Infliximab infuus

Inleiding

In overleg met uw maag-, darm-, leverarts (MDL-arts) gaat u starten met
de behandeling infliximab. In deze folder vindt u informatie over infliximab,
over de werking en de behandeling, het effect ervan en de eventuele
bijwerkingen die kunnen optreden.

Wat is infliximab

De ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa zijn chronische
ontstekingsziekten van de darm. Door afwijkingen in de werking van het
immuunsysteem (afweersysteem) kunnen heftige ontstekingsreacties
ontstaan. Deze reacties ontstaan voornamelijk in de darmen, waarbij ook
fistelvorming bij de anus kan ontstaan. Een fistel bij de anus is een
onnatuurlijke verbinding tussen de endeldarm en de huid. Meestal is het
een overblijfsel van een ontsteking in een anaalkliertje.

Uit onderzoek is gebleken dat patiënten met de ziekte van Crohn en
Colitis Ulcerosa meer Tumor Necrose Factor (TNFα) in hun bloed en
darmwand hebben dan gezonde mensen. Deze stof TNFα speelt een
belangrijke rol bij het instant houden van chronische ontstekingen.
Infliximab is een kunstmatig gemaakt eiwit (antilichaam) tegen TNFα. Het
bindt zich aan TNFα in het bloed en TNFα in de cellen waar deze stof
wordt geproduceerd. Het TNFα wordt zo onwerkzaam gemaakt en
daardoor kan de ontsteking geremd worden.

Onderzoek naar infliximab
De werkzaamheid van infliximab is vooral onderzocht bij patiënten met
ernstige vormen van de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. Uit deze
onderzoeken blijkt dat ruim 80% van de patiënten baat heeft bij het middel. De buikpijn en de ontlastingsfrequentie nemen af. De patiënt voelt
zich beter. Bij de meerderheid van de patiënten kan het gebruik van
corticosteroïden ( zoals bv Prednison) afgebouwd worden.
Bij 55% van de patiënten verdwijnen fistels volledig.

Toediening van infliximab

Infliximab wordt via een infuus toegediend. Afspraken voor het toedienen
van de infliximab worden van maandag tot en met donderdag ingepland.
Het toedienen van de infliximab duurt ongeveer 2 uur. Na de toediening blijft u nog 1 uur ter observatie in verband met mogelijke bijwerkingen.
Het is de bedoeling dat u gedurende de hele behandeling op de kamer blijft.

Toedieningsschema
U start met een inductietherapie volgens het volgende schema:

 • Eerste infuus: week 0: Dit heeft een toedieningstijd van ongeveer 5
  uur. U wordt om 10.00 uur op de afdeling verwacht.
 • Tweede infuus: na twee weken: Dit heeft een toedieningstijd van ongeveer 4 uur. U wordt om 11.00 uur op de afdeling verwacht.
 • Derde infuus: vier weken na het tweede infuus: Dit heeft een toedieningstijd van 3 uur. U wordt om 13.00 uur op de afdeling verwacht.
 • Bij een goede reactie/respons wordt het infuus iedere 6 tot 8 weken
  herhaald. Dit is de onderhoudsdosering.

In overleg met uw arts kan een afwijkend schema worden afgesproken.

Bijwerkingen

Zoals bij alle geneesmiddelen, kan ook het gebruik van infliximab
bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen zijn mild tot matig. Let wel,
niet iedereen ondervindt deze bijwerkingen.

Bijwerkingen die kunnen optreden tijdens de toediening:

 • allergische reacties tegen het middel,
 • klachten die het gevolg zijn van een verminderde werking van het immuunsysteem.

Allergische reacties
De meest voorkomende verschijnselen zijn: huiduitslag of netelroos, vermoeidheid, problemen met ademhalen (zoals benauwdheid of een piepende ademhaling) of een daling van de bloeddruk (bijvoorbeeld duizeligheid).
Eventuele bijwerkingen van infliximab worden door een verpleegkundige behandeld en aan uw arts doorgegeven. Allergische reacties kunnen behandeld worden met Tavegil en/of Prednison. Deze middelen remmen de allergische reactie. Tavegil heeft sufheid als bijwerking.
LET OP: Als u Tavegil toegediend krijgt, mag u niet meer autorijden.

Als de volgende verschijnselen na het toedienen van infliximab optreden (kan tot 6 maanden na toediening) raadpleeg dan zo snel mogelijk uw MDL-arts. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met uw dienstdoende huisarts:

 • pijn of zwakheid in borst, spieren, gewrichten of kaken,
 • gezwollen handen, voeten, enkels, gezicht, lippen, mond of keel, waardoor ademen of slikken moeilijk wordt,
 • netelroos of andere tekenen van een overgevoeligheidsreactie zoals huiduitslag en jeuk,
 • koorts,
 • kortademigheid.

Verminderde werking immuunsysteem
De behandeling van infliximab kan een verminderde weerstand veroorzaken. Dit kan leiden tot een grotere gevoeligheid voor infecties, waaronder tuberculose. Tuberculose is een infectie die zich soms jarenlang ongemerkt in de longen ophoudt zonder problemen te geven.
Voordat u met de behandeling begint, spreekt uw MDL-arts een mantoux (prikje onder de huid) en een röntgenfoto van uw longen af. Dit om tuberculose uit te sluiten. Het is zeer belangrijk dat u uw arts vertelt of u ooit in contact bent gekomen met iemand die tuberculose heeft (gehad).

