Gips- of kunststofverband

In het gips

U heeft een gips- of kunststofverband. Deze folder geeft u meer informatie over het omgaan met een gips- of kunststofverband.

Hoe om te gaan met het verband

  • Het gewone gipsverband is pas na twee dagen volledig hard.
  • Kunststofverbanden mogen al na een half uur worden belast.
  • In principe mag een gips niet nat worden. Als dit wel het geval is dan zal de gipsverbandmeester dit met u bepreken.

Hoe zwelling te voorkomen

Bij een arm- of beenbreuk ontstaat een bloeding met mogelijk een zwelling als gevolg. U kunt zwelling tegengaan door uw arm of been zoveel mogelijk omhoog te houden.

Bij een armbreuk draagt u de arm overdag in een sling of mitella.              
‘s Nachts dient u de arm op een kussen te leggen.

Bij een beenbreuk laat u wanneer u zit uw been op een paar kussens rusten. Daarbij is het belangrijk dat uw voet hoger ligt dan de knie en de knie hoger dan de heup.

Voor het slapen kunt u een kussen onder het matras leggen, aan het voeteneind. Hierdoor komt uw been, op een juiste wijze, hoger te liggen.

Wat te doen bij zwelling

Zwelling onder gips kan gevaarlijk zijn. Door onvoldoende ruimte onder het gips kunnen bloedvaten worden dichtgedrukt.

Er kan sprake zijn van een toenemende zwelling als:

  • pijn niet vermindert, maar zelfs heviger wordt;
  • vingers of tenen dik, blauw of wit worden en mogelijk gaan tintelen.

Als dit gebeurt, dient u snel contact op te nemen met de gipsverbandmeester van de gipskamer. Na kantoortijden noet u contact opnemen met de spoedeisende hulp.

Verdere adviezen

Neem contact op met de gipskamer als:

  • Uw gips is gebroken, waardoor het zijn functie niet meer kan vervullen.
  • Het gips op één bepaalde plaats blijft drukken.
  • De pijn aanhoudt of zelfs verergert.
  • Vingers of tenen dik, blauw of wit worden en eventueel gaan tintelen, zelfs als u uw arm of been hoog legt.
  • U iets tussen huid en gips hebt laten vallen en daar last van heeft.

Tot slot

Als u vragen hebt over het gips, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 – 10.00 en 13.30 – 14:30 telefonisch contact opnemen met de gipskamer, telefoon: 040 - 286 48 14.

Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp, telefoon: 040 - 286 48 34.