Niet invasieve beademing (NPPV)

Deze folder is bedoeld voor uzelf en uw naasten. Hierin kunt u lezen wat niet invasieve beademing (Non-invasive Positive Pressure Ventilation, afgekort NPPV) precies is en wat u kunt verwachten van de behandeling.

Tijdens deze behandeling ligt u op de intensive care (IC) en krijgt u te maken met de intensivist en de intensive care verpleegkundigen. Een intensivist is een specialist die de medische leiding heeft op de afdeling Intensive Care.

Het is goed u te realiseren dat uw persoonlijke situatie anders kan zijn, dan hier is beschreven

Niet invasieve Beademing (NPPV)

Bij NPPV wordt gebruik gemaakt van masker beademing. Een NPPV apparaat gaat uw ademhaling ondersteunen zonder dat het plaatsen van een buisje in de keel nodig is. Bij NPPV wordt gebruik gemaakt van een masker op het gezicht, waarbij u zelfstandig via het masker ademt. Het ademhalen gaat daardoor gemakkelijker en efficienter.

Wanneer NPPV?

Gezonde longen zorgen ervoor dat het lichaam zuurstof opneemt bij het inademen en koolzuur kwijt raakt bij uitademen. Koolzuur is een afvalstof. Koolzuur ontstaat in het lichaam bij de productie van energie. Bij het ademhalen gaat het proces van opnemen van zuurstof en het uitscheiden van koolzuur altijd door.

Bij zieke longen gaat de uitwisseling van deze gassen moeilijker. De longen nemen minder goed zuurstof op en raken het koolzuur minder goed kwijt. Hierdoor daalt het zuurstofgehalte in het lichaam en stijgt het koolzuurgehalte. De ademhaling is dus niet efficiënt genoeg. De medische term hiervoor is respiratoire insufficiëntie.

Ademhalingsondersteuning via NPPV wordt toegepast wanneer uw ademhaling niet efficiënt is en u last hebt van benauwdheid, die:

  • onvoldoende verbetert na behandeling met medicijnen en/of zuurstof,
  • zo ernstig is dat behandelen met medicijnen en/of zuurstof onvoldoende is.

De behandeling

Bij ademhalingsondersteuning met NPPV krijgt u een transparant masker over het gezicht geplaatst. Het masker is via een slang aangesloten op een NPPV beademingsapparaat.

Behalve zuurstof geeft het apparaat een positieve druk bij in- en uitademing. Door deze druk blijven uw luchtwegen zo goed mogelijk geopend. De gasuitwisseling wordt hierdoor verbeterd.

Het zuurstofgehalte in het bloed stijgt weer en het koolzuurgehalte daalt. Bovendien kost het ademen u zo minder kracht en energie.

In het begin wordt het masker rustig voor uw gezicht gehouden, zodat u kunt voelen dat de in- en uitademing met een bepaalde druk verloopt.

Wanneer dit goed aanvoelt, wordt het masker met behulp van klittenbanden achter op uw hoofd vastgezet. Sommige patiënten moeten hier erg aan wennen, terwijl anderen het als een opluchting ervaren. Dit is voor iedereen verschillend.

Het kan in het begin moeilijk zijn om de ademhaling onder controle te krijgen. De verpleegkundige helpt u om het juiste ademhalingsritme te vinden.

U kunt door de behandeling wat last krijgen van geïrriteerde ogen en droge mondslijmvliezen. De intensive care (IC) verpleegkundige helpt u met mond en oog verzorging. Omdat u zelfstandig kunt ademhalen is het mogelijk, in overleg met de IC-verpleegkundige, even het masker af te zetten om te eten, drinken of medicijnen in te nemen.

Tijdens de eerste uren van de behandeling is het van groot belang dat u het masker continu ophoudt. Dit geeft het beste resultaat. U kunt tijdens de behandeling wel praten, maar u bent moeilijker verstaanbaar door het masker. Bovendien is praten vermoeiend voor u.

De verpleegkundige voert regelmatig controles uit bij u en er wordt regelmatig bloed afgenomen. De intensivist kan op basis van de bloeduitslagen beoordelen of de behandeling het gewenste effect heeft en/of de instellingen van het apparaat aangepast moeten worden. De behandeling gaat ook door tijdens de nacht.

Hoe lang de behandeling voor u duurt, kan de intensivist u het beste vertellen. Dit wordt vaak pas in de loop van de behandeling duidelijk.

Tot slot

Ondanks een goede motivatie en inspanningen van u, uw naasten en het medisch team kan ademhalingsondersteuning met NPPV toch onvoldoende blijken. De intensivist zal met u en uw familie of naasten bespreken welke behandelingsmogelijkheden er in dat geval nog zijn.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Intensive Care & Coronary Care (route 91), IC/CC verpleegkundige en Ventilation Practitioner: 040 - 286 41 90.