Immunotherapie

9909.jpg
St. Anna Logo

Bij de bestrijding van kanker krijgt u meestal een combinatie van behandelingen. Een van de behandelmogelijkheden is immunotherapie (immuuntherapie). Voor deze therapie met medicijnen komt u onder behandeling bij de internist-oncologen van het Anna Ziekenhuis.

Immunotherapie is de behandeling van kanker met medicijnen die uw eigen afweersysteem (immuunsysteem) tegen kankercellen stimuleren, zodat uw lichaam zelf de kankercellen gaat doden. De medicatie is dus niet rechtstreeks gericht op het vernietigen van de tumor of kankercellen. De medicatie bij immunotherapie heeft meestal een langdurig effect. Dat komt doordat uw afweersysteem een geheugen opbouwt tegen de tumor. 

 

Wat is immunotherapie (immuuntherapie)?

Immunotherapie bij kanker is meestal een aanvullende behandeling die u krijgt na een operatie of radioactieve bestraling. Het doel ervan is om eventueel achtergebleven kwaadaardige cellen alsnog te vernietigen en uw kans op genezing te vergroten. Soms krijgt u immunotherapie in combinatie met chemotherapie. Als genezing niet (meer) mogelijk is, kan immunotherapie uw ziekte remmen en klachten zoals pijn verminderen of voorkomen. De middelen bij immunotherapie kunnen net als elk medicijn bijwerkingen veroorzaken, bijvoorbeeld een grieperig gevoel, diarree en huiduitslag. Immunotherapie is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende soorten behandelingen. De meest gebruikelijke behandelvormen zijn:

  • immunotherapie met toediening van monoklonale antilichamen; deze middelen maken de kankercellen zichtbaar voor uw eigen afweersysteem;
  • immunotherapie met toediening van cytokinen; deze middelen versterken of veranderen de activiteit van uw eigen afweersysteem.

 

Hoe werkt immuuntherapie?

Als u in aanmerking komt voor immunotherapie krijgt u een afspraak bij de internist-oncoloog op de polikliniek oncologie in Geldrop. De arts bespreekt uw situatie met u en bekijkt welke vorm van immunotherapie voor u zinvol is. U krijgt informatie over de soort behandeling, de toedieningsvorm, de bijwerkingen en de duur van de therapie.

De toedieningswijze van de medicijnen hangt af van de soort immuuntherapie die u ondergaat. Bij de immunotherapie met monoklonale antilichamen krijgt u de middelen toegediend via een infuus. Hiervoor komt u naar het oncologisch dagcentrum van ons ziekenhuis. Tijdens het inlopen van het infuus, dat een aantal uren duurt, verblijft u in ons dagcentrum. U kunt daarbij altijd iemand meenemen voor gezelligheid en afleiding. Bij de immunotherapie met cytokinen krijgt u de middelen meestal via een injectie onder uw huid. Ook voor de injecties komt u naar ons oncologisch dagcentrum. Na enige tijd leren we u hoe u zichzelf kunt injecteren.

Over het algemeen worden alle behandelingen meerdere keren herhaald, met tussendoor een rustperiode van enkele weken. Na elke behandeling bekijken we nauwkeurig wat het effect is van uw medicatie. Zo nodig zal de oncoloog de middelen aanpassen. Ook bekijken we per keer of u last heeft (gehad) van bijwerkingen. Van uw arts of de verpleegkundige krijgt u informatie over het omgaan met bijwerkingen en zo nodig een ondersteunende behandeling.

 

Immunotherapie in het Anna Ziekenhuis

U kunt bij ons rekenen op deskundige zorg en optimale begeleiding door professionele behandelaars. U bent steeds bij dezelfde oncoloog en oncologieverpleegkundige onder behandeling, zodat persoonlijke aandacht en het opbouwen van een vertrouwensrelatie mogelijk is.

Stel uw vraagWij beantwoorden uw vraag binnen 2 werkdagen

Voor medische vragen: neem telefonisch contact op met de polikliniek of maak gebruik van BeterDichtbij als u daarvoor bent aangemeld. Gebruik het afsprakenformulier voor het maken of wijzigen van een afspraak.