Fractuurpreventie & osteoporose poli

Fractuurpreventie & osteoporose poli

Patiënten van 50 jaar en ouder die met een botbreuk op de spoedeisende hulp (SEH) van het Anna Ziekenhuis komen, krijgen binnen 3 maanden een uitnodiging voor onze fractuurpreventie & osteoporose poli. Het doel van deze polikliniek is om nieuwe fracturen in de toekomst te voorkomen. Bij mannen en vrouwen ouder dan 50 jaar die eerder een fractuur hebben gehad, verdubbelt het risico op een volgende fractuur. Wij doen onderzoek naar botontkalking door de kwaliteit van jouw bot te meten. Ook inventariseren wij met jou het risico op vallen.

Osteoporose, wat is dat precies

Osteoporose, beter bekend als botontkalking, is een aandoening waarbij de botten zo zwak (poreus) worden, dat makkelijk een breuk kan ontstaan. De meest voorkomende breuken als gevolg van osteoporose zijn de pols-, heup- en wervelbreuken. Wereldwijd heeft één op de drie vrouwen en één op de acht mannen boven de 55 jaar osteoporose.

Voor osteoporose geldt ‘voorkomen is beter dan breken’. In de praktijk blijkt dat in de meeste gevallen osteoporose pas wordt ontdekt, wanneer iemand iets breekt. Toch kan veel gedaan worden om de kans op osteoporose te verkleinen of de kans op botbreuken te verminderen. Een tijdige behandeling geeft op termijn een betere kwaliteit van leven.

Risicofactoren voor osteoporose

Sommige mensen hebben meer kans om osteoporose te ontwikkelen dan andere. De risicofactoren zijn afhankelijk van de leeftijd en de persoon. Een goed kennis van de risicofactoren is de eerste stap in de strijd tegen osteoporose. Hieronder vind je een lijst van de risicofactoren. Hoe meer risicofactoren op jou van toepassing zijn, hoe groter de kans dat je osteoporose krijgt.

 • Leeftijd: de botafbraak stijgt met de leeftijd
 • Geslacht: osteoporose komt bij vrouwen driemaal vaker voor dan bij
  mannen.
 • Erfelijkheid: osteoporotische botbreuk in de familie (gebroken heup of ingezakte wervels)
 • Vroegere fracturen: het ontstaan van een eerste osteoporosefractuur na de leeftijd van 50 jaar verdubbelt de kans op een tweede breuk
 • Te laag lichaamsgewicht (te mager)
 • Langdurig gebruik van corticosteroïden (prednison en prednisonachtige stoffen).
 • Ras
 • Vroege overgang: Als de laatste menstruatie al voor het 45e levensjaar heeft plaatsgevonden.
 • Langdurig uitblijven van menstruatie (amenorroe).
 • Roken: roken remt de activiteiten van botopbouwende cellen. Vrouwen die roken komen ook vroeger in de overgang.
 • Bepaalde ziekten of aandoeningen zoals een te snel werkende schildklier, reumatoïde artritis, bepaalde long-, nier-, maag-, darm- en leveraandoeningen of ernstige huidziekten.
 • Te weinig melkproducten (calcium houdende producten).

Diagnose osteoporose

De diagnose osteoporose kan worden gesteld door middel van een
botdichtheidmeting, ook wel DEXA-scan genoemd. De dichtheid van het
bot (BMD) kan met behulp van een speciaal röntgenapparaat, DEXAapparaat vastgesteld worden. Hiermee is het mogelijk de hoeveelheid kalk
in de botten van jouw heup en lendenwervels te meten. Hoe lager de BMD
(dit wordt uitgedrukt in T-scores en Z-scores), hoe groter de kans op een
botbreuk als je komt te vallen.
De straling waaraan men tijdens dit onderzoek wordt blootgesteld is erg
laag.

Naast de DEXA-scan wordt ook altijd middels bloedonderzoek het
vitamine D gehalte in jouw bloed bepaald. Afhankelijk van de uitslag van de
DEXA-scan kan verder aanvullend bloedonderzoek nodig zijn.

DEXA-apparaat

Behandeling osteoporose

Als blijkt dat jouw botdichtheid te laag is, dan wordt samen met jou gekeken
naar de meest geschikte behandeling. Deze kan bestaan uit één of een
combinatie van onderstaande behandelingen:

 • lichaamsbeweging
 • voedingsadviezen
 • valpreventie
 • behandeling met medicijnen

Jouw afspraak bij het osteoporosespreekuur

Je krijgt allereerst een DEXA-scan bij de afdeling Radiologie. Daarna
bezoek je de osteoporoseverpleegkundige. Zij bespreekt met jou de uitslag
van de DEXA-scan en de risicofactoren voor osteoporose. Ook geeft zij jou 
leefstijladvies en hoe je het risico op vallen kan verkleinen (valpreventie).
Ten slotte heb je nog een gesprek met de internist die met jou de diagnose
bespreekt en een behandeladvies geeft.
Jouw huisarts wordt op de hoogte gebracht van de diagnose en het
behandeladvies en neemt in principe de zorg weer over.

Vragen

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kun je contact
opnemen met de Wisselpoli: 040 - 286 48 92. Zij verbinden jou door met de
osteoporoseverpleegkundige.

Meer informatie

Meer informatie kun je vinden op:

Osteoporose Stichting
www.osteoporosestichting.nl

D3 aanpak tegen osteoporose
www.d3-aanpak.nl