Rooming-in bij de oudere patiënt

Tijdens opname in het ziekenhuis kan het voorkomen dat er een acute verwardheid, (delier) bij de patiënt optreedt. Er kan dan gekozen worden voor rooming- in. Ook in andere situaties kan rooming-in rust geven aan de patiënt. Denk hierbij aan problemen met het geheugen, gedrag, heimwee en terminale ziekte. Rooming-in houdt in dat een naaste, familielid, vriend(in) of kennis zoveel mogelijk aanwezig is en/of blijft slapen in het ziekenhuis.

Waarom rooming-in?

Het kan voorkomen dat angst, verwardheid en/of onrust toeneemt gedurende de avond of nacht. Door de aanwezigheid van een vertrouwd persoon kan de patiënt zich veiliger en vertrouwder voelen in een omgeving die voor hem onbekend is. Daarom is het voor de patiënt prettig als een familielid, vriend(in) of kennis zoveel mogelijk in het ziekenhuis aanwezig is. Ook is het prettig als de patiënt een vertrouwd gezicht ziet bij het ontwaken in een vreemde omgeving.

Voordelen van rooming-in

Bij het toepassen van rooming-in zijn er diverse voordelen. Voorbeelden zijn;

 • minder patiënten met acute verwardheid;
 • verwardheid duurt korter;
 • minder gedragsproblemen;
 • minder complicaties na een operatie (postoperatieve);
 • kortere opnameduur;
 • minder functieverlies na opname;
 • positiever gedrag na de opname;
 • minder uitplaatsing naar verzorgings- of verpleeghuis.

Ook hoeft er minder gebruik gemaakt te worden van vrijheidsbeperkende maatregelen zoals een onrustband (Zweedse band), polsfixatie en poseybed.

Wat is rooming-in?

Rooming-in vergt veel meer van jou dan een gewoon bezoek. De verpleegkundige zal samen met jou kijken wat de mogelijkheden zijn en/of wat er wenselijk is voor de zorg rondom de patiënt. De mogelijkheid bestaat om de gehele dag aanwezig te zijn en/of te blijven slapen. Daarnaast is het mogelijk om actief mee te helpen bij de lichamelijke zorg, de zorg rondom eten en drinken en het begeleiden naar bed.
De verpleegkundige zorg wordt gedaan door de afdelingsverpleegkundige. Om ervoor te zorgen dat de patiënt een goed dag/nacht ritme houdt of krijgt, is het wenselijk om overdag gedoseerd activiteiten aan te bieden. Hierbij kan rekening worden gehouden met de hobby’s en wensen van de patiënt. Ook activiteiten die het herstel bevorderen zijn wenselijk. Dit zal de afdelingsverpleegkundige met jou bespreken. 
De verpleegkundige is verantwoordelijk voor de nachtelijke controles. Het is mogelijk dat dit ook jouw nachtrust verstoort. Bespreek ook jouw verwachtingen en jouw vragen vooraf.

Voorbeelden waar je ondersteuning kan bieden:

 • Oriëntatie: de patiënt mondeling en schriftelijk helpen om zich te oriënteren in tijd en plaats. Maak gebruik van kalender en agenda.
 • Activiteiten: samen krant lezen, gezelschap bieden bij de maaltijden, praatje maken over de actuele of recente gebeurtenissen.
 • Gebeurtenissen, herinneringen ophalen en woordspelletjes (cognitief stimulerende activiteiten)
 • Visus- en gehoor: zorgen voor goed werkende gehoorapparaten en bril-vergrootglas en toezien dat er optimaal gebruik van wordt gemaakt.
 • Mobiliteit: helpen bij het doen van oefeningen in bed of het begeleiden van bed naar de stoel en terug.

Het is belangrijk om samen met de afdelingsverpleegkundige dagelijks te evalueren of de rooming–in het gewenste effect heeft.

Ook bestaat er de mogelijkheid om 2x dgs Anna Buddy + in te zetten. Dit zijn vrijwilligers die voor een aantal activiteiten inzetbaar zijn. Hierover kun je navraag doen bij de afdelingsverpleegkundige

Huisregels bij rooming-in

 • Beddengoed en handdoeken krijg je van het de verpleegkundige. Het is de bedoeling dat je jouw eigen bed (stretcher) opmaakt. Je moet zelf zorgen voor nachtkleding en toiletartikelen.
 • Voor de verpleegkundige is het belangrijk dat je de kamer netjes opruimt ’s avonds en dat het bed (stretcher) in overleg zo wordt geplaatst dat deze de zorg niet belemmert. Dit geldt ook voor overdag.
 • Vanaf 21.00 uur wordt de nachtrust gerespecteerd. Op dit uur zet je de televisie/muziek zachter of uit.
 • Op de verpleegafdeling begint de dag om 7.00 uur. Van jou wordt verwacht dat je dan ook opstaat.
 • Vóór 8.00 uur kun je gebruik maken van de douches.
 • Indien je blijft slapen, dan krijg je in de ochtend en de middag een broodmaaltijd aangeboden van het ziekenhuis. Wil je gebruik maken van de warme maaltijd in het ziekenhuis, dan kun je een maaltijd bon kopen hiervoor bij de receptie in de centrale hal.
 • De voedingsassistente van de afdeling zal regelmatig koffie en thee aanbieden.
 • Tijdens rooming-in vragen we jou het bezoek te beperken tot maximaal 2 personen.