CBT (folder voor tandartsen en verwijzers)

Het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) is er voor patiënten die om redenen niet in de algemene tandartspraktijk behandeld kunnen worden.

Wanneer kunt u verwijzen?

U kunt hierbij denken aan zeer jonge patiënten die gezien de leeftijd in aanmerking komen voor gespecialiseerde kindertandheelkunde. Ook kinderen/jong volwassenen met angst, een lichamelijke c.q. verstandelijke beperking, autisme of andere gedragsproblemen kunt u doorverwijzen naar kindertandheelkunde CBT Anna Ziekenhuis Geldrop.

Verder zien wij binnen het CBT volwassenen met angst, kokhalsproblematiek, problemen op MFP gebied, gnathologie en TMD klachten. Tevens zien wij volwassenen met lichamelijke en /of verstandelijke beperking, autisme of andere gedragsproblemen en om die redenen niet behandeld kunnen worden in de reguliere tandheelkundige praktijk.

Het CBT beschikt niet over tilliften; arbo-technische redenen zijn dan ook geen redenen om patiënten naar ons centrum te verwijzen.

Uitzonderingen

Behandeling onder narcose behoort niet tot de standaard. Er zal per patiënt gekeken worden of narcose een juiste behandeloptie is. Dit is dus niet vanzelfsprekend en ter beoordeling aan de tandarts van het CBT. Samen met de patiënt wordt gezocht naar een juiste behandelmogelijkheid. Bij angstklachten wordt bijvoorbeeld gekeken of een angstreductietraject eventueel met hulp van een medisch psycholoog haalbaar is.

Hoe kunt u als tandarts of huisarts verwijzen?

U kunt uw patiënt verwijzen middels een verwijsbrief of een brief specifiek gericht aan een tandarts van het CBT. Vermeld u dan de naam van de tandarts waarna u verwijst op de verwijzing. Daarnaast is het belangrijk naam, geboortedatum, telefoonnummer en adresgegevens van de patiënt te vermelden alsmede de verwijsreden.

Bent u tandarts dan kunt u uw verwijzing opsturen per post of via mail. (zie onderstaande adressen).

Bent u huisarts dan kunt u uw patiënt verwijzen via Zorgdomein, zorgmail of een verwijzing opsturen.

Het CBT heeft geen mogelijkheden voor spoedpatiënten.

Hoe verder na verwijzing?

Wanneer uw verwijzing bij ons binnen komt wordt deze beoordeeld door een tandarts van het CBT. Er wordt gekeken naar de verwijsreden en het aandachtsgebied per tandarts binnen het CBT. Dit zodat iedere patiënt zoveel mogelijk door de juiste tandarts gezien wordt.

Vervolgens wordt de patiënt opgeroepen voor een intake. Er wordt nooit direct een behandeling ingezet.

Wij streven ernaar patiënten binnen 3 weken een datum voor een eerste afspraak toe te sturen. De gemiddelde wachttijd voor een eerste intake ligt tussen 8 en 16 weken. De wachttijd voor behandeling in algehele anesthesie is gemiddeld 3 tot 6 maanden na de intake.

Na een oriënterende intake zal er voor de patiënt een machtiging aangevraagd moeten worden bij de zorgverzekeraar van patiënt. Bij goedkeuring door de zorgverzekeraar wordt het tevoren met patiënt besproken behandeltraject ingezet. Uiteraard wordt u van de voortgang hiervan schriftelijk op de hoogte gehouden. Indien u, de hier gemaakte foto’s, digitaal wenst te ontvangen van uw patiënt dan zijn deze via de “beveiligde mail” zorgmail op te vragen.

Let op: Voor kinderen <18 jaar bestaat er geen eigen risico, voor volwassenen geldt wel een wettelijk eigen risico, ook worden de UPT codes doorberekend naar de patiënt.

Hoe verder na afronding behandeltraject?

Wanneer uw patiënt het vooraf opgestelde behandeltraject heeft doorlopen wordt hij of zij weer terug verwezen naar uw praktijk. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt, dit is echter aan de behandeld tandarts binnen het CBT. Dit betekent dat uw patiënt altijd ingeschreven blijft staan bij u, de huistandarts. U blijft het eerste aanspreekpunt bij (acute) klachten, ook tijdens het behandeltraject alhier.

Contactinformatie

Anna Ziekenhuis
Centrum Bijzondere Tandheelkunde
Bogardeind 2, 5664 EH Geldrop
Postbus 90, 5660 AB Geldrop

Tel.: 040 - 286 4868

Zorgmail: cbt@st-anna.nl

Mail: cbt@st-anna.nl

Wie zijn wij?

J.F.A. (José) van Elswijk, tandarts

Aandachtsgebieden
MFP (maxillo-faciale prothetiek) tandheelkunde, te weten tandheelkundige behandeling van aangeboren en verworven afwijkingen in het mondkaakstelsel onder andere:

 • craniofaciale afwijkingen en schisis
 • oligodontie
 • oncologie
 • traumatologie
 • amelogenesis imperfecta
 • syndroom van Sjögren

 

V.R. (Veronique) Katchaturian, tandarts

Aandachtsgebieden

 • gnathologie
 • diagnostiek en behandeling van pijn en dysfunctie in het orofaciaal gebied’

 

I.A. (Ingrid) de Leeuw, tandarts

Aandachtsgebieden

 • kindertandheelkunde
 • de tandheelkundige behandeling van kinderen tot 18 jaar
 • behandeling in algehele anesthesie

 

F. (Florence) Lim-Boekitwetan, tandarts

Aandachtsgebieden

 • kindertandheelkunde
 • de tandheelkundige behandeling van kinderen tot 18 jaar
 • behandeling in algehele anesthesie

 

F. (Femke) Vermeulen, tandarts

Aandachtsgebieden

 • volwassenen met extreme angst voor tandheelkundige behandeling
 • volwassenen met kokhalsproblematiek
 • kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking
 • behandeling in algehele anesthesie

 

E.J.L. (Erik) de Wilde, tandarts

Aandachtsgebieden

 • volwassenen met extreme angst voor tandheelkundige behandeling
 • volwassenen met kokhalsproblematiek
 • volwassenen en kinderen met verstandelijke en/of lichamelijke beperking
 • speekselproblematiek
 • medische acupunctuur voor differentiaal diagnostiek bij TMJ, burning mouth, speekselproblemen en alle pijnen
 • behandeling in algehele anesthesie