Tandheelkundige implantaten voor vast kroon- en brugwerk

Inleiding

In deze informatie word je geïnformeerd over tandheelkundige implantaten ten behoeve van vast kroon en brugwerk en krijg je instructies over de behandeling.

Wat is een implantaat

Een implantaat is een kunstwortel die van metaal (titanium) is gemaakt. Het is veelal een schroef, die in het kaakbot wordt vastgezet.
Het implantaat is na 2 tot 3 maanden in het bot vastgegroeid. Hierna kan het implantaat dienen als basis voor een kroon of brug.
(zie figuur 1) .

Figuur 1

Verwijzing naar de kaakchirurg

Meestal word je door je tandarts naar de kaakchirurg verwezen. Zij zien dat er implantaten nodig zijn. Samen met de kaakchirurg wordt een behandel- plan opgesteld. Je kunt op verwijzing van je tandarts (of huisarts) een afspraak voor een eerste consult bij de kaakchirurg maken. Vraag je tandarts dan wel om een verwijsbrief.

Recept

Je krijgt een recept voor verschillende medicijnen die je bij de apotheek kunt halen. Je hoeft de medicijnen niet mee te nemen naar het ziekenhuis.

 • Antibiotica
  Op indicatie zal de arts antibiotica voorschrijven.
 • Pijnstillers
  Na de behandeling kun je zo nodig starten met de pijnstillers.
 • Desinfecterende mondspoeling of tandpasta
  Begin hiermee een dag na de behandeling. Spoel je mond 2 tot 3 keer per dag gedurende een week. Als je de tandpasta hebt meegekregen poets je hiermee met een zachte tandenborstel het implantaat en omliggende wond 2 keer per dag.
 • Rustgevende medicijnen
  De kaakchirurg kan je medicijnen geven om gedurende de behandeling wat rustiger te zijn. Als jij deze medicijnen krijgt, kun je op de verpakking lezen wanneer je deze in moet nemen. Je kunt dan geen auto besturen. Neem daarom een begeleider mee.

Tijdens de behandeling

De ingreep wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Tijdens de behandeling word je afgedekt met steriele doeken. Ook ligt er een doek over je gezicht, maar je neus en mond zijn geheel vrij. Als de verdoving is ingewerkt, wordt het tandvlees losgemaakt en weggeschoven. Vervolgens worden gaatjes in het bot geboord. Het implantaat wordt daarna in het bot geschroefd. Het tandvlees wordt tenslotte met hechtingen gesloten.

Na de behandeling

Gedurende de eerste uren na de behandeling ontstaat een zwelling bij de wond. Deze zwelling kun je gedeeltelijk tegen gaan door direct na de ingreep het huidgebied rond de wond met behulp van ijsblokjes te koelen. Dit kun je doen door een dunne doek op de huid te leggen, op de betreffende plek van het gelaatsgedeelte. Hierop leg je een plastic zakje met ijsklontjes. Een dunne doek tussen de huid en het ijs voorkomt bevriezing van de huid. Dit doe je 15 minuten per half uur gedurende 2 à 3 uur.

Belasting

Gedurende de ingroei periode mag je niet te stevig eten aan de kant waar het implantaat is geplaatst.

Het soort implantaat

De kaakchirurg vertelt je wat voor soort implantaat er geplaatst is. Dit kan een één-fase of een twee-fase implantaat zijn.

Eén-fase implantaat
Dit implantaat steekt voor een klein deel door het tandvlees heen.
Eén dag na de implantatie maak je het implantaat en het tandvlees met een zachte tandenborstel goed schoon. Soms wordt na één maand de grote afdekschroef vervangen door een kleine schroef. Als deze vervanging nodig is, word je hierover door de kaakchirurg ingelicht.

Twee-fase implantaat
Een twee-fase implantaat is niet in de mond zichtbaar. Het tandvlees is over het ingebrachte implantaat heen gehecht. Je gebruikt de mondspoelvloeistof om het tandvlees goed schoon te maken.
Na enkele maanden krijg je een tweede veel kleinere ingreep. Het tandvlees boven het implantaat wordt opnieuw geopend, waarna de schroefjes worden gewisseld. Het implantaat wordt dan voorzien van een langere opbouw en steekt nu wel door het tandvlees heen.
Bij deze ingreep hoef je geen antibioticum te gebruiken. Wel dien je weer de mondspoelvloeistof of tandpasta te gebruiken. Je kunt, totdat de kroon of brug op het implantaat klaar is enige hinder ondervinden van het metalen gedeelte dat door het tandvlees heen steekt.

Als eerst botopbouw nodig is

Voor het plaatsen van implantaten in het kaakbot is er voldoende volume bot nodig. Door ontsteking of langdurige tandeloosheid kan veel bot verloren gaan. Soms is daarom een extra ingreep nodig om het uiteindelijk plaatsen van de implantaten mogelijk te maken. Dit noemt men een botopbouw.

Daartoe wordt het tandvlees ter plaatse van het toekomstige implantaat ingesneden en aan de kant geschoven. Het bestaande bot wordt bedekt met lichaamseigen bot. Hiertoe kan bot worden weggenomen uit het achterste deel van de onderkaak. Hierna heb je 3 à 4 dagen ongemak met zwelling en pijn. De kaakchirurg bespreekt met jou of dit onder plaatselijke verdoving of onder algehele narcose plaatsvindt (zie figuur 2).

Als meer bot nodig is dan wordt dit uit de bekkenkam weggenomen Dit gebeurt altijd onder algehele narcose. Je wordt meestal 1 dag opgenomen in het ziekenhuis. De wond geneest restloos. De eerste dagen na deze ingreep heb je enige pijn, en de eerste 2 tot 4 weken enige last met lopen.

