Keizersnede

iStock_000014394161Large.jpg
St. Anna Logo

Soms is al tijdens uw zwangerschap duidelijk dat uw kindje niet via de natuurlijke weg geboren kan worden. Dan is een keizersnede nodig. Dit noemen een geplande keizersnede. Bij een geplande keizersnede weet u van tevoren op welke dag de geboorte plaatsvindt.

Het kan ook zijn dat gaandeweg uw bevalling blijkt dat een keizersnede noodzakelijk is. Dit is een ongeplande keizersnede. Een keizersnede is een kunstverlossing waarbij uw baby operatief ter wereld komt via een snee in uw buikwand en baarmoeder. De gynaecoloog adviseert een keizersnede alleen als daar een medische reden voor is. 

 

Een keizersnede in het Anna Ziekenhuis

In het Anna Ziekenhuis in Geldrop kunt u in ons Geboortecentrum Anna terecht voor uw bevalling. U en uw baby, maar ook uw partner, krijgen optimale zorg tijdens en na de bevalling. Ons geboortecentrum heeft luxe kraamsuites en een couveuseafdeling. Ook wanneer u gaat bevallen via een keizersnede verblijft u vooraf en na de operatie in een van onze kraamsuites. Uw partner kan bij u blijven op de operatiekamer en er kunnen foto’s gemaakt worden. Zowel na een geplande als na een ongeplande keizersnede leggen we de baby na de geboorte (als dat kan) direct bij de moeder op de blote huid. Dit vroege huid-op-huidcontact is goed voor de hechting met de baby, voor het welzijn van het kindje en het brengt de borstvoeding op gang. Een verpleegkundige van ons geboortecentrum begeleidt u en uw partner gedurende de dag van uw keizersnede: vanaf de start op de kraamsuite, op de operatiekamer, de uitslaapkamer en weer terug naar de kraamsuite. Zij draagt ook zorg voor uw baby.

Het proces

Preoperatieve screening bij geplande keizersnede

U komt volgens afspraak naar ons bureau opname voor medisch onderzoek. Er wordt bloed geprikt en u heeft een gesprek met de anesthesioloog en/of de anesthesieverpleegkundige. Er worden vragen gesteld over uw gezondheid. Dan volgt lichamelijk onderzoek, zoals luisteren naar uw hart en longen en meten van uw bloeddruk. Zo nodig vindt aanvullend onderzoek plaats, afhankelijk van uw medische situatie. Daarna bespreekt u de verdoving. Uw keizersnede vindt bijna altijd plaats door middel van een ruggenprik. In uitzonderlijke gevallen gaat u onder narcose.

  Niet vergeten

 • Lijstje met vragen maken
 • Verdoving bespreken

De dag voorafgaand aan uw geplande keizersnede

De dag vóór de operatie belt u tussen 16.00 en 17.00 uur naar de afdeling opname om te vragen hoe laat u de dag erna aanwezig moet zijn voor uw keizersnede. Voor de operatie moet u nuchter zijn. Als u in de ochtend geopereerd wordt, mag u de avond ervoor vanaf 00.00 uur niets meer eten en drinken en niet meer roken. Wanneer uw keizersnede ’s middags plaatsvindt, mag u op de dag van opname vóór 08.00 uur een beschuitje met jam en een kopje thee nemen.

  Niet vergeten

 • Bureau opname bellen
 • Nuchter zijn
 • Niet roken

De dag van de keizersnede

Volgens afspraak komt u naar ons ziekenhuis. Behalve toiletspullen, nacht- en ondergoed/ochtendjas, sokken en kleding voor uzelf neemt u babykleertjes mee en een maxi-cosi. U meldt zich bij de balie van Geboortecentrum Anna. Een verpleegkundige haalt u en uw partner op en begeleidt u naar de kraamsuite. U krijgt uitleg over de afdeling en de praktische zaken bij de keizersnede en de geboorte van uw kindje. U kunt vragen stellen en uw specifieke wensen kenbaar maken.

  Niet vergeten

 • Nuchter zijn
 • Geldig legitimatiebewijs meenemen
 • Fototoestel en/of videocamera meenemen

Voorbereiding op de operatie

Ter controle van de conditie van uw kindje maakt de verpleegkundige een cardiotocogram (CTG): registratie van de harttonen van uw baby met behulp van sensoren (‘doppen’) die op uw buik bevestigd worden. Wanneer uw kindje in een afwijkende ligging ligt, maakt de verloskundige of gynaecoloog nog een echo van uw buik als laatste controle van de ligging. U trekt een operatiejasje aan. U krijgt een infuus (een slangetje) in een bloedvat van uw arm voor de toediening van vocht en medicatie.

Naar de operatieafdeling

U doet uw sieraden af en piercings, contactlenzen en eventueel een kunstgebit uit. Ook uw partner moet eventuele sieraden afdoen. Uw partner mag een fototoestel meenemen naar de operatiekamer. Filmen is niet toegestaan. De verpleegkundige en uw partner brengen u met uw bed naar een speciale ruimte op de operatieafdeling. Hier krijgt uw partner operatiekleding aan. Daarna wordt u opgehaald door een anesthesieverpleegkundige die u naar de operatiekamer brengt. Uw partner komt naar de operatiekamer.

