Hartfalen - behandeling

9100.jpg
St. Anna Logo

Over het algemeen is hartfalen niet te genezen. Als bij u de diagnose hartfalen is vastgesteld, zijn er verschillende behandelingen die uw klachten kunnen verminderen of onder controle kunnen houden. Samen met u bekijken we welke behandeling voor u geschikt is.

 

Welke behandelingen tegen hartfalen zijn mogelijk?

Samen met uw cardioloog bekijkt u eerst of een standaardbehandeling mogelijk is. Een standaardbehandeling houdt in:

  • verandering van uw levensstijl (zoals minder zout eten);
  • genoeg uitrusten en met mate bewegen;
  • gebruik van medicijnen om het pompvermogen van het hart te vergroten, zwellingen te beheersen en om andere symptomen van hartfalen te behandelen.

Voor sommige patiënten voldoet een standaardbehandeling niet. Er zijn dan een aantal mogelijke behandelingen:

  • Een bypassoperatie is een optie als uw hartfalen wordt veroorzaakt door spierbeschadiging door vernauwde kransslagaders. Bij een bypassoperatie wordt een omleiding aangebracht langs vernauwde of afgesloten bloedvaten van een van de kransslagaders. De bloedstroom in en rond het hart verbetert hierdoor.
  • Een hartklepoperatie is een optie als uw hartfalen wordt veroorzaakt door defecte of aangetaste hartkleppen. Er zijn twee operaties mogelijk: een operatie om de hartklep te repareren of een operatie waarbij een hartklep wordt vervangen door een kunstmatige klep.
  • Cardiale Resynchronisatietherapie (CRT) is voor bepaalde patiënten met matig tot ernstig hartfalen een optie. Bij deze therapie wordt een soort pacemaker of ICD in uw lichaam gebracht die het hart weer gelijktijdig kan laten samentrekken.
  • Een harttransplantatie is bij ernstig, progressief hartfalen de enige behandelmogelijkheid. Het hart wordt dan vervangen door een donorhart.

 

Waarom voor behandeling van hartfalen naar het Anna Ziekenhuis?

De cardiologen van het Anna Ziekenhuis bieden persoonlijke en betrokken hartzorg op een uitstekend niveau. Zij hebben dagelijks onderling overleg over het onderzoek en behandeling van hun patiënten. In het Anna Ziekenhuis worden patiënten met hartfalen begeleid door een gespecialiseerde hartfalenverpleegkundige op de speciale hartfalenpolikliniek.

Goed om te weten
Stel uw vraagWij beantwoorden uw vraag binnen 2 werkdagen

Voor medische vragen: neem telefonisch contact op met de polikliniek of maak gebruik van BeterDichtbij als u daarvoor bent aangemeld. Gebruik het afsprakenformulier voor het maken of wijzigen van een afspraak.