter in uw bezit heeft, meet dan overdag en ’s avonds om de 2 uur uw bloedglucose.

Meet uiteraard ook tussendoor als u zich niet goed voelt.

Neem uw bloedglucosemeter en de insuline ook mee op de dag van het onderzoek!

Voorbereiding de dag voor het onderzoek

In voorbereiding op het onderzoek is het belangrijk een dag van te voren uw diabetesmedicatie aan te passen.

De dag van het onderzoek

Houdt u op de dag van het onderzoek ook rekening met het aanpassen van uw diabetesmedicatie. Indien het onderzoek plaatsvindt voor 12.00 uur houdt u onderstaand schema aan:

Vervolg schema (Indien het onderzoek plaatsvindt voor 12.00 uur )

Indien het onderzoek plaatsvindt na 12.00 uur houdt u onderstaand schema: 

Toch een hypo?

Mocht u ondanks de juiste voorzorgsmaatregelen toch hypo verschijnselen krijgen, zoals honger, beven, zweten, een trillerig gevoel, bleek zien, wazig zien, hoofdpijn en duizeligheid, of een bloedsuiker lager dan 6.

Drink dan 0.4 dl ranja (= 2 cm of 2,5 eetlepel) met water of 1 glas appelsap. (Let op; alleen helder vloeibaar)

of

Neem 4 stuks dextro energy
Controleer de glucose na één uur opnieuw

U doet er goed aan druivensuikertabletten mee te nemen wanneer u voor het onderzoek naar het ziekenhuis komt. Mochten de voorzorgsmaatregelen onverhoopt niet voldoende zijn, dan heeft u toch iets bij de hand om een hypoglycemie te behandelen.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan contact op met uw diabetespoli.

Diabetes poli Anna ziekenhuis, telefoon 040 - 286 40 20

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 12.00 uur.

Of mail naar diabetes@st-anna.nl