  Niet vergeten

 • Sieraden afdoen
 • Fototoestel meenemen

Toediening van de verdoving

De anesthesioloog dient uw verdoving toe. Ook krijgt u een slangetje in de blaas (blaaskatheter) waarmee de urine afvloeit naar een zak. Bij een spoedsectio vinden deze voorbereidingen vaak in hoog tempo plaats. Als uw verdoving is ingewerkt, komen uw partner en de verpleegkundige (van het geboortecentrum) ook naar de operatiekamer. Als u een algehele verdoving heeft, slaapt u tijdens de operatie. Bij een ruggenprik is alleen uw onderlichaam gevoelloos. U blijft bij bewustzijn en maakt de geboorte van uw baby geheel mee.

De keizersnede en de geboorte van uw baby

Uw partner krijgt een stoel en kan plaatsnemen bij het hoofdeinde van de operatietafel waar u op ligt. Er hangt een doek ter hoogte van uw borst zodat u en uw partner de uitvoering van de operatie niet kunnen zien. Als u dit wel wilt zien, wordt er een doorzichtig doek geplaatst of gaat het doek naar beneden tijdens de geboorte. De gynaecoloog maakt een dwarse ‘bikinisnede’ in uw buik, opent de buikholte, haalt via een dwarse snee in uw baarmoeder uw baby naar buiten en overhandigt uw baby aan de verpleegkundige. Dan controleert de kinderarts op de operatiekamer uw baby. Uw partner mag de navelstreng doorknippen en er worden foto's gemaakt.

Verdere verloop van de operatie

Afhankelijk van uw conditie en die van uw baby mag uw baby meteen op de operatiekamer bij u bloot op uw borst (huid-op-huidcontact) liggen. Bij narcose is dat op de operatiekamer bij u nog niet mogelijk, wel bij uw partner. Als de conditie van uw baby en/of het beleid van de kinderarts daarom vraagt, gaat uw baby samen met uw partner en de verpleegkundige terug naar de kraamsuite of eventueel naar de couveuseafdeling. Als de placenta geboren is, hecht de gynaecoloog uw baarmoeder en de verschillende lagen van de buikwand. Daarna gaat u naar de uitslaapkamer.

Na de operatie

U verblijft, met uw partner en (zo mogelijk) met uw baby korte tijd op de uitslaapkamer. Ook hier blijft het huid-op-huidcontact van toepassing. Wanneer u borstvoeding gaat geven, helpt de verpleegkundige of kraamverzorgende van het geboortecentrum u desgewenst met de eerste keer aanleggen. Als de verdoving begint uit te werken en de controles goed zijn, brengt de verpleegkundige u samen met uw partner en uw baby terug naar de kraamsuite.

Terug op de kraamsuite

Na een ruggenprik heeft u de eerste uren nog geen gevoel of weinig controle over uw benen. Dit komt geleidelijk aan weer terug. Als bij u op de operatiekamer huid-op-huidcontact met uw baby nog niet mogelijk was of is, is huid-op-huidcontact ook met uw partner mogelijk op de kraamsuite. Als uw baby is opgenomen op de couveuseafdeling doen we er alles aan om u bij uw baby te laten zijn wanneer u dat wilt.

  Niet vergeten

 • Huid-op-huidcontact

Borstvoeding

Wanneer u borstvoeding wilt geven, krijgt u daar alle hulp en ondersteuning bij. Al snel na de geboorte van uw baby kunt u starten met borstvoeding. De eerste dagen gaat het misschien wat lastiger door het ongemak van uw wond. Liggend voeden is vaak het plezierigst. Het kan zijn dat uw baby op de couveuseafdeling ligt en niet aan de borst kan drinken. Dan kunt u uw melk afkolven, waarna uw baby dan moedermelk op de couveuseafdeling krijgt.

Verblijf in het ziekenhuis

Enkele uren na de operatie begint u voorzichtig met drinken en daarna met eten. Op de operatiedag komt u nog niet uit bed. De dag erna helpt de verpleegkundige u bij het wassen op bed. U mag even opstaan. Op vaste tijden krijgt u pijnstilling. Als met u alles goed gaat, verwijdert de verpleegkundige de dag na uw keizersnede de blaaskatheter en het infuus. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis krijgt u dagelijks een spuitje om trombose (stolselvorming in de bloedvaten) te voorkomen.

Naar huis

Meestal mag u op de tweede of derde dag na de keizersnede naar huis. Dit is de derde of vierde dag van uw kraambed. De snelheid van uw herstel en de gezondheid van uw baby spelen daarbij een rol. Bij uw ontslag bespreekt de gynaecoloog en/of verpleegkundige met u wat u thuis kunt verwachten en wanneer u contact kunt of moet opnemen met het ziekenhuis. U krijgt leefregels mee en adviezen voor thuis. U heeft na een keizersnede recht op kraamhulp.

Controleafspraak

Binnen 42 dagen na de geboorte van uw baby komt u voor controle bij de gynaecoloog op de polikliniek gynaecologie. De beleving van een keizersnede wisselt per persoon. U kunt teleurgesteld zijn dat uw bevalling niet op de natuurlijke weg kon plaatsvinden. Ook voor uw partner kan de keizersnede een moeilijk te verwerken ingreep zijn geweest, vooral in een spoedsituatie. Als u dat wilt kunt u (ook samen met uw partner) uw gevoelens, ervaringen en vragen bespreken met de gynaecoloog.

  Niet vergeten

 • Vragenlijstje maken
Stel uw vraagWij beantwoorden uw vraag binnen 2 werkdagen

Wij kunnen u via dit formulier geen antwoord geven op medisch inhoudelijke- en spoedvragen. Een afspraak maken kan alleen telefonisch. Neemt u contact op met uw huisarts/ behandelend arts als u vragen heeft over uw persoonlijke gezondheidstoestand, diagnose of een behandeling.