Chemische conversie boezemfibrilleren (herstel hartritme door medicatie)

Inleiding

Omdat je last hebt van boezemfibrilleren (ook wel atriumfibrilleren genoemd) heb je in overleg met jouw behandelend arts medicatie toegediend gekregen via het infuus. Deze medicatie vergroot de kans dat het normale hartritme binnen enkele uren weer hersteld. In deze informatie lees je meer over deze behandeling en wat je daarna kunt verwachten.

Waarom eerst een poging boezemfibrilleren te herstellen met medicatie?

De meerderheid van patiënten met boezemfibrilleren krijgen weer het normale hartritme na toediening van deze specifieke medicatie die gericht is tegen het boezemfibrilleren (zogenaamde anti-arithmica: flecaïnide, amiodaron of ibutilide). Het herstel van het hartritme treedt meestal binnen enkele uren op. Hierdoor zal het minder vaak nodig zijn het hartritme te herstellen door een elektrische schok onder narcose (elektrocardioversie) en hoeven patiënten minder lang in het ziekenhuis te blijven.

Wat kun je verwachten na toediening van de medicatie?

Na toediening van de medicatie wordt het hartritme nog een uur bewaakt (in geval van ibutilide 4 uur). Soms werkt de medicatie zeer snel en is jouw hartritme dan al hersteld. Dan is de verdere behandeling poliklinisch en is de rest van deze informatie niet van toepassing.

Als er na een uur nog steeds sprake is van boezemfibrilleren mag je toch naar huis om thuis het verdere effect van de medicatie af te wachten*. Je meldt je dan de volgende ochtend om 8:00 uur op de Functieafdeling cardiologie voor controle van een hartfilmpje (ECG). In het weekend meld je je om 9:00 uur op de Eerste Hart Hulp voor controle van een hartfilmpje (ECG). Het is dan belangrijk dat je nuchter komt (6 uur vooraf niet meer eten of drinken, eventuele medicatie mag wel worden ingenomen met een klein beetje water). De behandeling is geslaagd als blijkt dat het hartritme weer hersteld is. Dan is verdere controle poliklinisch.

Als er nog steeds sprake is van boezemfibrilleren zal dezelfde ochtend nog het hartritme hersteld worden middels een elektrocardioversie en kun je nadien meestal weer naar huis.

Soms lukt het ook met de elektrocardioversie niet om het hartritme goed te krijgen. Hoe de verdere behandeling er dan uitziet zal met jou worden besproken door jouw behandelend arts.

* In enkele gevallen moet je, na toediening van de medicatie, wegens medische redenen toch in het ziekenhuis blijven.

Hoe ziet de planning er de volgende ochtend uit na toediening van de medicatie?

  • Je meldt je om 8:00 uur op de polikliniek cardiologie (maandag t/m vrijdag).
  • Op zaterdag of zondag meld je je om 9:00 uur op de Eerste Hart Hulp.
  • Je komt nuchter (6 uur niet meer eten of drinken, eventuele medicatie mag wel worden ingenomen met een klein beetje water).
  • Er wordt een ECG (hartfilmpje) gemaakt.
  • Het hartritme wordt beoordeeld door de cardioloog.
  • Indien het hartritme hersteld is hoef je niet meer nuchter te blijven en mag je weer naar huis.
  • Indien het hartritme nog niet hersteld blijkt dan volgt dezelfde ochtend nog een elektrocardioversie onder narcose op de Eerste Hart Hulp. Je blijft tot die tijd nuchter.
  • Verdere controle volgt enkele weken later op de polikliniek bij jouw eigen cardioloog.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van deze behandeling?

Mogelijke bijwerkingen van de medicatie zijn een te trage hartslag of juist het ontstaan van andere ritmestoornissen, een te hoge hartslag. In dat geval zul je in het ziekenhuis blijven en mag je tussentijds niet met ontslag.

Waar vind ik de Functieafdeling Cardiologie en Eerste Hart Hulp?

De Functieafdeling Cardiologie bevindt zich op de begane grond, route 9.

De Eerste Hart Hulp vind je op de 3e etage, route 92. Je moet dan bij de ingang aanbellen en wordt dan verder geholpen.

Overige informatie

Bij verdere vragen kun je doordeweeks contact opnemen met de polikliniek Cardiologie van het Anna Ziekenhuis (tel: 040 – 286 48 80) en in het weekend met de Eerste Hart Hulp (tel: 040 – 286 47 77).

Notities

Heb je na het lezen van deze informatie vragen? Wij raden je aan ze hier op te schrijven. Zo weet je zeker dat je ze niet vergeet.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________