Algemene informatie over centrum voor bijzondere tandheelkunde

Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) is gericht op de behandeling van patiënten bij wie de behandeling in de algemene praktijk niet (goed) meer mogelijk is of waarbij specifieke expertise nodig is.

Het CBT is onderdeel van de polikliniek kaakchirurgie. Daarom bestaat een nauwe samenwerking tussen gespecialiseerde tandartsen van het CBT en de kaakchirurgen.

Waarvoor kunt u terecht bij het CBT

In de volgende gevallen kunt u bij het CBT terecht:

 • aangeboren afwijkingen (bijvoorbeeld schisis)
 • angstproblemen
 • gebit (prothese) problemen
 • kinderen of volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking
 • kokhalsproblematiek
 • na een trauma
 • na oncologische behandeling in het hoofd-/halsgebied
 • niet aangelegde en/of afwijkende tanden en kiezen
 • second opinion voor tandheelkundige problemen
 • specifieke kindertandheelkunde (gedragsproblemen, onbehandelbaarheid, etc.) 
 • tandenknarsen, ernstige gebitsslijtage, kaakgewrichtsklachten

Wie werken bij het CBT

Bij het CBT werken diverse tandartsen met specifieke kennis en expertise. Er werkt een tandarts MPF(maxillo faciale prothetiek), tandartsen angstbegeleiding, een tandarts gnatholoog, kindertandartsen, mondhygiëniste en preventie assistente.

Verwijzing naar het CBT

U kunt zich aanmelden bij het CBT als u een verwijsbrief van uw tandarts, medisch specialist of huisarts heeft gekregen, waarin duidelijk de reden van verwijzing vermeld is (CBT-indicatie).  Deze verwijzing ontvangen we graag via mail. Ons mailadres is cbt@st-anna.nl.

Op basis van de reden van verwijzing plannen wij de eerste afspraak bij de juiste specialist in. Hiervan ontvangt u thuis een afspraakbrief.

Uw afspraak

Neemt u bij uw afspraak de volgende documenten mee:

 • afspraakbrief
 • legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • zorgverzekeringbewijs
 • afsprakenkaart (indien in uw bezit)
 • verwijsbrief van uw tandarts of verwijzend specialist
 • overzicht van uw medicijnen
 • laat ketting/oorbellen/piercings thuis in verband met het eventueel maken van röntgenfoto’s

Wanneer u voor de eerste keer in het Anna Ziekenhuis komt, meldt u zich dan een half uur voor uw afspraak bij de receptie in de centrale hal van het ziekenhuis om u in te laten schrijven. Hiervoor heeft u een geldig legitimatiebewijs en uw zorgverzekeringbewijs nodig.

Afzeggen afspraak
Een gemaakte afspraak moet tenminste 24 uur van te voren worden geannuleerd. Bij niet tijdig annuleren kan de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Verzetten van een afspraak
Omdat de afspraken voor behandeling vaak qua duur en tussenliggende periodes op elkaar zijn afgestemd is het moeilijk om een afspraak te verzetten. Houd er rekening mee dat als u een afspraak wilt verzetten dit niet altijd mogelijk is en altijd gevolgen heeft voor uw verdere afspraken.

Röntgenfoto’s
In verband met het eventueel maken van röntgenfoto’s verzoeken wij u oorbellen, piercings en kettingen thuis te laten.

U vindt het CBT/polikliniek Kaakchirurgie op de eerste etage, route 63.

Behandeling en kosten

Bij het eerste consult wordt bekeken of er een indicatie voor bijzondere tandheelkunde is.
De kosten van het eerste consult worden vrijwel altijd vergoed door uw zorgverzekeraar.

Indicatie en toestemming zorgverzekeraar
Als een indicatie aanwezig is, dan wordt de behandeling bij uw zorgverzekeraar aangevraagd. De zorgverzekeraar beoordeelt of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de kosten van de behandeling*

*   De kosten voor het eerste consult alsmede de kosten van de behandeling na goedkeuring van de zorgverzekeraar worden vergoed vanuit uw basisverzekering. Deze kosten vallen altijd onder uw eigen risico. De hoogte van het eigen risico kan ieder jaar veranderen. Voor vragen met betrekking tot uw eigen risico kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Tevens bepaalt de zorgverzekeraar of sprake is van een eigen bijdrage voor de aangevraagde/gemachtigde behandeling.

Na toestemming van de zorgverzekeraar worden de afspraken ingepland en ontvangt u hiervan schriftelijk bericht.

Geen indicatie of toestemming zorgverzekeraar
Wanneer er geen indicatie bijzondere tandheelkunde aanwezig is of uw zorgverzekeraar geeft geen toestemming voor de aangevraagde behandeling, dan wordt u terugverwezen naar uw tandarts.
U kunt bij uw zorgverzekeraar bezwaar aantekenen tegen de afwijzing van de aangevraagde behandeling. Neem contact op met uw zorgverzekeraar over deze procedure.

Hoe verder na de behandeling
Nadat de behandeling is afgerond wordt met u overlegd of u wordt terugverwezen naar uw eigen tandarts of dat er redenen zijn om (voorlopig) nog bij het CBT onder controle te blijven. Deze vervolgbehandelingen moeten opnieuw aangevraagd worden bij en goedgekeurd worden door uw zorgverzekeraar.
In de meeste gevallen vindt terugverwijzing naar uw eigen tandarts plaats. Deze neemt de normale zorg weer op zich.

Overige aandachtspunten

 • Elke patiënt die behandeld wordt bij het CBT moet ingeschreven zijn bij een tandarts in de algemene praktijk. Heeft u geen eigen tandarts, dan moet u zich alsnog als patiënt bij een huistandarts laten inschrijven.
 • De behandeling bij het CBT is vrijwel altijd tijdelijk en betreft vaak niet de volledige behandeling. Bij de laatste behandeling bij het CBT wordt de patiënt dan ook weer terugverwezen naar de eigen tandarts.
 • De reguliere controles bij de eigen tandarts dienen gewoon te worden gecontinueerd. Bij spoedeisende klachten blijft uw eigen tandarts het eerste aanspreekpunt. Bij afwezigheid van uw tandarts kunt u contact opnemen met de spoedgevallendienst waar uw tandarts bij aangesloten is.
 • Er kan bij bepaalde behandelingen sprake zijn van een eigen bijdrage, u kunt dit zelf navragen aan uw behandelaar/zorgverzekeraar.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor kunt u alles nog eens rustig nalezen.

Heeft u nog vragen neem dan contact op met:
CBT/polikliniek Kaakchirurgie, telefoon: 040 - 286 48 68.

Of kijk op onze website: www.bijzonderetandheelkunde.nl