APD infuus

In overleg met uw arts gaat u starten met de APD-behandeling. In deze folder vindt u informatie over wat APD (ook wel Pamidroninezuur genoemd) is, over de toediening van APD en de eventuele bijwerkingen.

Wat is APD

APD is een stof die wordt gebruikt om de botafbraak in uw lichaam stop te zetten. Door APD wordt de botdichtheid bij ontkalking (osteoporose) en bij sommige vormen van kanker versterkt. De skeletschade wordt verminderd en ook de pijnklachten die daar het gevolg van zijn.

Toediening van APD

APD wordt via een infuus in een ader toegediend. Afspraken voor het toedienen van het infuus worden van maandag t/m donderdag ingepland op de afdeling klinisch dagcentrum beschouwend. Op de afdeling oncologie kan dit alleen op woensdag. Uw behandelend specialist bepaalt de dosering. De  toedieningtijd van de APD  kan variëren van 2 tot 4 uur, dit is afhankelijk van hoe u het infuus verdraagt en de dosering.

Let op:

 • Voor de start van APD moet er sprake zijn van een gezond gebit. U moet eerst bij de mondhygiënist geweest zijn voor de start APD.
 • Als u een behandeling bij uw tandarts moet ondergaan, vermeld dan altijd dat u intraveneuze bifosfanaten gebruikt in de vorm van APD.   Dit kan van invloed zijn op de eventuele behandeling

Bijwerkingen

Zoals bij alle geneesmiddelen kan ook het gebruik van APD bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen zijn mild te noemen. Let wel, niet iedereen ondervindt deze bijwerkingen.

De meest voorkomende bijwerkingen

Bijwerkingen die optreden direct na toediening van APD:

 • slaperigheid;
 • duizeligheid.

Let op: U mag dan geen voertuigen besturen, machines bedienen of andere bezigheden ondernemen waarbij uw volle aandacht nodig is.

Bijwerkingen die (soms) optreden een dag na toediening van APD:

 • kortdurende koorts en een griepachtig gevoel, gepaard gaande met rillingen;
 • enigszins ziek voelen;
 • vermoeidheid;
 • hoofdpijn;
 • spierpijn; 
 • blozen.

Als deze bijwerkingen optreden, kunt u maximaal 3 keer per dag               2 tabletten Paracetamol à 500 mg. innemen gedurende 24 uur.
Verdwijnen de klachten niet, neem dan contact op met uw behandelend specialist.

Mogelijke bijwerkingen op langere termijn:

 • osteonecrose van de kaak.

Belangrijke telefoonnummers

St. Anna Ziekenhuis                                               040 - 286 4040

Poli interne                                                                040 - 286 4873

Poli urologie                                                              040 - 286 4865

Dagbehandeling  beschouwend                      040 - 286 4056

Oncologisch dagcentrum                                    040 - 286 4228

Spoedeisende hulp                                                 040 - 286 4834

Heeft u nog vragen

Wij hopen dat wij al uw vragen beantwoord hebben en dat eventuele onzekerheden weggenomen worden via deze folder en/of het gesprek met uw specialist. Als u nog  vragen heeft over uw behandeling dan kunt u contact opnemen met de poli van uw medisch specialist.