Fysiotherapie na een heup- of knieprothese

Uw eerste afspraak

Datum: ................................................................................

Tijd: ................................................................................

Locatie: Afdeling fysiotherapie Anna Ziekenhuis, route 25,
souterrain.

Tijdstip groepsrevalidatie

Fysiotherapie na een totale knieprothese:
maandag, woensdag en vrijdag van 14:00 - 14:45

Fysiotherapie na een totale heupprothese:
dinsdag en donderdag van 14:00 - 14:45

Wij vragen u mee te brengen

  • De verwijsbrief van de specialist.
  • Datum controleafspraak bij de specialist.
  • Kleding waarin u zich goed kunt bewegen

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de afdeling fysiotherapie,
telefoon 040 - 286 48 31