Hernia-operatie van de rug

9893.jpg
St. Anna Logo

Hernia betekent letterlijk breuk. Ook in de wervelkolom kan een breuk ontstaan ter hoogte van de nek of van de rug. Een nek- of rughernia is een scheur in de achterkant van een tussenwervelschijf waardoor een deel van de zachte kern van de tussenwervelschijf naar buiten stulpt. Dat uitpuilende stukje drukt op het ruggenmerg of op een zenuwwortel en veroorzaakt pijn. Bij een rughernia heeft u pijn in de onderrug. Door de druk op de zenuwen kan de rugpijn uitstralen naar een been of naar beide benen. De klachten kunnen acuut optreden of sluipend. In veel gevallen verdwijnen lage rugklachten na een aantal weken, eventueel met behulp van pijnstillers en bewegen, maar de aandoening blijft wel aanwezig. De pijn in uw benen blijft vaak bestaan en kan zelfs in hevigheid toenemen. Wanneer uw pijnklachten ondanks de pijnbestrijding blijven bestaan, kan een operatie nodig zijn.

 

Hernia-operatie van de rug in het  Anna Ziekenhuis

In het Anna Ziekenhuis in Geldrop kunt u bij onze neurochirurgen terecht voor een herniaoperatie van de rug. De ingreep duurt ongeveer 45 minuten en vindt plaats onder narcose. U verblijft hierbij meestal 2 dagen in ons ziekenhuis. Er zijn verschillende technieken voor het opereren van een hernia. De klassieke herniaoperatie, een kijkoperatie en operatie via een microtube. Onze neurochirurgen kiezen meestal voor de klassieke operatiemethode, omdat deze techniek tegenwoordig ook een kleine ingreep is en de beste resultaten geeft. Na de operatie start u al in het ziekenhuis met revalidatie onder begeleiding van de fysiotherapeut.

Het proces

Preoperatieve screening

Bij bureau opname bespreekt u met de anesthesieverpleegkundige en/of de anesthesioloog uw gezondheid en een door u vooraf ingevulde vragenlijst. Dan volgt lichamelijk onderzoek. Als aanvullend onderzoek nodig is, krijgt u hiervoor afspraken. Bijvoorbeeld voor de geneesmiddelenpoli. Daarna bespreekt u de verdoving. Tijdens uw herniaoperatie krijgt u een algehele verdoving (narcose).

  Niet vergeten

 • Gebruik bloedverdunners melden

Voorbereidingen thuis

Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, stopt u hiermee volgens instructies van uw arts vanaf 7 dagen voor uw opnamedag. U mag tijdelijk geen pijnstillers zoals Aspirine of Naprosyne nemen. Deze middelen verhogen het risico op nabloedingen na de operatie. Het is verstandig om tijdig hulp in huis te regelen, zodat u thuis na de operatie rustig aan kunt doen. Na de ingreep mag u niet zelf auto rijden. Zorg daarom dat iemand u na uw ziekenhuisopname komt ophalen.

  Niet vergeten

 • Geen bloedverdunners nemen
 • Hulp in huis regelen
 • Vervoer regelen

De dag van uw opname

U mag 8 uur voor de operatie niets meer eten of drinken. U komt op het afgesproken tijdstip nuchter naar het ziekenhuis. U meldt zich bij de receptie bij de hoofdingang, waarna een gastheer/vrouw u naar de verpleegafdeling brengt. De verpleegkundige geeft u informatie over de operatie en uw verblijf op de afdeling. De fysiotherapeut vertelt u over uw fysiotherapie in het ziekenhuis en legt uit hoe u zich na de operatie in bed kunt omdraaien en kunt gaan zitten. Daarna trekt u operatiekleding aan.

  Niet vergeten

 • Nuchter zijn
 • Instructies over houdingen

De operatie

De verpleegkundige brengt u per bed naar de operatieafdeling. Hier krijgt u een infuus in een bloedvat van uw arm voor de toediening van vocht, medicijnen en de verdoving. De anesthesioloog dient de verdoving toe. Tijdens de herniaoperatie maakt de neurochirurg een sneetje van ongeveer 3 cm in de huid van uw rug, midden boven de wervelkolom, precies boven de plaats waar de hernia zit. U ligt hierbij op uw buik. De neurochirurg schuift daarna de lange rugspieren opzij, waardoor de wervelkolom zichtbaar wordt en opent het wervelkanaal. Daarna zoekt de neurochirurg de beknelde zenuw en de tussenwervelschijf op en verwijdert het uitpuilende stukje kraakbeen dat tegen de zenuw aandrukt. Hierdoor komt de zenuw vrij te liggen. Soms is het nodig om ook een deel van de tussenwervelschijf zelf te verwijderen. Daarna sluit de neurochirurg de wond met (meestal) oplosbare hechtingen. Aan het eind van de ingreep plaatst de neurochirurg eventueel een slangetje (drain) in de wond waarmee overtollig wondvocht kan aflopen.

Na de operatie

U gaat naar de uitslaapkamer (recovery), waar we uw lichaamsfuncties controleren. Als uw controles stabiel zijn, mag u terug naar de verpleegafdeling. U krijgt pijnstillers. U mag weer eten en drinken. De verpleegkundige verwijdert uw infuus en controleert de functie van uw benen, uw pols en bloeddruk. De eerste 6 uur ligt u vanwege de wondgenezing op uw rug. Als u nog niet geplast heeft, leegt de verpleegkundige uw blaas met een slangetje. Na 6 uur mag u afwisselend op uw linker- en rechterzijde liggen.

Verblijf in het ziekenhuis

De dag na de operatie verwijdert de verpleegkundige uw wonddrain. U start met revalidatie onder begeleiding van de fysiotherapeut. U oefent met in en uit bed komen, opstaan, gaan zitten en lopen. De dag erna kunt u douchen of u wassen aan de wastafel. U oefent weer met de fysiotherapeut en krijgt adviezen voor thuis. Ook kunt u vragen stellen.

  Niet vergeten

 • Start revalidatie
 • Douchen mag weer
 • Vragen stellen

Ontslag uit het ziekenhuis

Bij uw ontslag bespreekt de neurochirurg en/of verpleegkundige met u wat u thuis kunt verwachten en wanneer u contact kunt of moet opnemen met het ziekenhuis. U krijgt leefregels mee voor thuis en uitleg over wondverzorging en het verwijderen van de hechtingen. U mag nog niet zelf autorijden.

  Niet vergeten

 • Leefregels
 • Instructies voor wondverzorging

Controleafspraak

Na ongeveer 8 weken komt u bij de neurochirurg op de polikliniek neurologie voor controle. Uw neurochirurg kan zo nodig informatie over uw ingreep uitwisselen met uw bedrijfsarts. De bedrijfsarts begeleidt een eventuele terugkeer naar uw werk. Daarom is het belangrijk dat uw bedrijfsarts op de hoogte is van uw aandoening of behandeling. Om uw privacy te beschermen is uw toestemming nodig voor overleg tussen uw neurochirurg en uw bedrijfsarts.

  Niet vergeten

 • Bedrijfsarts informeren
Stel uw vraagWij beantwoorden uw vraag binnen 2 werkdagen

Voor medische vragen: neem telefonisch contact op met de polikliniek of maak gebruik van BeterDichtbij als u daarvoor bent aangemeld. Gebruik het afsprakenformulier voor het maken of wijzigen van een afspraak.