Verminder uw kans te vallen in het ziekenhuis

St. Anna Logo

Inleiding

Een opname in het ziekenhuis kan het risico op vallen doen vergroten. Bijvoorbeeld doordat u niet zo goed uit de voeten kunt wanneer u een infuus of katheter heeft. Of doordat u duizelig bent bij een bloedarmoede.

Een val kan vervelende gevolgen hebben, met name op oudere leeftijd. Eén op de tien ouderen die vallen doen hierbij ernstig letsel op, bijvoorbeeld een gebroken heup of een hoofdwond. Een val kan er voor zorgen dat u angstiger wordt om te bewegen, wat juist niet goed is voor het herstel. Soms moeten mensen langer opgenomen blijven in het ziekenhuis ten gevolge van een val, of moeten ze worden opgenomen in een verpleeghuis.  

In het Anna ziekenhuis proberen we de kans dat u valt tijdens een opname zo klein mogelijk te maken. In deze folder leest u terug hoe we dit doen en ook wat u zelf kunt doen om het risico te verkleinen. Mocht u aanvullende vragen hebben, dan kunt u deze uiteraard bespreken met de verpleegkundige op uw afdeling.

Wat doet de afdeling om het valrisico te verkleinen

Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen en u valt in een risicogroep, dan zal de verpleegkundige het valrisico screenen en risicofactoren in kaart brengen.

Het risico om te vallen wordt door meerdere risicofactoren bepaald, waaronder:

 • Recente val (minder dan zes maanden geleden).
 • Moeite met lopen, bijvoorbeeld verminderde kracht, problemen met het evenwicht, duizeligheid, gebruik van een loophulpmiddel.
 • Angst om te vallen.
 • Slecht zien of horen.
 • Verwardheid of geheugenproblemen.
 • Bepaalde medicijnen.
 • Somberheid.
 • Incontinentie
 • Een slechte voedingstoestand

Indien er een verhoogd valrisico is zal de verpleegkundige, eventueel samen met de fysiotherapeut, maatregelen inzetten om het risico op vallen zo klein mogelijk te maken.

Maatregelen die kunnen worden getroffen zijn bijvoorbeeld:

 • Screening/begeleiding door een fysiotherapeut.
 • Screening/begeleiding door een ergotherapeut.
 • Gebruik van antislipsokken.
 • Obstakels in de omgeving zoveel mogelijk wegnemen.
 • Inzetten van een loophulpmiddel.
 • Lopen onder begeleiding.
 • Evaluatie van de medicijnen die u gebruikt (in overleg met uw arts).
 • Uw mantelzorger vragen regelmatig aanwezig te zijn om u te ondersteunen.

Tips om de kans op een val in het ziekenhuis zo klein mogelijk te maken

U kunt zelf, met hulp van uw mantelzorger, ook bijdragen aan een zo klein mogelijk valrisico! Hieronder vindt u enkele tips:

 • Vermijd onnodige bedrust: te veel en te lang in bed liggen zorgt ervoor dat het lopen snel achteruit gaat door verlies van spiermassa en spierkracht. Naast dat hierdoor het valrisico wordt vergroot, is het ook nadelig voor het algemene herstel. Probeer overdag zoveel mogelijk met de gewone kleren aan op te zitten en stukjes te lopen (zo nodig onder begeleiding). Indien dit niet gaat vanwege ziekte, probeer dan in ieder geval de maaltijden aan tafel te nuttigen.
 • Als u thuis een loophulpmiddel gebruikt, neem deze dan mee naar het ziekenhuis.
 • Zorg voor stevig schoeisel of pantoffels met een antislipzool.
 • Zorg voor comfortabele en goed zittende kleding (bijvoorbeeld geen te lange broek/rok).
 • Neem uw tijd, zodat u rustig en bedachtzaam kunt bewegen.
 • Zorg dat u de weg weet naar bijvoorbeeld badkamer of toilet.
 • Maakt u gebruik van een bril en/of gehoorapparaat? Zorg dan dat deze aanwezig zijn in het ziekenhuis.
 • Zet uw nachtkastje aan dezelfde kant van het bed als thuis, zodat u op dezelfde manier als thuis uit bed kunt stappen.
 • Zorg dat de bel binnen handbereik ligt (de verpleegkundige kan u hierbij helpen).
 • Vraag om hulp als u wilt opstaan/naar het toilet moet/iets wilt pakken of oprapen of als u om een andere reden begeleiding of hulp nodig hebt.

Na ontslag

Wanneer er sprake is van een verhoogd valrisico tijdens opname, blijft dit risico na ontslag ook nog verhoogd. Dit geldt met name voor de eerste drie maanden na ontslag. Soms zult u vanuit het ziekenhuis het advies krijgen om thuis fysiotherapie of ergotherapie in te zetten. Wat u verder zelf kunt doen om het risico op vallen thuis te verkleinen vindt u in de folder ‘Verminder uw kans om te vallen thuis’.