Keel- en neusamandelen verwijderen bij kinderen

9800.jpg
St. Anna Logo

Als uw kind vaak verkouden is, of regelmatig oorontstekingen heeft of flinke keelamandelontstekingen komt dat meestal doordat de neus- en/of keelamandelen ontstoken zijn. Ieder mens heeft 2 keelamandelen en 1 neusamandel. Ze zijn onderdeel van ons afweersysteem tegen bacteriën en virussen die we via de lucht inademen. Soms kunnen de amandelen de binnenkomende ziekteverwekkers niet onschadelijk maken en raken ze zelf geïnfecteerd. Een ontstoken neusamandel veroorzaakt vaak een verkoudheid met een vieze neus, oorpijn en oorontstekingen. Keelontstekingen met keelpijn, slikklachten, snurken, mondademhaling en temperatuurverhoging zijn het gevolg van ontstoken keelamandelen. Als alle amandelen aangedaan zijn, ontstaat een combinatie van klachten. Wanneer de weerstand van uw kind vermindert door de chronische ontstekingen en klachten is het beter de ontstekingshaarden te verwijderen. Ofwel alleen de neusamandel of zowel de neus- als keelamandelen.

Neus- en keelamandelen verwijderen in het 
Anna Ziekenhuis

De kinderarts en de keel-neus-oor(KNO)arts bepalen op basis van de ernst van de klachten van uw kind of het nodig is om de amandelen operatief te verwijderen. Dat kan alleen de neusamandel zijn, of de neus- en keelamandelen samen. Beide ingrepen gebeuren in dagbehandeling. Dat betekent dat uw kind dus niet hoeft te overnachten in het ziekenhuis, tenzij de arts iets anders met u afspreekt. Uw kind komt voor dagopname naar onze kinder-jeugdafdeling. In de meeste gevallen is de ingreep ‘s ochtends vroeg. De operatie vindt altijd plaats onder algehele narcose (anesthesie). De KNO-arts verricht de ingreep. Als ouder kunt u de hele dag bij uw kind blijven, behalve tijdens de ingreep. U kunt wel bij uw kind zijn bij het onder narcose brengen en na de operatie ook op de uitslaapkamer, zodat uw kind u direct ziet als het wakker wordt.

Hoe gaat een operatie?

Word je binnenkort geopereerd en vind je het spannend? Kijk deze video maar eens, dan zie je hoe het gaat.

Deze video wordt getoond na het accepteren van cookies

 

Het proces

Afspraak met de anesthesioloog voor de verdoving

Via de polikliniek KNO krijgt u een afspraak voor u en uw kind bij ons bureau opname. Op deze afdeling bespreekt u met de anesthesioloog en de verpleegkundige de gezondheid van uw kind en de verdoving die uw kind krijgt. Gebruikt uw kind medicijnen, dan meldt u dit. U hoort ook op welke datum de ingreep plaatsvindt. Weet u nog geen tijd, dan belt u de dag voor de ingreep naar de secretaresse van de kinder-jeugdafdeling. Zij vertelt u dan hoe laat uw kind wordt verwacht.

  Niet vergeten

 • Medicatie melden

Afspraak op de geneesmiddelenpoli

Als uw kind medicijnen gebruikt, krijgt u voor uw kind een afspraak bij de geneesmiddelenpoli van ons ziekenhuis. Hier bespreekt u met de apothekersassistent de medicatie van uw kind en de pijnstillers die uw kind na de operatie wel of juist niet mag innemen. In geen geval aspirinepreparaten, want deze verhogen de kans op nabloedingen. Dus geen aspirine, witte kruispoeders, APC, Dolviran, kinderaspirine en óók geen Sinaspril.

  Niet vergeten

 • Geen aspirinepreparaten

Voorbereidingen thuis

Al is uw kind nog zo klein, probeer uit te leggen wat er gaat gebeuren. Begint u daarmee vanaf een week tot enkele dagen vóór de ingreep. Om braken tijdens de narcose te voorkomen, mag uw kind vanaf een bepaald tijdstip vóór de operatie niet meer eten of drinken. U volgt hierbij de instructies van de anesthesioloog. Moet u een dag vóór de ingreep naar de kinder-jeugdafdeling bellen voor het tijdstip van de operatie, dan krijgt u instructies voor het nuchter zijn via de secretaresse.

Bekijk ook de video: hoe gaat een operatie op de kinderafdeling

  Niet vergeten

 • Vertel uw kind wat er gebeurt
 • Nuchter zijn

Voorbereidingen op de dag van de ingreep

U komt op de afgesproken tijd met uw kind naar de kinder-jeugdafdeling waar uw kind voor en na de ingreep verblijft. De verpleegkundige meet eerst de temperatuur bij uw kind. Bij verhoging kan de ingreep niet doorgaan. Zorg ervoor dat uw kind vlak vóór de ingreep goed uitplast.

Naar de operatieafdeling

U brengt uw kind samen met de verpleegkundige naar de operatieafdeling. Als ouder mag u erbij zijn als wij uw kind onder narcose brengen. U kunt niet bij de ingreep aanwezig zijn. De operatieassistent vertelt u waar u tijdens de operatie kunt wachten. De ingreep duurt meestal 5 tot 10 minuten, soms wat langer. De duur hangt af van de leeftijd van uw kind.

Na de operatie

Na de ingreep brengen we uw kind naar de uitslaapkamer. Daarna roepen we u snel mogelijk, zodat u erbij bent als uw kind wakker wordt of net wakker is. De anesthesist beslist wanneer uw kind weer terug kan naar de kinder-jeugdafdeling. De kinderverpleegkundige komt u en uw kind halen. Als u ziet dat uw kind pijn heeft, of uw kind geeft het zelf aan, meld dit dan. De verpleegkundige bekijkt of extra pijnmedicatie mogelijk is of neemt hiervoor contact op met de anesthesioloog.

Naar huis

Uw kind mag naar huis als de KNO-arts uw kind heeft gecontroleerd en de toestand van uw kind goed is. Het kan zijn dat uw kind een nachtje in ons ziekenhuis blijft. Dit is of vooraf met u afgesproken, of nodig door omstandigheden na de ingreep, zoals een nabloeding of koorts. U kunt in dat geval bij uw kind op de kamer overnachten. Als de KNO-arts de volgende ochtend de keel van uw kind heeft gecontroleerd en alles goed is, mag uw kind naar huis.

  Niet vergeten

 • Slaapspullen meenemen

Ontslaggesprek

In het ontslaggesprek krijgt u informatie over de gewenste voeding voor uw kind en de pijnbestrijding. U kunt uw kind de eerste 48 uur na de ingreep het beste op vaste tijden bepaalde pijnstillende middelen geven. Tijdens dit ontslaggesprek komt ook aan de orde wat u thuis kunt verwachten, waar u bij uw kind op moet letten, en wanneer u contact moet opnemen met het ziekenhuis. U krijgt leefregels mee voor uw kind. Veel drinken bijvoorbeeld is voor uw kind erg belangrijk.

Controleafspraak

U komt 6 weken na het verwijderen van de amandelen met uw kind voor controle bij de KNO-arts op de polikliniek. U kunt hiervoor zelf een afspraak maken via de polikliniek KNO.

Stel uw vraagWij beantwoorden uw vraag binnen 2 werkdagen