Chemische conversie boezemfibrilleren (herstel hartritme door medicatie)

St. Anna Logo

Inleiding

Omdat u last heeft van boezemfibrilleren (ook wel atriumfibrilleren genoemd) heeft u in overleg met uw behandelend arts medicatie toegediend gekregen via het infuus. Deze medicatie vergroot de kans dat het normale hartritme binnen enkele uren weer hersteld. In deze folder leest u meer over deze behandeling en wat u daarna kunt verwachten.

Waarom eerst een poging boezemfibrilleren te herstellen met medicatie?

De meerderheid van patiënten met boezemfibrilleren krijgen weer het normale hartritme na toediening van deze specifieke medicatie die gericht is tegen het boezemfibrilleren (zogenaamde anti-arithmica: flecaïnide, amiodaron of ibutilide). Het herstel van het hartritme treedt meestal binnen enkele uren op. Hierdoor zal het minder vaak nodig zijn het hartritme te herstellen door een elektrische schok onder narcose (elektrocardioversie) en hoeven patiënten minder lang in het ziekenhuis te blijven.

Wat kunt u verwachten na toediening van de medicatie?

Na toediening van de medicatie wordt het hartritme nog een uur bewaakt (in geval van ibutilide 4 uur). Soms werkt de medicatie zeer snel en is uw hartritme dan al hersteld. Dan is de verdere behandeling poliklinisch en is de rest van deze folder niet van toepassing.

Als er na een uur nog steeds sprake is van boezemfibrilleren mag u toch naar huis om thuis het verdere effect van de medicatie af te wachten*. U meldt zich dan de volgende ochtend om 8:00 uur op de Functieafdeling cardiologie voor controle van een hartfilmpje (ECG). In het weekend meldt u zich om 9:00 uur op de Eerste Hart Hulp voor controle van een hartfilmpje (ECG). Het is dan belangrijk dat u nuchter komt (6 uur vooraf niet meer eten of drinken, eventuele medicatie mag wel worden ingenomen met een klein beetje water). De behandeling is geslaagd als blijkt dat het hartritme weer hersteld is. Dan is verdere controle poliklinisch.

Als er nog steeds sprake is van boezemfibrilleren zal dezelfde ochtend nog het hartritme hersteld worden middels een elektrocardioversie en kunt u nadien meestal weer naar huis.

Soms lukt het ook met de elektrocardioversie niet om het hartritme goed te krijgen. Hoe de verdere behandeling er dan uitziet zal met u worden besproken door uw behandelend arts.

* In enkele gevallen moet u, na toediening van de medicatie, wegens medische redenen toch in het ziekenhuis blijven.

Hoe ziet de planning er de volgende ochtend uit na toediening van de medicatie?

  • U meldt zich om 8:00 uur op de polikliniek cardiologie (maandag t/m vrijdag).
  • Op zaterdag of zondag meldt u zich om 9:00 uur op de Eerste Hart Hulp.
  • U komt nuchter (6 uur niet meer eten of drinken, eventuele medicatie mag wel worden ingenomen met een klein beetje water).
  • Er wordt een ECG (hartfilmpje) gemaakt.
  • Het hartritme wordt beoordeeld door de cardioloog.
  • Indien het hartritme hersteld is hoeft u niet meer nuchter te blijven en mag u weer naar huis.
  • Indien het hartritme nog niet hersteld blijkt dan volgt dezelfde ochtend nog een elektrocardioversie onder narcose op de Eerste Hart Hulp. U blijft tot die tijd nuchter.
  • Verdere controle volgt enkele weken later op de polikliniek bij uw eigen cardioloog.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van deze behandeling?

Mogelijke bijwerkingen van de medicatie zijn een te trage hartslag of juist het ontstaan van andere ritmestoornissen, een te hoge hartslag. In dat geval zult u in het ziekenhuis blijven en mag u tussentijds niet met ontslag.

Waar vind ik de Functieafdeling Cardiologie en Eerste Hart Hulp?

De Functieafdeling Cardiologie bevindt zich op de begane grond, route 9.

De Eerste Hart Hulp vind u op de 3e etage, route 92. U moet dan bij de ingang aanbellen en wordt dan verder geholpen.

Overige informatie

Bij verdere vragen kunt u doordeweeks contact opnemen met de polikliniek Cardiologie van het Anna Ziekenhuis (tel: 040 – 286 48 80) en in het weekend met de Eerste Hart Hulp (tel: 040 – 286 47 77).