Novasure procedure

Wanneer een Novasure-procedure

U kunt klachten hebben van overmatig bloedverlies dat veroorzaakt wordt door afwijkingen in het endometrium. Dit kan op diverse manieren behandeld worden, zowel medicamenteus als door middel van een operatieve ingreep. Indien medicijnen geen succes hebben, kan het verbranden van het endometrium een oplossing zijn. Dit kan onder andere met behulp van de novasure - procedure. De ingreep is alleen bedoeld voor mensen die niet meer zwanger willen worden. Een zwangerschap na Novasure kan ernstige gevolgen hebben.

Wat is endometrium

De baarmoeder wordt bekleed door slijmvlies, het zogenaamde ‘endometrium’. Elke maand wordt dit onder invloed van hormonen opgebouwd, met als doel een bevruchte eicel te ontvangen. Als een zwangerschap uitblijft, treedt een menstruatie op waarbij het baarmoederslijmvlies afgestoten wordt. Hierna begint de cyclus opnieuw en wordt het baarmoederslijmvlies weer opgebouwd tot de volgende menstruatie komt.

Hoe verloopt de behandeling

De ingreep vindt plaats tijdens een dagopname onder algehele anesthesie (narcose) of onder spinaal (ruggenprik). U wordt opgenomen op de dag van de operatie. Er wordt een dun buisje in de baarmoeder gebracht. Uit dit buisje wordt een driehoekig instrument geschoven. Dit wordt verwarmd gedurende enkele minuten. Hierdoor wordt het slijmvlies van de baarmoeder verbrand.

1.Uw arts zal uw baarmoederhals iets
verwijden en via de baarmoederhals een dun
buisje in de baarmoeder aanbrengen.
2.Vervolgens schuift de arts het driehoekige
instrument van gaas door het buisje waarna
het zich uitvouwt en de afmeting van de
baarmoederholte aanneemt.
3.Gedurende ongeveer anderhalve minuut
krijgt de baarmoeder elektrische energie
toegediend.
4.Het driehoekige instrument van gaas wordt
dan teruggetrokken in het buisje en uit de
baarmoeder gehaald.

Voordat deze behandeling plaatsvindt, moeten afwijkingen van het
baarmoederslijmvlies worden uitgesloten. Dit kan soms met behulp van
een echoscopie. Vaak wordt eerst een hysteroscopie (kijken in de
baarmoeder) gedaan.

Mogelijke complicaties

Volgende problemen doen zich vaak voor na de ingreep:

 • Krampen / bekkenpijn
  Deze duren meestal een paar uur en zijn binnen 24 uur na de behandeling verdwenen.
 • Misselijkheid en braken                                                                              Deze kunnen met geneesmiddelen bestreden worden.
 • Vaginale bloedingen / bruine waterige afscheiding
  Dit kan enkele weken aanhouden.                                         
 • Beschadiging                                                                                                     Er kan tijdens de behandeling een wond of een gaatje in de wand van de baarmoeder ontstaan. Dit heet perforatie. Meestal geneest het vanzelf. Een gaatje groter dan ongeveer  3 cm moet soms operatief gesloten worden. Soms is een laparoscopie (kijkoperatie) of zelfs een buikoperatie nodig om te beoordelen of de beschadiging een bloeding in de buik heeft veroorzaakt. Wanneer een perforatie ontstaat kan de novasure niet doorgaan. Deze complicatie komt echter zelden voor.
 • Infectie                                                                                                       Koorts en hevige buikpijn wijzen op een infectie. Deze kan in de baarmoederwand, maar ook in de eileiders optreden. Behandeling met antibiotica is dan noodzakelijk. U moet bij koorts en/of hevige buikpijn direct contact opnemen met de polikliniek of de afdeling gynaecologie. Ook deze complicatie komt weinig voor.
 • Overgevoeligheid                                                                                                               U kunt overgevoeligheid zijn voor jodium, latex of andere stoffen. Als u weet dat u overgevoelig bent voor bepaalde stoffen dan moet u dat vertellen. Wij kunnen daar dan rekening mee houden. In zeer zeldzame gevallen is acute behandeling noodzakelijk. Soms treden de verschijnselen pas later op. U moet de polikliniek of de afdeling bellen als zich na de ingreep verschijnselen voordoen van ongebruikelijke duizeligheid, hartkloppingen en als u zich onwel voelt.

Hoe verder

Meestal kunt u dezelfde dag naar huis. U zult vrij snel opknappen, veel sneller dan wanneer u een baarmoederverwijdering zou hebben ondergaan.

Bij 80 % van de vrouwen heeft de behandeling een goed resultaat. Dit wil zeggen dat 40 – 45 % geen menstruatie meer heeft en de andere 40 – 45 % veel minder vloeit. Bij 10 – 15 % heeft de behandeling helaas geen effect gehad. Meestal zijn deze vrouwen op een andere vorm van therapie aangewezen zoals baarmoederverwijdering.

Leefregels na Novasure behandeling

 • Het is verstandig de eerste dagen na de ingreep rustig aan te doen.
 • Werkhervatting en sport mag weer na 24 uur.
 • Zolang er bloedverlies is adviseren wij, in verband met kans op infectie, het volgende;

          - geen geslachtsgemeenschap te hebben, 
          - geen bad te nemen, douchen mag wel,  
          - niet te zwemmen of sauna te bezoeken,     
          - geen tampons te gebruiken, maandverband mag wel.     

Controle-afspraak

Na ongeveer 6 weken wordt u voor een controleafspraak terugverwacht op de polikliniek. Hiervoor is reeds een afspraak gemaakt, zie uw afsprakenkaartje.

Advies

Zoals eerder met u besproken is het van belang dat u na de ingreep nooit meer zwanger wordt. De behandeling zelf is geen anticonceptie.

Wanneer moet u het ziekenhuis bellen

Als u na de ingreep last heeft van:

 • hevig bloedverlies (meer dan een forse menstruatie);
 • hevige buikpijn;
 • koorts (38 graden of meer);
 • duizeligheid, hartkloppingen en een onwel gevoel.

Koorts en hevige buikpijn wijzen op een infectie. Deze kan in de baarmoederwand, maar ook in de eileiders optreden. Behandeling met antibiotica is dan noodzakelijk. Deze complicatie komt weinig voor.

U kunt contact opnemen met een van de volgende afdelingen:

Dagelijks
8.30-17.00 uur:

polikliniek gynaecologie                telefoon: 040 - 286 48 20
Na 17.00 uur en in het weekend:

S.E.H. ( spoedeisende hulp)           telefoon: 040 - 286 48 34

Op de dag van de ingreep
7.00-20.00 uur: dagbehandeling      telefoon: 040 - 286 48 44

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie, maar als een aanvulling hierop. Hierdoor kunt u alles nog eens rustig nalezen.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnamen met de polikliniek gynaecologie, telefoon: 040 - 286 48 20.

Voor medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.

Meer informatie kunt u vinden op:
www.hevigbloedverlies.nl