Een enkele keer wordt bot uit het schedeldak weggenomen. Hiervoor wordt geen haar weggeschoren. Deze behandeling vindt onder algehele narcose plaatst en je mag dezelfde dag nog naar huis.

Figuur 2

Lichaamseigen bot of kunstbot

In alle gevallen wordt veruit het beste resultaat bereikt met lichaamseigen
bot! In sommige gevallen wordt gebruik gemaakt van kunstbot.

Alveolaire distractie


Het botvolume kan in verticale richting zodanig zijn verloren dat een
andere techniek nodig is om de kaakwal weer te herstellen.
Deze ingreep vindt plaats onder narcose. Na open maken van het
tandvlees aan de zijkant van de kaakwal wordt het bovenste deel van de
kaakwal losgemaakt van het basisdeel. Een schroef wordt aan beide
delen met kleine schroefjes bevestigd. Het bovenste deel van de schroef
steekt net door het tandvlees heen. Na een week wordt gestart met
draaien, dat doorgaans 2 weken duurt. Op het grensvlak ontstaat in een
periode van 3 à 4 maanden spontaan bot. De schroef kan dan bij het
plaatsen van de implantaten in één ingreep worden verwijderd (zie
figuur 3).

Figuur 3

Nieuwe kroon of brug

Bij implantaten in de onderkaak kan de tandarts na twee maanden starten met de vervaardiging van het kroon- en brugwerk, bij implantaten in de bovenkaak wordt hiermee drie maanden gewacht. De tandarts krijgt van
de kaakchirurg schriftelijk bericht wanneer de implantatie heeft plaatsgevonden. Je regelt zelf de afspraken bij de tandarts.

Nazorg, mondhygiëne en controle na één jaar

Eén dag na het plaatsen van de implantaten moet je beginnen met
poetsen. Het is belangrijk de implantaat constructie dagelijks goed schoon
te maken. Dit kun je doen met floss, gaasstrips, tuitenragertjes of met een
tandenborstel.
Plak en tandsteen op de implantaten en op de kroon of brug kunnen een
ontsteking veroorzaken van het mondslijmvlies en het tandvlees rondom de implantaten.

Die ontstekingen kunnen weer leiden tot verlies van bot rondom de implantaten en daarmee verlies van het implantaat zelf. Om dit te voorkomen zijn een goede voorlichting en instructie over het reinigen van de implantaten, de mond en de kroon of brug een belangrijk onderdeel van de implantaatbehandeling. Onze mondhygiëniste en preventieassistenten zullen je deze uitleg geven.

In het kader hiervan is het dan ook van belang dat je één jaar na het plaatsen van de implantaten bij ons terug komt voor controle en onderzoek van de geplaatste implantaten. Onze mondhygiëniste voert deze controle uit. Er zal dan een röntgenfoto worden gemaakt om de ingroei van het implantaat in het bot te beoordelen.

Deze controles zijn belangrijk omdat bij ongewenste ontwikkelingen tijdig kan worden ingegrepen.

Tijdschema van de behandeling bij implantaten van  vast kroon- en brugwerk

Eén uur voor de implantatie neem je eventueel de voorgeschreven dosis antibiotica en zo nodig rustgevende medicijnen.

 • Dag 1:
  De behandeling: de implantaten worden geplaatst. Ter controle worden direct röntgenfoto's genomen. Na de behandeling kun je zo nodig met de pijnstillers beginnen. Doorgaans kan een eventuele tijdelijke voorziening de volgende dag weer worden gedragen.
 • Week 8:
  Je komt nog voor controle op de polikliniek voordat je bij de tandarts start met de prothetische behandeling. Eventueel wordt het implantaat vrij gelegd.
 • Week 8:
  Bij implantaten in de onderkaak kan de tandarts starten met de vervaardiging van de kroon. Je regelt zelf de afspraken met je tandarts.
 • Week 12:
  Bij implantaten in de bovenkaak kan de tandarts starten met vervaardiging van de kroon. Je regelt zelf de afspraken met je tandarts.
 • Na 1 jaar:
  Controle en nazorg bij de mondhygiëniste.

Kosten

De kosten voor het plaatsen van implantaten zijn als volgt:

Aantal implantaten Prijs*
Plaatsing van één Straumann implantaat € 981,89*
Plaatsing van twee Straumann implantaten (in één sessie) € 1.615,27*
Ieder volgend implantaat (in één sessie) € 633,38*
   
Kosten botopbouw gelijktijdig met het plaatsen van het implantaat € 323,33*
Kosten botopbouw als aparte ingreep voorafgaand aan het plaatsen van het implantaat € 454,36*
   
Kosten van het vrijleggen van een implantaat als voor een 2-fase techniek gekozen wordt € 156,73*

* Prijswijzigingen onder voorbehoud

Deze kostenopgave is inclusief:

 • Alle verbruiksmaterialen
 • Lokale anesthesie
 • Plaatsing implantaat in de esthetische zone
 • Straumann implantaat/implantaten met afdekschroef (originele componenten met vermelden van lotnummers en implantaatpaspoort)
 • Postoperatieve zorg en controles binnen drie maanden na het plaatsen van het implantaat
 • Kosten gebruiksklaar maken praktijkruimte
 • Direct postoperatief röntgenonderzoek
 • Overhead kosten implantologie

Exclusief:

 • Initieel consult en onderzoek en het initieel röntgenonderzoek. De kosten hiervan vallen onder de basisverzekering en komen, als dit nog niet is opgebruikt, ten laste van je eigen risico
 • Controle van de implantaten na één jaar

De tandarts zal je separaat een rekening sturen voor de kosten van het kroon- en brugwerk. Deze zijn niet bij de kosten voor de implantatie inbegrepen.