Operatieve behandeling ontstoken wortelpunt

Operatieve behandeling ontstoken wortelpunt

Vandaag is bij u een ontsteking aan de wortelpunt van een tand of kies operatief behandeld. Daarvoor is aan de zijkant van uw kaak het tandvlees losgemaakt. Vervolgens hebben wij de wortelpunt en het ontstoken weefsel eromheen verwijderd. Tenslotte is het wortelkanaal gevuld en is het tandvlees weer teruggelegd en gehecht.

Naklachten

Begin met het innemen van de tabletten vóór de verdoving is uitgewerkt.
De verdoving is na ongeveer drie uur uitgewerkt. U kunt dan pijn krijgen, maar meestal valt dat mee. De pijn is goed te bestrijden door het innemen van pijnstillende tabletten. U heeft daarvoor een recept meegekregen. Begint u met het innemen van de eerste tabletten vóór de verdoving is uitgewerkt.

Na de operatie kunnen uw wang en/of uw lip gaan opzetten. Dat is een gevolg van de ingreep. Leg thuis een plastic zakje met ijsklontjes of een coldpak op uw wang of lip.
Na 3-4 dagen is de zwelling meestal het sterkst en wordt daarna vanzelf minder, om tenslotte geheel te verdwijnen. De zwelling wordt minder sterk wanneer u, zodra u thuis bent, een plastic zakje met ijsklontjes of coldpack op uw wang of lip legt. Om bevriezing van de huid te voorkomen schuift u een washandje om het plastic zakje. Het is voldoende als u dat een uur volhoudt. De eerste nacht kunt u het beste wat meer rechtop slapen. Meerdere hoofdkussens is voldoende.

De eerste paar dagen na de behandeling is het mogelijk dat u een lichte temperatuurverhoging heeft. Dit is normaal.

Verdere verzorging

Een goede mondhygiëne na een behandeling is erg belangrijk. Poets vanaf de dag na de behandeling normaal uw tanden en kiezen. Ook het behandelde gebied moet u voorzichtig poetsen. Poets over het tandvlees in de richting van de tand. De eerste dagen na de behandeling kunt u beter poetsen over de wond met een hand tandenborstel. Rest van het gebit kan u wel elektrisch poetsen.

U kunt de eerste vijf dagen beter niet roken!! Dat is slecht voor de genezing van de wond.

Het tandvlees wordt gehecht met materiaal dat na ongeveer 10-14 dagen vanzelf oplost. Soms kan dit langer duren. Ben niet ongerust als na enkele weken de hechting nog aanwezig is. Door met de tandenborstel over de hechting te poetsen lossen ze over het algemeen sneller op.

Een enkele keer moeten wij ander hechtmateriaal gebruiken. In dat geval is er met u een afspraak gemaakt voor een tweede bezoek, waarbij wij de hechtingen zullen verwijderen.

U kunt direct zonlicht en warmte op het gelaat het beste vermijden om extra zwelling te voorkomen.
Op de plaats waar de ontsteking is verwijderd, hoort na enige tijd het bot vanzelf weer dicht te groeien. Om dit proces te controleren komt u enkele maanden na de behandeling terug voor een controle afspraak. Uw arts geeft dat aan. Er zal dan een foto gemaakt worden.

De eerste paar dagen adviseren wij u zachte voeding te gebruiken, zodat u het kauwen zoveel mogelijk kunt vermijden.

Belangrijk!

De eerste dag na de ingreep kan de wond nog een beetje bloeden. Dat gaat vanzelf over. Zo niet, neemt u dan contact met ons op.

Doet u dat ook, wanneer de zwelling en/of de pijn na meer dan vier dagen erger worden in plaats van af te nemen. Als u koorts krijgt boven 39˚C moet u eveneens contact met ons opnemen.

Bereikbaarheid polikliniek kaakchirurgie

De polikliniek is bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Polikliniek kaakchirurgie: 040 - 286 48 68.

‘s Avonds of in het weekend kunt u de spoedeisende hulp (SEH) bellen, telefoon: 040 - 286 48 34 en vragen naar de dienstdoende kaakchirurg.

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor kunt u alles nog eens rustig nalezen. Heeft u nog vragen neem dan contact op met de polikliniek kaakchirurgie, telefoon: 040 - 286 48 68.

Of kijk op: www.kaakchirurg.nu