Rooming-in voor ouders pasgeborene

Rooming-in

Rooming-in betekent dat er voor jou als ouder een mogelijkheid bestaat om te blijven slapen bij je kind. Wij verzoeken je onderstaande regels op te volgen.

  • Draag gepaste nachtkleding tijdens het verblijf op onze afdeling.
  • Gebruik van douche en toilet op de kamer is alleen toegestaan voor de ouders van het kind.
  • Gebruik lege bedden op de kamer niet als zitplaats en/of kapstok.
  • Ontbijt en lunch worden voor één ouder door het ziekenhuis verzorgd. Warme maaltijden zijn tegen vergoeding voor 10.00 uur aan te vragen bij de voedingsassistente. Ook is het mogelijk om eten vanuit thuis op te warmen in de magnetron van de afdeling.

Uitzondering op de regels zijn alleen mogelijk na overleg met het personeel. Het personeel houdt zich het recht voor om indien noodzakelijk voor de patiënt af te wijken van bovenstaande regels.

Verblijf gezonde moeder

Wanneer uw kind opgenomen wordt vanuit de thuissituatie geldt het volgende:

Geboortezorg is uitgesloten van het eigen risico. Bij het verblijf van een gezonde moeder is er echter geen sprake meer van geboortezorg. De moeder is gezond en heeft geen geneeskundige zorg nodig. In dit geval kan het 'overig zorgproduct' worden gedeclareerd bij de persoon die de 'zorg' (meer hotelkosten) ontvangt, in dit geval dus de moeder. Daarom komt dit ten laste van het eigen risico van de moeder. Dus op het moment dat de moeder geen medische indicatie heeft om tijdens haar geïndiceerde kraamdagen in het ziekenhuis te verblijven en de moeder verblijft in het ziekenhuis op grond van verblijf gezonde moeder, dan komen de kosten van dit verblijf ten laste van het eigen risico van de moeder.

Informeer daarom altijd bij jouw eigen verzekering wat er vergoed wordt.

Heb je nog vragen over de rooming-in, stel ze dan gerust aan het personeel van de afdeling.