Om het risico op infecties te voorkomen vindt u in deze folder een vragenlijst. Het is van belang dat u deze vragenlijst vóór iedere behandeling doorneemt.

Kinderwens

Als u een kinderwens heeft, overleg dit dan met uw MDL-arts. Dit geldt zowel voor vrouwen als voor mannen.

Vaccinatie

Voor bepaalde infectieziekten kunt u gevoeliger zijn. Vaccinatie is dan zinvol. Geadviseerd wordt een vaccinatie voor: griep, hepatitis A en B en rabiës. Bij een buitenlandse reis raden wij u aan tijdig te overleggen met uw MDL-arts.

Operatie

Als u een operatie moet ondergaan stopt u in overleg met uw MDL-arts    6 weken voor de ingreep met infliximab. Als de operatiewond is genezen kunt u weer infliximab gebruiken. Meldt bij een spoedoperatie aan de chirurg/anesthesist dat u infliximab gebruikt.

Opname

In overleg met uw MDL-arts gaat u starten met de behandeling van infliximab. Na uw afspraak met de arts zal er op de MDL poli samen met u data worden vastgelegd voor de behandeling met infliximab.
De behandelingen vinden plaats op de afdeling Dagbehandeling beschouwend op de 2e etage, route 89, kamer 214 (helemaal achter in de gang).

Belangrijk

Wij vragen u om de dag vóór het infuus gegeven wordt, contact op te nemen met de ziekenhuisapotheek. U heeft daarvoor een belkaartje gekregen waar het telefoonnummer op staat. Als u op maandag uw behandeling krijgt, dan vragen wij u op vrijdag contact opnemen met de ziekenhuisapotheek. Dit is ter bevestiging, zodat wij zeker weten dat u naar uw afspraak komt.

LET OP: Als u koorts of andere klachten heeft en/of antibiotica heeft gekregen, dan moet u een dag vóór of  ‘s ochtends op de dag van toediening uiterlijk om 8.30 uur altijd contact opnemen met:

 • de MDL-poli, telefoonnummer 040 - 286 4892

Wij vragen dit, omdat het infliximab-infuus ’s ochtends vroeg klaar gemaakt wordt. Als u niet komt, is het infuus niet meer bruikbaar. Dit infuus is erg kostbaar!

Mocht het voorkomen dat een patiënt in verband met een noodsituatie toch niet kan komen, dan roepen wij de eerstvolgende patiënt op de planning op. Dat kan betekenen dat u één of enkele dagen eerder moet komen. Wij rekenen op uw bereidheid  om dan te komen en vragen hiervoor uw begrip.

Vragenlijst

Bij bepaalde lichamelijke klachten mag u geen infliximab gebruiken. Indien u één of meerdere van onderstaande vragen met “Ja” beantwoord heeft, neemt u dan contact op met de verpleegkundige van de afdeling waar u wordt opgenomen of met de MDL-poli (zie achterzijde voor telefoonnummers).

Neem deze vragenlijst vóór elke behandeling door!

                                                                                                                                                                                                           

1.Heeft u de afgelopen dagen koorts gehad?
Ja     □           Nee    □   

2.Heeft u de afgelopen dagen keelpijn gehad?
Ja     □           Nee    □  

3.Heeft u de afgelopen dagen diarree gehad?  
Ja     □           Nee    □   

4.Heeft u huidinfecties zoals steenpuisten of wonden? 
Ja     □           Nee    □   

5.Heeft u benauwdheidsklachten of moet u vaak hoesten? 
Ja     □           Nee    □   

6.Heeft u pijn bij het plassen?                        
Ja     □           Nee    □   

7.Bent u op dit moment verkouden?   
Ja     □           Nee    □          

8.Heeft u onlangs antibiotica gebruikt? 
Ja     □           Nee    □                  

9.Bent u de afgelopen dagen kortademig en/of heeft u last van             gezwollen enkels?       
Ja     □           Nee    □                                             

10.Bestaat de kans dat u binnenkort wordt opgenomen voor een operatie of behandeld wordt bij de tandarts? 
Ja     □           Nee    □                       

11.Bent u in het buitenland geweest of van plan naar het buitenland te gaan? 
Ja     □           Nee    □                                                                                  

12.Bent u zwanger of heeft u een zwangerschapswens?   
Ja     □           Nee    □   

13.Heeft u de afgelopen periode contact gehad met tuberculose-patiënten? 
Ja     □           Nee    □        

14.Heeft u een mantoux test en een röntgenfoto van de longen gehad? Dit wordt gedaan bij de screening.
Ja     □           Nee    □      

Belangrijke telefoonnummers

 • Poli MDL 040 - 286 4892
 • Dagbehandeling 040 - 286 4056
 • Apotheek 040 - 286 4858
 • Spoedeisende hulp 040 - 286 4834
 • MDL-verpleegkundige is bereikbaar via de poli MDL op:
  - maandag en donderdag van 8.45 - 17.00 uur
  - dinsdag en vrijdag van 8.00 - 16.30 uur

Heeft u nog vragen?

Wij hopen dat wij al uw vragen beantwoord hebben en dat eventuele onzekerheden weggenomen worden via deze folder of het gesprek met uw specialist. Als u nog vragen heeft over uw behandeling dan kunt u contact opnemen met de poli van uw medisch specialist.